Dostosowywanie interlinii oraz odstępów między tekstem i akapitami

Interlinia określa odstęp w pionie między wierszami tekstu w akapicie. Odstępy między akapitami określają ilość miejsca powyżej i poniżej akapitu.

W tym artykule

Interlinia w programie Word 2010

Zmienianie interlinii

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Stosowanie odstępów programu Word 2003

Ustawianie odstępów pojedynczych jako domyślnych dla wszystkich nowych dokumentów

Interlinia w programie Word 2010

W programie Microsoft Word 2010 domyślne ustawienie odstępów dla większości zestawów szybkich stylów to interlinia 1,15 i 10 punktów po każdym akapicie. Domyślne ustawienie odstępów w dokumentach programu Office Word 2003 to 1,0 między wierszami bez pustego wiersza między akapitami.

Interlinia w różnych wersjach

1. Interlinia 1,0 bez odstępu między akapitami

2. Interlinia 1,15 i 10 punktów po akapicie

Początek strony

Zmienianie interlinii

Najprostszym sposobem zmiany interlinii w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym są używane żądane odstępy. Jeśli zmiana interlinii ma dotyczyć części dokumentu, można zaznaczyć odpowiednie akapity i zmienić ich ustawienia interlinii.

Zmienianie interlinii w całym dokumencie przy użyciu zestawu stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Na przykład w zestawach stylów Tradycyjny i Word 2003 są używane odstępy pojedyncze. W zestawie stylów Rękopis są używane odstępy podwójne.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

Zmienianie interlinii w części dokumentu

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz zmienić interlinię.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Interlinia.

  Pozycja Interlinia na karcie Narzędzia główne

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij liczbę odpowiadającą żądanej interlinii.

   Na przykład kliknij pozycję 1,0, aby zastosować odstępy pojedyncze używane we wcześniejszych wersjach programu Word. Kliknij pozycję 2,0, aby w zaznaczonym akapicie zostały zastosowane odstępy podwójne. Kliknij pozycję 1,15, aby zastosować odstępy pojedyncze używane w programie Word 2010.

  • Kliknij polecenie Opcje interlinii, a następnie zaznacz odpowiednie opcje w obszarze Odstępy. Więcej informacji znajduje się na poniższej liście dostępnych opcji.

Opcje interlinii

Pojedyncze    Dostosowuje rozmiar interlinii do największej czcionka w danym wierszu, dodając niewielki zapas. Wielkość dodatkowego miejsca zależy od użytej czcionki.

1,5 wiersza    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest 1,5 raza większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Podwójna    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest dwukrotnie większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Przynajmniej    Ta opcja określa minimalny rozmiar interlinii niezbędny do tego, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika.

Dokładnie    Ta opcja określa stały rozmiar interlinii wyrażony w punktach. Jeśli na przykład tekst jest sformatowany przy użyciu czcionki 10-punktowej, interlinię można ustawić na 12 punktów.

Wielokrotne    Ta opcja określa rozmiar interlinii, który może być wyrażony jako liczba większa niż 1. Na przykład ustawienie interlinii na wartość 1,15 spowoduje zwiększenie odstępu o 15 procent, natomiast ustawienie interlinii na wartość 3 spowoduje zwiększenie odstępu o 300 procent (odstęp potrójny).

Uwaga : Jeśli wiersz zawiera duży znak tekstowy, element graficzny lub formułę, w programie Word odstęp tego wiersza zostanie automatycznie zwiększony. W celu zachowania równych odstępów między wierszami akapitu należy dokładnie określić odstępy, przy czym odległość powinna być na tyle duża, aby największy znak lub element graficzny mieścił się w wierszu. Jeśli element zostanie wyświetlony jako przycięty, należy zwiększyć odstęp.

Początek strony

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Najprostszym sposobem zmiany odstępów między akapitami w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym są używane żądane odstępy. Jeśli zmiana odstępów między akapitami ma dotyczyć części dokumentu, można zaznaczyć odpowiednie akapity i zmienić ustawienia odstępów przed akapitami i po akapitach.

Zmienianie odstępów między akapitami w całym dokumencie przy użyciu zestawu stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Tekst alternatywny

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Na przykład w zestawie stylów programu Word 2003 nie jest wstawiany dodatkowy odstęp między akapitami, a odstęp nad nagłówkami jest niewielki. W zestawie stylów programu Word 2010 jest dodawany odstęp o wielkości 10 punktów po akapicie w stylu normalnym i odstęp o wielkości 24 punktów nad nagłówkami.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

Zmienianie odstępów przy użyciu opcji odstępów akapitu

Po zastosowaniu zestawu stylów można dostosować odstępy za pomocą nowych opcji odstępów akapitu. Kliknięcie jednej z tych opcji powoduje zastąpienie ustawień wierszy i odstępów danego zestawu stylów.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Tekst alternatywny

 2. Wskaż pozycję Odstępy akapitu i kliknij wybraną opcję.

Opcje odstępów akapitu

Odstępy wymienione w poniższej tabeli są oparte na tekście pisanym czcionką Calibri o rozmiarze 11 punktów.

Opcja

Odstęp po akapicie

Interlinia w akapicie

Brak odstępów między akapitami

0

1

Kompaktowe

4

1

Przyległe

6

1,15

Otwarte

10

1,15

Rozluźnione

6

1,5

Podwójne

8

2

Zmienianie odstępów przed zaznaczonymi akapitami i po zaznaczonych akapitach

Domyślnie po akapitach jest wstawiany pusty wiersz, a nad nagłówkami jest wstawiany dodatkowy odstęp.

 1. Zaznacz akapit, dla którego chcesz zmienić odstęp przed akapitem lub odstęp po akapicie.

  Tekst alternatywny

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit w obszarze Odstępy kliknij strzałkę obok pozycji Przed lub Po i wprowadź odpowiedni odstęp.

Początek strony

Stosowanie odstępów programu Word 2003

Najszybszym sposobem zastosowania w dokumencie odstępów wzorowanych na odstępach programu Word 2003 jest użycie zestawu stylów Word 2003.

Ważne :  Po zastosowaniu zestawu stylów programu Word 2003 niektóre funkcje, takie jak motywy, nie będą dostępne. Aby móc dalej korzystać z motywów i innych funkcji, należy osobno zmienić ustawienia interlinii i odstępów akapitu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Tekst alternatywny

 2. Wskaż polecenie Zestaw stylów, a następnie kliknij polecenie Word 2003.

Początek strony

Ustawianie odstępów pojedynczych jako domyślnych dla wszystkich nowych dokumentów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Tekst alternatywny

 2. Wskaż polecenie Zestaw stylów, a następnie kliknij polecenie Word 2003.

 3. W grupie Style kliknij pozycję Zmień style, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślne.

  Uwaga : Jeśli podczas wypróbowywania w dokumencie innego zestawu stylów trzeba powrócić do niestandardowego ustawienia domyślnego, należy kliknąć przycisk Zmień style w grupie Style, wskazać pozycję Zestaw stylów, a następnie kliknąć pozycję Resetuj do szybkich stylów z szablonu.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×