Dostępny do, pole zasobu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Dostępny do zawiera datę końcową, do kiedy zasób jest dostępny do pracy. Informacja jest widoczna w jednostkach określonych dla bieżącego okresu.

Zalecane zastosowania    Pola Dostępny do należy używać w przypadku zasobu, którego dostępność jednostek zmienia się w okresie życia projektu. Data widoczna w polu Dostępny do wskazuje koniec zakresu dat dla bieżącego okresu. Aby wyświetlić dostępność jednostki zasobu w bieżącym okresie, należy dodać pole Maksymalna liczba jednostek. Dodanie pola Dostępny od umożliwia wyświetlenie daty, kiedy rozpoczyna się dostępność zasobu na tym poziomie dostępności jednostek. Aby wyświetlać lub filtrować daty dla zasobów w polu Dostępny do, należy do arkusza zasobów dodać pole Dostępny do.

Przykład    Nowe zasoby rozpoczną pracę nad projektem za około miesiąc, 1 czerwca. Na początku zasób będzie pracował z projektem przez połowę czasu, a następnie od 1 września, dostępność jednostek zasobu będzie wynosiła 75 procent. 1 stycznia zasób będzie pracował nad projektem przez 100 procent czasu. Za pomocą karty Ogólne w oknie dialogowym Informacje o zasobie ustaw daty dostępności i odpowiednie jednostki. Następnie dodaj pola Dostępny od, Dostępny do i Maksymalna liczba jednostek do widoku Arkusz zasobów — dzięki temu widoczna będzie dostępność zasobu dla bieżącego okresu.

Uwagi    Pola Dostępny do nie można edytować bezpośrednio. Zamiast tego można ustawić daty dostępności i jednostki na karcie Ogólne w oknie dialogowym Informacje o zasobie. Data ustawiona dla bieżącego okresu jest widoczna w polu Dostępne do.

Program Microsoft Office Project nie korzysta z daty Dostępny do podczas obliczania zadania lub harmonogramu projektu, dla zasobu można zaplanować pracę poza datami dostępności. Jednak w tym przypadku program Project wskazuje, że zasób ma nadmierną alokację. Program Project korzysta z wartości Dostępny od i Dostępny do podczas bilansowania zasobów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×