Dostępność jednostek, okresowe pole zasobu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Wartość procentowa/liczba

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole dostępność jednostek zawiera procent lub liczbę maksymalna liczba jednostekzasób pracy jest dostępny do wykonania nad zadaniami w okresie zaznaczonego, rozłożone w czasie. To pole pokazuje także postać okresowe zmian w dostępność jednostek dla różnych okresów czasu, określonych w Dostępności zasobówtabela okna dialogowego Informacje o zasobie.

Sposób obliczania    Jednostki ustawione w tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie są uwzględniane w polu Dostępność jednostek — wartości są rozłożone dla wybranego okresu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Dostępność jednostek do części okresowej widok Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie maksymalnej wydajności, z jaką zasób może pracować nad zadaniami w wybranym okresie. To pole umożliwia także wyświetlanie zmian w dostępności jednostek dla różnych okresów, zgodnie z określeniem w tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Przykład    Pracę czterech malarzy zaplanowano na okres marzec–kwiecień, sześciu malarzy na okres maj–sierpień i dwóch malarzy na okres wrzesień–październik. W tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie, dla tych okresów wprowadzono wartości jednostek: 400 procent, 600 procent i 200 procent. Aby możliwe było wyświetlanie zmian dostępności malarzy w ciągu tych miesięcy, należy dodać pole Dostępność jednostek do widoku Użycie zasobu. Istnieje także możliwość wyświetlania ich dostępności według dni lub tygodni — w tym celu należy zmienić skala czasu.

Uwagi    Aby możliwe było wyświetlanie dostępności jednostek dla zasobu w bieżącym okresie, oprócz pola Dostępność jednostek w okresowej części widoku, do części arkusz w widoku Użycie zasobu należy dodać pole Maksymalna liczba jednostek.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×