Doradcy w zakresie wdrażania usług Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kreatorzy wdrażania usługi Office 365 pomogą Ci w samodzielnym skonfigurowaniu usługi Office 365. Wystarczy wybrać kreatora i zalogować się w usłudze Office 365. W miarę wybierania przez Ciebie funkcji i opcji, które chcesz wdrożyć, kreator tworzy szczegółowy plan konfiguracji krok po kroku, dostosowany do Twoich potrzeb. Otrzymasz szczegółowe instrukcje, klipy wideo, artykuły pomocnicze i skrypty. Kreator nie zmieni żadnych ustawień ani danych w Twojej organizacji. Wszelkie zmiany wprowadzisz samodzielnie, korzystając ze wskazówek kreatora. Możesz skorzystać z kreatorów w dowolnym momencie, nawet na etapie planowania lub już po skonfigurowaniu usług, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji i opcji dostępnych w usłudze Office 365.

Szybki start dla małych firm

Tworzenie, przechowywanie i udostępnianie plików

Migracja poczty

Zabezpieczenia i tożsamości

Zabezpieczenia urządzeń

Komunikacja i konferencje online

Aplikacji

Klipy wideo dla informatyków

Instruktaże dla użytkowników

Szybki start dla małych firm

Office 365 dla małych firm

Jeśli masz plan pakietu Office dla firm i chcesz szybko rozpocząć pracę, wykonaj poniższe kroki konfiguracji podstawowej dotyczące poczty e-mail, magazynu w chmurze, witryn zespołów i aplikacji pakietu Office.

Tworzenie, przechowywanie i udostępnianie plików

OneDrive dla Firm

Przewodnik Szybki start dla usługi OneDrive dla Firm

Skorzystaj z tego przewodnika, aby szybko rozpocząć pracę z usługą OneDrive dla Firm na potrzeby przechowywania, udostępniania i synchronizowania plików.

Office 365 ProPlus

Przewodnik Szybki start dla usługi Office ProPlus

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez kolejne kroki instalowania pakietu Office na komputerze PC lub Mac w Twojej firmie. Zawiera też porady dotyczące wdrażania wszystkich pracowników do pracy z pakietem Office.

Doradca w zakresie wdrażania usługi Office 365 ProPlus

Doradca w zakresie wdrażania usługi Office 365 ProPlus pomaga w rozpoczęciu pracy z najnowszymi wersjami aplikacji pakietu Office przez użytkowników. Doradca przeprowadzi Cię przez czynności, które możesz wykonać, aby pomóc użytkownikom w zainstalowaniu pakietu Office bezpośrednio z portalu usługi Office 365 online lub aby wdrożyć pakiet Office na komputerach użytkowników z lokalizacji w środowisku lokalnym. Dostępne są instrukcje korzystania z programu System Center Configuration Manager (SCCM), skryptu uruchamiania zasad grupy, obrazu dysku systemu operacyjnego lub aktywacji współużytkowanych usług Remote Desktop Services (RDS).

SharePoint Online

Szybki start dla usługi SharePoint Online

Z tego przewodnika Szybki start dowiesz się, jak skonfigurować program SharePoint w chmurze pod kątem przechowywania dokumentów i zarządzania zawartością. Ta konfiguracja podstawowa to wszystko, czego potrzebujesz, jeśli nie masz dużej ilości danych do migrowania ani lokalnego serwera programu SharePoint, z którego nadal chcesz korzystać w konfiguracji hybrydowej.

Doradca w zakresie wdrażania usługi SharePoint Online

Doradca w zakresie wdrażania usługi SharePoint Online pomaga w wyborze najlepszej opcji wdrożenia dla organizacji i prowadzi Cię przez kroki konfigurowania funkcji usługi SharePoint Online odpowiednio do potrzeb biznesowych. Możesz wybrać wdrożenie w chmurze, wdrożenie hybrydowe lub migrację ze środowiska lokalnego do chmury. Następnie wykonaj czynności związane z konfiguracją funkcji usługi SharePoint Online, takich jak przechowywanie i udostępnianie plików, udostępnianie plików użytkownikom zewnętrznym, zbiory witryn, ustawienia globalne, profile użytkowników i witryna zespołu usługi Office 365.

Migracja poczty

Minimalne lub ekspresowe hybrydowego

Asystent wdrażania hybrydowych minimalnego lub ekspresowe

Wdrożenia hybrydowego minimalnego lub ekspresowe jest zalecane, gdy nie potrzebujesz wszystkich funkcji hybrydowych pełny i nie został jeszcze skonfigurowany synchronizacji katalogów lub środowiska hybrydowego. Ten Asystent będzie pomoc przy wdrażaniu opcja minimalnego hybrydowych migracji i zarządzania adresatów bez kłopotów hybrydowych pełny lub opcji express hybrydowych szybko migracji wszystkich użytkowników do usługi Office 365.

Doradca migracji programu Exchange

Doradca migracji poczty usługi Office 365

Doradca migracji poczty usługi Office 365 pomoże w ustaleniu najlepszego sposobu przeniesienia użytkowników i skrzynek pocztowych do usługi Office 365. Zalecenia są oparte na bieżącym systemie poczty e-mail, liczbie użytkowników i skrzynek pocztowych do zmigrowania i planowanym sposobie zarządzania użytkownikami i dostępem użytkowników.

Migracja etapowa programu Exchange

Asystent migracji etapowej programu Exchange

Asystent migracji etapowej programu Exchange pomaga w przeprowadzeniu migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 w fazach rozłożonych na kilka tygodni lub miesięcy. Przeprowadzenie migracji etapowej programu Exchange jest zalecane w przypadku, gdy aktualnie korzystasz z systemu poczty programu Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007 i chcesz przenieść konta użytkowników i zawartość skrzynek pocztowych do usługi Office 365 w kilku etapach rozłożonych w czasie.

Migracja jednorazowa programu Exchange

Asystent migracji jednorazowej programu Exchange

Asystent migracji jednorazowej programu Exchange podaje szczegółowe instrukcje przeprowadzania migracji wszystkich skrzynek pocztowych do usługi Office 365 jednocześnie. Użyj tego typu migracji, jeśli korzystasz z programu Exchange 2003, Exchange 2007, Exchange 2010 lub Exchange 2013, masz mniej niż 2000 skrzynek pocztowych i chcesz przenieść je wszystkie jednocześnie.

Wdrożenie hybrydowe programu Exchange

Asystent wdrożenia hybrydowego programu Exchange 2016

Asystent wdrożenia hybrydowego programu Exchange 2013

Asystent wdrożenia hybrydowego programu Exchange 2010

Asystenci wdrożenia hybrydowego programu Exchange pomagają w skonfigurowaniu środowiska hybrydowego programu Exchange. W środowisku hybrydowym możesz zachować zarówno lokalne skrzynki pocztowe, jak i skrzynki pocztowe usługi Office 365, zarządzając wszystkimi skrzynkami pocztowymi z poziomu serwerów lokalnych. Z pomocą tych kreatorów przejdziesz przez kroki migracji hybrydowej programu Exchange, tworzenia skrzynek pocztowych w usłudze Office 365 oraz konfigurowania synchronizacji katalogów między usługą Office 365 a środowiskiem lokalnym.

Migracja z usługi Gmail

Asystent migracji z usługi Gmail

Asystent migracji skrzynek pocztowych usługi Gmail pomaga w migracji skrzynek pocztowych usługi Gmail do usługi Office 365. Możesz przenieść skrzynki pocztowe usługi Gmail do usługi Office 365, korzystając z kroków migracji IMAP (Internet Message Access Protocol) opisanych w kreatorze. Podczas migracji skrzynki pocztowej usługi Gmail do usługi Office 365 wiadomości e-mail użytkownika są przenoszone, ale kontakty i elementy kalendarza — nie. Ten kreator zawiera również dodatkowe kroki wymagane do zaimportowania kontaktów usługi Gmail i elementów kalendarza Google do usługi Office 365.

Asystent importowania kontaktów i kalendarza usługi Gmail

Asystent importowania kontaktów i kalendarza usługi Gmail udostępnia instrukcje krok po kroku umożliwiające przeniesienie kontaktów usługi Gmail i elementów kalendarza Google do usługi Office 365. Podczas migracji skrzynki pocztowej usługi Gmail do usługi Office 365 wiadomości e-mail użytkownika są przenoszone, ale kontakty i elementy kalendarza — nie. Ten kreator zawiera kroki wymagane do zaimportowania kontaktów usługi Gmail i elementów kalendarza Google do usługi Office 365.

Migracja IMAP

Asystent migracji skrzynek pocztowych IMAP

Asystent migracji skrzynek pocztowych IMAP udostępnia szczegółowe instrukcje dotyczące migrowania skrzynek pocztowych protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol) do usługi Office 365, jeśli bieżący system poczty e-mail obsługuje protokół IMAP. Kontakty i elementy kalendarza nie są przenoszone w ramach migracji poczty IMAP, ale kreator zawiera dodatkowe kroki, umożliwiające zaimportowanie kontaktów i kalendarzy do usługi Office 365.

Zabezpieczenia i tożsamości

Azure Active Directory nawiązywanie połączenia (AAD połączyć) advisor

Azure AD Connect advisor

W usłudze Office 365 Integracja z katalogiem odwołuje się do synchronizacji między lokalnej usługi katalogowej (Active Directory) i usługa katalogowa usługi Office 365 (Azure Active Directory), informacje o kontach użytkowników. Ten przewodnik krok po kroku pokazano, jak dodać informacje o kontach użytkowników do usługi Office 365 bez ręcznego tworzenia każdego użytkownika. On również pokazano, jak skonfigurować synchronizacji haseł, aby użytkownicy mogli logować się do poczty e-mail i domeny przy użyciu tego samego hasła. Jeśli wybierzesz ustawienie federacyjnych logowania przy użyciu usług AD FS, ten przewodnik pozwala również kroki wdrażania usług AD FS na nowym serwerze lub w istniejącej farmy Windows Server 2012 R2. Podłącz AAD zastępuje starsze wersje narzędzia integracji tożsamości, takie jak DirSync i Azure AD Sync i jest używane głównie do dodawania użytkowników i innych danych do usługi Azure Active Directory dla usługi Office 365.

Azure

Przewodnik konfiguracji usługi Azure AD Basic

W przypadku Basic edition usługi Azure Active Directory otrzymasz funkcje, takie jak zarządzanie dostępem oparte na grupach, samodzielnego resetowania hasła dla aplikacje w chmurze i serwer Proxy Azure Active Directory aplikacji do publikowania w lokalnej aplikacji sieci web.

Przewodnik konfiguracji usługi Azure AD Premium

Przewodnik konfiguracji usługi Azure AD Premium pomaga we włączaniu funkcji usługi Azure Active Directory w wersji Premium (Azure AD Premium, AADP), która udostępnia funkcje zarządzania tożsamością takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, logowanie jednokrotne (SSO), rejestracja urządzeń, samodzielne zarządzanie hasłami i grupami, monitorowanie zabezpieczeń i nie tylko.

Kreator wdrażania usługi Azure Information Protection

Asystent wdrażania usługi Azure Information Protection ułatwia konfigurowanie funkcji zarządzania prawami do informacji (IRM), pomagającej w ochronie wrażliwych danych organizacji przed nieautoryzowanym dostępem.

Weryfikowanie domeny

Weryfikowanie domeny w usłudze Office 365

Dostosuj usługę Office 365, dodając własną nazwę domeny (nazywaną też własną nazwą witryny internetowej).

Zabezpieczenia urządzeń

Microsoft Intune

Doradca w zakresie wdrażania usługi Microsoft Intune

Doradca w zakresie wdrażania usługi Microsoft Intune pomaga w skonfigurowaniu usługi Intune, umożliwiającej zapewnianie pracownikom dostępu do firmowych aplikacji, danych i zasobów z dowolnego miejsca i niemal każdego urządzenia. Skonfigurowana usługa Intune udostępnia zabezpieczenia aplikacji dla urządzeń przenośnych i ochronę urządzeń, pomagając w zabezpieczeniu informacji firmowych. W usłudze Intune korzyści te zapewniają funkcje zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) i zarządzania aplikacjami przenośnymi (MAM) bez rejestracji.

Komunikacja i konferencje online

Microsoft Teams

Advisor wdrożenia członkom zespołu

Microsoft Teams to usługa współpracy opartej na rozmów w usłudze Office 365, zawierającego obszary robocze zespołu rozmowy, połączeń, spotkań i wiadomości prywatnej. Advisor wdrożenia zespołów ułatwia organizowanie i konfigurowanie optymalnego środowiska członkom zespołu z usługi Exchange Online, usłudze SharePoint Online i OneDrive dla firm i grupami usługi Office 365. Zawiera informacje dotyczące konfigurowania ustawień dzierżawy, zespołów i kanałów dla projektów, połączeń i spotkań, wiadomości, karty zapewnia szybki dostęp do aplikacji, Boty informacyjne i łączników do usługi innych firm.

Skype dla firm

Przewodnik Szybki start dla programu Skype dla firm

Błyskawiczne wdrażanie programu Skype dla firm do obsługi wiadomości błyskawicznych, informowania o obecności, spotkań online i udostępniania ekranu. Jeśli nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji, ta konfiguracja podstawowa wystarczy.

Doradca w zakresie wdrażania programu Skype dla firm

Doradca w zakresie wdrażania programu Skype dla firm pomaga w rozpoczęciu pracy z usługą Skype dla firm Online. Z tego kreatora dowiesz się, jak skonfigurować funkcje programu Skype dla firm, w tym wiadomości błyskawiczne, spotkania online, konferencje wideo, konferencje w sieci PSTN, centrala PBX w chmurze i emisja spotkania w Skypie. Opisano w nim kroki konfigurowania środowiska hybrydowego, w którym usługa Skype dla firm Online łączy się z lokalnym wdrożeniem programu Skype dla firm.

Yammer

Wprowadzenie do usługi Yammer: firmowa sieć społecznościowa

Z tego przewodnika Szybki start dowiesz się, jak pomyślnie wdrożyć usługę Yammer w organizacji. Jeśli nie masz żadnych istniejących sieci Yammer do skonsolidowania lub migrowania, ta konfiguracja podstawowa wystarczy.

Przewodnik konfiguracji usługi Yammer Enterprise

Doradca w zakresie wdrażania usługi Yammer Enterprise ułatwia rozpoczęcie pracy z usługą Yammer Enterprise w organizacji. Zawiera wskazówki dotyczące łączenia istniejących sieci usługi Yammer z usługą Office 365 oraz konfigurowania nowej domeny usługi Yammer. Jeśli masz wiele sieci usługi Yammer, możesz skorzystać z instrukcji konsolidowania wielu sieci usługi Yammer w jedną sieć usługi Yammer Enterprise.

Aplikacji

Przewodnik konfiguracji StaffHub firmy Microsoft

Microsoft StaffHub jest oparte na chmurze platformę, która działa na wszystkich swoich urządzeniach. Umożliwia pracownikom firstline (pracowników, którzy mają role, które nie wymagają komputera) i menedżerowie do zarządzania harmonogramami shift komunikowanie się za pomocą ich zespołów i udostępnianie zawartości.

Klipy wideo dla informatyków

Office 365 ProPlus

Technologia Szybka instalacja i usługa Office 365 ProPlus

Omówienie usługi Office 365 ProPlus

Telemetria i usługa Office 365 ProPlus

OneDrive dla Firm

OneDrive dla Firm — zalety integracji

Skype dla firm

Przewodnik Szybki start dotyczący wdrażania programu Skype dla firm

Centrum administracyjne

Tworzenie użytkowników w Centrum administracyjnym

Rekordy DNS i Centrum administracyjnego

Weryfikowanie domeny w Centrum administracyjnym

Instruktaże dla użytkowników

Zobacz instruktaże dla użytkowników usługi Office 365, aby uzyskać szybkie wskazówki i instrukcje na takie tematy, jak instalowanie aplikacji usługi Office 365 na urządzeniach przenośnych czy synchronizowanie plików z usługą OneDrive dla Firm.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×