Dopasowywanie wcięć i odstępów

Word dla Office 365, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można zmienić wcięcie — odległość akapitu z lewej lub prawej — i odstępy w dokumencie. I w obrębie marginesów, można zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie jednego akapitu lub grupy akapitów.

Co chcesz zrobić?

Aby wprowadzić precyzyjne zmiany wcięć i odstępów lub wprowadzić kilka zmian jednocześnie, otwórz okno dialogowe Akapit i kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

 1. Zaznacz akapit lub grupę akapitów, które chcesz dopasować.

 2. Kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit na karcie Układ strony lub Układ.

  Strzałka służąca do otwierania okna dialogowego Akapit jest wyróżniona na karcie Układ.

 3. W razie potrzeby wybierz kartę Wcięcia i odstępy.

 4. Wybierz odpowiednie ustawienia, a następnie wybierz przycisk OK.

Porada: Wybranie przycisku Tabulatory w oknie dialogowym Akapit spowoduje otwarcie okna dialogowego Tabulatory, w którym możesz precyzyjnie ustawić tabulatory.

Okno dialogowe Akapit zawiera opcje ogólne oraz opcje dotyczące wcięć i odstępów. U dołu okna dialogowego jest wyświetlany Podgląd wyglądu wybranych opcji przed ich zastosowaniem.

Ogólne    

Wyrównanie

Wybierz pozycję Do lewej lub użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+L, aby wyrównać tekst do lewej strony, pozostawiając niewyrównaną prawą krawędź.

Wybierz pozycję Do środka, aby wyśrodkować tekst, pozostawiając niewyrównaną lewą i prawą krawędź (Ctrl+E).

Wybierz pozycję Do prawej, aby wyrównać tekst do prawej strony, pozostawiając niewyrównaną lewą krawędź (Ctrl+R).

Wybierz pozycję Wyjustuj, aby wyrównać tekst do lewej i prawej strony, dodając odstępy między wyrazami (Ctrl+J).

Poziom konspektu

Poziom, na którym akapit jest wyświetlany w widoku konspektu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie konspektu dokumentu w widoku konspektu.

Zaznacz pole wyboru Domyślnie zwinięte, jeśli po otwarciu dokumentu nagłówki mają być domyślnie zwinięte. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zwijanie lub rozwijanie części dokumentu.

Wcięcia

W lewo

Wstawia wcięcie akapitu o wybranej wielkości z lewej strony.

W prawo

Wstawia wcięcie akapitu o wybranej wielkości z prawej strony.

Specjalne

Wybierz pozycję Pierwszy wiersz > Co, aby dodać wcięcie pierwszego wiersza akapitu. Aby szybko utworzyć wcięcie pierwszego wiersza przy użyciu linijki, zobacz Tworzenie wcięcia pierwszego wiersza.

Wybierz pozycję Wysunięcie > Co, aby utworzyć wysunięcie. Aby szybko utworzyć wysunięcie przy użyciu linijki, zobacz Tworzenie wysunięcia.

Wcięcia lustrzane

Po zaznaczeniu tego pola wyboru pozycje Z lewej i Z prawej zostaną zastąpione pozycjami Wewnątrz i Na zewnątrz. Ta opcja służy do drukowania w stylu książki.

Odstępy    

Przed

Dopasowuje odstęp przed akapitem.

Po

Dopasowuje odstęp po akapicie.

Interlinia 

Wybierz jednego Aby ustawić pojedyncze odstępy tekstu. Aby szybko jednego miejsca całego dokumentu, zobacz pojedynczy odstępów między wierszami w dokumencie.

Wybierz pozycję 1,5 wiersza, aby ustawić rozmiar interlinii 1,5 razy większy w porównaniu z pojedynczymi odstępami.

Wybierz pozycję Podwójne, aby ustawić podwójny odstęp w tekście. Aby szybko ustawić podwójny odstęp w całym dokumencie, zobacz Ustawianie podwójnych odstępów w dokumencie.

Wybierz pozycję Co najmniej > Co, aby ustawić minimalny odstęp wymagany, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika.

Wybierz pozycję dokładnie > na ustalenie stały interlinia, wyrażony w punktach. Na przykład jeśli tekst znajduje się w 10-punktowej czcionki, można określić 12 punktów jako odstępów między wierszami.

Wybierz pozycję Wielokrotne > Co, aby ustawić rozmiar interlinii będący wielokrotnością wyrażoną jako liczba większa niż 1. Na przykład ustawienie interlinii na wartość 1,15 spowoduje zwiększenie odstępu o 15 procent, natomiast ustawienie interlinii na wartość 3 spowoduje zwiększenie odstępu o 300 procent (odstęp potrójny).

Nie dodawaj

Wybierz pozycję Nie dodawaj odstępu między akapitami o takim samym stylu, jeśli nie chcesz dodawać odstępu między akapitami.

Aby zapisać wybrane ustawienia jako domyślne, kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

Co chcesz zrobić?

 1. Kliknij miejsce przed wierszem, który ma zostać wcięty.

 2. W programie Word 2007

  • Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

   Przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit

  W programie Outlook 2007

  • Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

 3. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij pozycję Pierwszy wiersz, a następnie w polu O ustaw odpowiednią wielkość wcięcia pierwszego wiersza.

  Uwaga: Pierwszy wiersz tego akapitu i wszystkich następnych zostaną wcięte. Na potrzeby poprzednich akapitów musisz jednak ręcznie powtórzyć tę procedurę.

Możesz utworzyć wysunięcie, w którym pierwszy wiersz akapitu nie jest wcięty, ale pozostałe wiersze — tak.

 1. Zaznacz akapit, w którym chcesz zastosować wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego (nazywa się to wysunięciem).

 2. Na poziomej linijce przeciągnij znacznik Wysunięcie na miejsce, w którym ma się rozpoczynać wysunięcie.

  DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ

  Jeśli wzdłuż górnej krawędzi okna dokumentu nie ma poziomej linijki, kliknij przycisk Wyświetl linijkę u góry pionowego paska przewijania.

Do bardziej precyzyjnego ustawienia wysunięcia można użyć opcji dostępnych na karcie Wcięcia i odstępy.

Precyzyjne ustawianie wysunięcia

 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.

 2. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Wysunięcie, a następnie w polu O ustaw żądaną wielkość wysunięcia.

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Akapit wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zwiększ wcięcie, aby zwiększyć wcięcie akapitu.

  • Kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie, aby zmniejszyć wcięcie akapitu.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Ustawienia Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. Zaznacz pole wyboru Ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace.

  • Aby wstawić wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu, kliknij przed tym wierszem.

  • Aby wstawić wcięcie dla całego akapitu, kliknij przed dowolnym wierszem z wyłączeniem pierwszego.

 5. Naciśnij klawisz Tab.

Uwaga: Aby usunąć wcięcie, naciśnij klawisz Backspace przed przeniesieniem punktu wstawiania. Możesz także kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Możesz także utworzyć wcięcie ujemne, które polega na przesunięciu akapitu w stronę lewego marginesu.

 1. Zaznacz tekst lub akapit, który chcesz rozciągnąć na lewy margines.

 2. W programie Word 2007

  • Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę w dół w polu Wcięcie z lewej.

  • Klikaj strzałkę w dół do momentu ustawienia zaznaczonego tekstu w odpowiedniej odległości od lewego marginesu.

  W programie Outlook 2007

  • Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Akapit kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie.

  • Klikaj przycisk Zmniejsz wcięcie do momentu ustawienia zaznaczonego tekstu w odpowiedniej odległości od lewego marginesu.

Zobacz też

Zmienianie wyrównania w poziomie tekstu na stronie

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×