Dostosowanie kwerendy parametrycznej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Programu Microsoft Query lub Web kwerendy parametrycznej zapytanie można dostosować, zmieniając na monit, za pomocą danych z komórki jako wierszu lub za pomocą stałej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerend parametrycznych zobacz Pomoc programu Microsoft Query lub Pobieranie danych zewnętrznych ze strony sieci Web.

Zmiana niestandardowego monitu kwerendy parametrycznej

Używanie danych z komórki jako wartości parametru

Używanie stałej wartości parametru w kwerendzie

Zmiana niestandardowego monitu kwerendy parametrycznej

 1. W arkuszu programu Excel kliknij dowolną komórkę w zakres danych zewnętrznych, który został utworzony przy użyciu zapytanie parametryczne.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Właściwości kliknij pozycję Właściwości połączenia Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij przycisk Parametry.

 5. W oknie dialogowym Parametry na liście Nazwa parametru kliknij parametr, który chcesz zmienić.

 6. W polu Monituj o wartość, używając następującego tekstu wpisz tekst, który ma być stosowany w monicie, a następnie kliknij przycisk OK. Niestandardowy monit może zawierać nie więcej niż 100 znaków.

 7. Aby użyć nowego niestandardowego monitu i odświeżanie danych, kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko na karcie dane w grupie połączenia. Następnie kliknij polecenie Odśwież.

 8. W oknie dialogowym Wprowadzanie wartości parametru zostanie wyświetlony nowy wiersz.

  Uwaga : Opcjonalnie aby zapobiec monitowaniu ponownie podczas kolejne operacje odświeżania, można wybrać pole wyboru Użyj tej wartości/odwołania przy przyszłych odświeżania. Jeśli wartość parametru za pomocą danych z komórki, zaznacz pole wyboru Odśwież automatycznie, gdy zmienia się wartość komórki.

Uwaga : Powyższej procedurze zmienia niestandardowy monit tylko dla bieżącej sesji skoroszytu. Jeśli chcesz trwale zapisać zmiany w nim odpowiedni monit niestandardowy, Zapisz skoroszyt lub zmienić monit dla kwerendy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania kwerendy zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

Początek strony

Korzystanie z danych komórki jako wartości parametru

 1. W arkuszu wpisz wartości, których chcesz użyć jako kryterium w kwerendzie.

 2. Kliknij dowolną komórkę w zakres danych zewnętrznych, który został utworzony przy użyciu kwerendy parametrycznej.

 3. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W oknie dialogowym Właściwości kliknij pozycję Właściwości połączenia Obraz przycisku .

 5. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij przycisk Parametry.

 6. W oknie dialogowym Parametry na liście Nazwa parametru kliknij parametr, który chcesz zmienić.

 7. Kliknij przycisk Pobierz wartość z następującej komórki.

 8. W arkuszu kliknij komórkę zawierającą wartość, która ma być używany.

  Jeśli chcesz odświeżyć dane, zawsze gdy zostanie zmieniona wartość w komórce, zaznacz pole wyboru Odśwież automatycznie, gdy zmienia się wartość komórki.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby odświeżyć dane, kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko na karcie dane w grupie połączenia. Następnie kliknij polecenie Odśwież.

Początek strony

Używanie w kwerendzie parametru o stałej wartości

 1. W programie Excel kliknij komórkę w zakres danych zewnętrznych, który został utworzony przy użyciu zapytanie parametryczne.

 2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij przycisk Właściwości.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Właściwości kliknij pozycję Właściwości połączenia Obraz przycisku .

 4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij przycisk Parametry.

 5. W oknie dialogowym Parametry na liście Nazwa parametru kliknij parametr, który chcesz zmienić.

 6. Kliknij przycisk Użyj następującej wartości.

 7. Wpisz wartość, która ma być używany dla parametru, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Aby odświeżyć dane, kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko na karcie dane w grupie połączenia. Następnie kliknij polecenie Odśwież.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×