Dostępność pracy, pole zasobu z danymi okresowymi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Dostępność pracy zawiera maksymalną ilość czasu, jaką można zaplanować dla zasób pracy w celu praca w dowolnym wybranym okresie. Wartości są rozłożone w taki sposób, aby uwzględniany był upływ czasu. Wyświetlana ilość pracy lub osobogodzin jest określana na podstawie kalendarz zasobu i tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie. W tym polu widoczna jest także okresowe reprezentacja zmian dostępność jednostek dla różnych okresów.

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza dostępność pracy w ciągu okresu na podstawie kalendarz zasobu i tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie. Program Project oblicza dostępność pracy w następujący sposób:

Dostępność pracy = Dostępność jednostek * Czas

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Dostępność pracy do części okresowej widoku użycie zasobu umożliwia wyświetlanie maksymalna ilość pracy zasobu jest dostępny na wykonywanie wszystkich zadań w wybranym okresie. Ponadto to pole umożliwia wyświetlanie zmian w Dostępność pracy dla różnych okresów określonych w tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Przykład    Pracę czterech malarzy zaplanowano na okres marzec–kwiecień, sześciu malarzy na okres maj–sierpień i dwóch malarzy na okres wrzesień–październik. W tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie, dla tych okresów wprowadzono wartości jednostek: 400%, 600% i 200%. Aby możliwe było wyświetlanie zmian dostępności pracy malarzy w ciągu tych miesięcy, pole Dostępność pracy należy dodać do widoku Użycie zasobu. Istnieje także możliwość wyświetlania ich dostępności według dni lub tygodni.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×