Dostosowywanie interlinii oraz odstępów między tekstem i akapitami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word 2010 dostosowywanie odstępu przed akapitem i po akapicie jest proste.

Interlinia określa odstęp w pionie między wierszami tekstu w akapicie. Odstępy między akapitami określają ilość miejsca powyżej i poniżej akapitu.

Co chcesz zrobić?

Zrozumienie, dlaczego interlinia wygląda inaczej

Zmienianie interlinii w istniejącym dokumencie

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Ustawianie odstępów pojedynczych jako domyślnych dla wszystkich nowych dokumentów

Zrozumienie, dlaczego interlinia wygląda inaczej

W programie Microsoft Office Word 2007 domyślne ustawienie odstępów dla większości zestawów szybkich stylów to 1,15 między wierszami i pusty wiersz między akapitami. Domyślne ustawienie odstępów w dokumentach programu Office Word 2003 to 1,0 między wierszami bez pustego wiersza między akapitami.

Interlinia w programach Word 2003 i Word 2007

1. Interlinia 1,0 bez odstępu między akapitami

2. Interlinia 1,15 z pustym wierszem między akapitami

Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego interlinia wygląda inaczej, lub utworzyć nowe dokumenty, które wyglądają jak dokumenty utworzone w programie Word 2003, kliknij link w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zmienianie interlinii w istniejącym dokumencie

Najprostszym sposobem zmiany interlinii w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym są używane żądane odstępy. Jeśli zmiana interlinii ma dotyczyć części dokumentu, można zaznaczyć odpowiednie akapity i zmienić ich ustawienia interlinii.

Zmienianie interlinii w całym dokumencie przy użyciu zestawu stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Na przykład w zestawach stylów Tradycyjny i Word 2003 są używane odstępy pojedyncze. W zestawie stylów Rękopis są używane odstępy podwójne.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

Zmienianie interlinii w części dokumentu

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz zmienić interlinię.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Interlinia.

  Obraz Wstążki

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij liczbę odpowiadającą żądanej interlinii.

   Na przykład kliknij pozycję 2,0, aby w zaznaczonym akapicie zostały zastosowane odstępy podwójne. Kliknij pozycję 1,0, aby zastosować odstępy pojedyncze używane we wcześniejszych wersjach programu Word. Kliknij pozycję 1,15, aby zastosować odstępy pojedyncze używane w programie Word 2007.

  • Kliknij polecenie Opcje interlinii, a następnie zaznacz odpowiednie opcje w obszarze Odstępy. Więcej informacji znajduje się na poniższej liście dostępnych opcji.

Opcje interlinii

Pojedyncze    Dostosowuje rozmiar interlinii do największej czcionka w danym wierszu, dodając niewielki zapas. Wielkość dodatkowego miejsca zależy od użytej czcionki.

1,5 wiersza    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest 1,5 raza większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Podwójna    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest dwukrotnie większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Przynajmniej    Ta opcja określa minimalny rozmiar interlinii niezbędny do tego, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika.

Dokładnie    Ta opcja określa stały rozmiar interlinii wyrażony w punktach. Jeśli na przykład tekst jest sformatowany przy użyciu czcionki 10-punktowej, interlinię można ustawić na 12 punktów.

Wielokrotne    Ta opcja określa rozmiar interlinii, który może być wyrażony jako liczba większa niż 1. Na przykład ustawienie interlinii na wartość 1,15 spowoduje zwiększenie odstępu o 15 procent, natomiast ustawienie interlinii na wartość 3 spowoduje zwiększenie odstępu o 300 procent (odstęp potrójny).

Uwaga : Jeśli wiersz zawiera duży znak tekstowy, element graficzny lub formułę, w programie Word odstęp tego wiersza zostanie automatycznie zwiększony. W celu zachowania równych odstępów między wierszami akapitu należy dokładnie określić odstępy, przy czym odległość powinna być na tyle duża, aby największy znak lub element graficzny mieścił się w wierszu. Jeśli element zostanie wyświetlony jako przycięty, należy zwiększyć odstęp.

Początek strony

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Najprostszym sposobem zmiany odstępów między akapitami w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym są używane żądane odstępy. Jeśli zmiana odstępów między akapitami ma dotyczyć części dokumentu, można zaznaczyć odpowiednie akapity i zmienić ustawienia odstępów przed akapitami i po akapitach.

Zmienianie odstępów między akapitami w całym dokumencie przy użyciu zestawu stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Przycisk Zmień style

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Na przykład w zestawie stylów programu Word 2003 nie jest wstawiany dodatkowy odstęp między akapitami, a odstęp nad nagłówkami jest niewielki. W zestawie stylów programu Word 2007 jest stosowany podwójny odstęp między akapitami, a odstęp nad nagłówkami jest większy.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

Zmienianie odstępów przed zaznaczonymi akapitami i po zaznaczonych akapitach

Domyślnie po akapitach jest wstawiany pusty wiersz, a nad nagłówkami jest wstawiany dodatkowy odstęp.

 1. Zaznacz akapit, dla którego chcesz zmienić odstęp przed akapitem lub odstęp po akapicie.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp.

  Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Ustawianie odstępów pojedynczych jako domyślnych dla wszystkich nowych dokumentów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Przycisk Zmień style

 2. Wskaż polecenie Zestaw stylów, a następnie kliknij polecenie Word 2003.

 3. W grupie Style kliknij pozycję Zmień style, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślne.

Uwaga : Jeśli podczas wypróbowywania w dokumencie innego zestawu stylów trzeba powrócić do niestandardowego ustawienia domyślnego, należy kliknąć przycisk Zmień style w grupie Style, wskazać pozycję Zestaw stylów, a następnie kliknąć pozycję Resetuj do szybkich stylów z szablonu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×