Domyślne szablony witryn

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po utworzeniu nowej witryny Office SharePoint Server 2007 można uruchomić, wybierając jedną z kilku różnych rodzajów szablonów witryn. Szablony witryn zawarte w Office SharePoint Server 2007 zawiera stron, listy, biblioteki i inne elementy lub funkcje, że określone publikowania zawartości pomocy technicznej, zarządzania zawartością, zarządzania rekordami lub funkcje analizy biznesowej wymaga organizacji może być.

Szablony witryn dostępne w Office SharePoint Server 2007 są podzielone na następujące kategorie: współpracy, spotkania, przedsiębiorstwa i Publikuj. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach szablony w każdej z tych kategorii umożliwiają zobacz poniższe sekcje.

W tym artykule

Współpraca za pomocą

Spotkania

Przedsiębiorstwa

Publikowanie

Współpraca

Szablony witryn z grupy Współpraca ułatwiają zespołom współpracę nad projektami i dokumentami oraz udostępnianie informacji.

Witryna zespołu

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę, za pomocą której zespół będzie mógł tworzyć, organizować i udostępniać informacje. Szablon zawiera bibliotekę dokumentów, listę anonsów, kalendarz, listę kontaktów i listę łączy.

Przykład użyj     Ten uniwersalny szablon wypełnić różnych zastosowań. Go mogą zawierać długotrwałych rutynową informacje dotyczące jednego działu lub krótkoterminowy informacji dotyczących specjalnego projektu obejmującego kilka działów. Na przykład dział marketingu można przechowywać i zarządzanie jej planowania i budżetu dokumentów, śledzenia problemów i zadań i udostępniać łącza i kontakty.

Pusta witryna

Ten szablon witryny należy wybrać, jeśli chcesz utworzyć witrynę z pustą stronę główną, który chcesz dostosować. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 umożliwia dodawanie list i innych funkcji. Ten szablon zawiera obraz witryny składnika Web Part i narzędzia do wstawiania innych składników Web Part.

Przykład użyj     Pusta witryna może ułatwić, gdy użytkownik planuje utworzenie niestandardowej witryny, a nie chcesz, aby użyć dowolnej z istniejących szablonów, składniki Web Part, listy lub biblioteki jako punktu początkowego.

Obszar roboczy dokumentu

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę ułatwiającą koordynowanie prac nad jednym lub kilkoma powiązanymi dokumentami w gronie kilku osób. W tym szablonie witryny są dostępne narzędzia do udostępniania i aktualizowania plików oraz informowania zainteresowanych osób o stanie tych plików. Zawiera on bibliotekę dokumentów, listę anonsów, listę zadań, listę członków i listę łączy.

Przykładowe zastosowanie     Witryna obszaru roboczego dokumentu może ułatwić współpracę z innymi osobami nad dokumentem lub zestawem dokumentów. Witryna obszaru roboczego dokumentu może też służyć do publikowania anonsów, przydzielania zadań, udostępniania istotnych łączy oraz otrzymywania alertów o zmianach zawartości witryny.

Witryna typu wiki

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę, w której użytkownicy mogą szybko i łatwo dodawać, edytować oraz łączyć strony sieci Web. Szablon zawiera strony, które użytkownicy mogą szybko edytować, aby rejestrować informacje i łączyć je ze sobą przy użyciu słów kluczowych. Podczas edytowania stron rejestrowana jest historia, dzięki czemu w razie potrzeby można przywrócić zawartość. Witryna typu wiki zawiera strony typu wiki, listę łączy i bibliotekę stron typu wiki.

Przykładowe zastosowanie     Witryna typu wiki może być witryną społeczności, w której członkowie organizacji prowadzą burze mózgów i dzielą się pomysłami dotyczącymi nowego projektu. W witrynie typu wiki można łatwo tworzyć i formatować strony, dzięki czemu różne osoby mogą łatwo współpracować w celu rejestrowania informacji.

Blog

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę, w której użytkownicy mogą szybko ogłaszać informacje i zezwalać innym na ich komentowanie. Blogi, czasem zwane dziennikami sieci Web, to dzienniki online, w których można dzielić się pomysłami w nieformalnej, uporządkowanej chronologicznie postaci. Witryna blogu zawiera listę ogłoszeń blogu, listę blogów z łączami do innych blogów, listę kategorii, listę komentarzy, listę łączy do zasobów pokrewnych, bibliotekę fotografii oraz narzędzia do zarządzania ogłoszeniami i innymi zasobami.

Przykładowe zastosowanie     Witryna blogu może ułatwić członkom najwyższego kierownictwa dzielenie się pomysłami i wizją w atrakcyjnym formacie dziennika, w którym pracownicy mogą zadawać pytania lub dodawać komentarze.

Początek strony

Spotkania

Szablony witryn z grupy Spotkania ułatwiają zespołom w organizacji zarządzanie różnego rodzaju spotkaniami. Szablony z tej grupy umożliwiają obsługę rozmaitych spotkań — od podstawowych, przez organizowane w celu podjęcia decyzji, po towarzyskie.

Podstawowy obszar roboczy spotkania

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę ułatwiającą planowanie, organizowanie i śledzenie spotkań z pozostałymi członkami zespołu. Szablon zawiera listę celów, listę uczestników, plan spotkania i bibliotekę dokumentów.

Przykładowe zastosowanie     Witryna podstawowego obszaru roboczego spotkania dobrze się nadaje do większości spotkań ogólnych, takich jak cotygodniowe spotkania w sprawie stanu.

Pusty obszar roboczy spotkania

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć pustą witrynę obszaru roboczego spotkania, którą można dostosowywać zgodnie z wymaganiami. Szablon zawiera stronę, do której można dodawać zawartość i którą można dostosowywać.

Przykładowe zastosowanie     Witryna pustego obszaru roboczego spotkania ułatwia tworzenie niestandardowej witryny obszaru roboczego spotkania, gdy użytkownik nie chce zaczynać od żadnego z dostępnych szablonów i składników Web Part ani żadnej z dostępnych list i bibliotek.

Obszar roboczy podejmowania decyzji

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę, która doskonale nadaje się do recenzowania dokumentów i rejestrowania decyzji podjętych w czasie spotkania. Szablon zawiera listę celów, listę uczestników, plan spotkania, bibliotekę dokumentów, listę zadań i listę decyzji.

Przykładowe zastosowanie     Witryna obszaru roboczego podejmowania decyzji zawiera narzędzia pomagające zespołom w podejmowaniu i rejestrowaniu decyzji oraz rejestrowania czynności do wykonania. Ten szablon warto stosować, jeśli zespół ma być stale skoncentrowany na wyniku spotkania.

Obszar roboczy spotkania socjalnego

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę ułatwiającą planowanie i koordynowanie wydarzeń towarzyskich. Szablon zawiera listę uczestników, wskazówki, obraz/logo, listę rzeczy do przyniesienia oraz bibliotekę obrazów na fotografie.

Przykładowe zastosowanie     Witryna obszaru roboczego spotkania socjalnego może ułatwić zarządzanie wydarzeniami towarzyskimi, na przykład imprezą charytatywną lub przyjęciem dla członków zespołu.

Wielostronicowy obszar roboczy spotkania

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę ułatwiającą planowanie, organizowanie i rejestrowanie wyników złożonego spotkania lub serii spotkań. Szablon zawiera listę celów, listę uczestników, plan spotkania i dwie strony, które można dostosować (dla każdego spotkania można dodać maksymalnie 10 stron).

Przykładowe zastosowanie     Wielostronicowy obszar roboczy spotkania może ułatwić zarządzanie złożonymi spotkaniami, wymagającymi szczegółowych materiałów pomocniczych, które powinny być przechowywane na oddzielnych stronach, na przykład na stronach do zarządzania projektami i zadaniami.

Początek strony

Przedsiębiorstwo

Szablony witryn z grupy Przedsiębiorstwo ułatwiają realizację potrzeb w zakresie zarządzania dokumentami, zarządzania rekordami oraz zarządzania informacjami na poziomie przedsiębiorstwa.

Centrum dokumentów

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć jedną centralną witrynę do zarządzania wszystkimi dokumentami w przedsiębiorstwie. Centrum dokumentów jest optymalnie przystosowane do tworzenia i używania dużej liczby dokumentów. Szablon zawiera następujące funkcje:

  • Biblioteka dokumentów.

  • Składnik Web Part istotnych dokumentów, który generuje spersonalizowany widok dokumentów wyewidencjonowanych, utworzonych lub ostatnio zmodyfikowanych przez bieżącego użytkownika. Składnik Web Part można skonfigurować, aby używał więcej niż jednego kryterium.

  • Składnik Web Part nadchodzących zadań, który generuje spersonalizowany widok zadań związanych z dokumentami przydzielonych do bieżącego użytkownika.

  • Nawigacja w widoku drzewa, ułatwiająca odnajdowanie zawartości i nawigację po niej.

  • Domyślnie są włączone zalecane funkcje zarządzania dokumentami (na przykład przechowywanie wersji głównych i pomocniczych, wymagane wyewidencjonowanie oraz obsługa wielu typów zawartości).

Przykładowe zastosowanie     Centrum dokumentów pomaga w tworzeniu obszernego środowiska pracy nad dokumentami, w którym użytkownicy edytują 50 000 lub więcej dokumentów rozmieszczonych w 500 folderach. Jest włączone przechowywanie wersji i zwykle istnieje co najmniej dziesięć poprzednich wersji każdego dokumentu. Dokumenty są często ewidencjonowane i wyewidencjonowywane, a cykl ich istnienia jest kontrolowany przy użyciu przepływów pracy. W witrynie może być używanych dwadzieścia lub więcej typów zawartości.

Centrum rekordów

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę, która pozwoli organizacji zaimplementować zarządzanie rekordami. Centrum rekordów spełnia funkcję centralnego repozytorium, w którym organizacja może przechowywać wszystkie swoje rekordy i zarządzać nimi. Obsługiwany jest cały proces zarządzania rekordami, od ich gromadzenia, przez zarządzanie nimi, aż do ich usuwania. Zwykle witrynę centrum rekordów projektują i konfigurują specjaliści ds. zarządzania rekordami i informatycy organizacji zgodnie z jej planem obsługi plików. Ten szablon zawiera następujące funkcje:

  • funkcje skarbca, które pomagają zachować integralność przechowywanych rekordów;

  • wymuszanie zasad zarządzania informacjami;

  • lista blokad, która zapobiega wygasaniu i niszczeniu rekordów będących przedmiotem procesu lub postępowania przygotowawczego;

  • lista rozsyłania rekordów, dzięki której rekordy przesyłane do centrum rekordów są automatycznie rozsyłane do właściwych lokalizacji;

  • biblioteka rekordów niesklasyfikowanych, zawierająca rekordy przesłane do centrum rekordów, które nie pasują do żadnego innego wpisu rozsyłania rekordów.

Przykładowe zastosowanie     Witryna centrum rekordów może ułatwić realizację organizacyjnej strategii zarządzania rekordami i planu obsługi plików. Witryna ta może pomóc organizacji w zapewnieniu zgodności z przepisami rządowymi dotyczącymi przechowywania określonych rodzajów dokumentów i postępowania z nimi. Zawartość może być przesyłana do centrum rekordów za pośrednictwem usługi sieci Web przy użyciu protokołu SOAP lub pocztą e-mail przy użyciu protokołu SMTP.

Witryna personalizacji

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę umożliwiającą dostarczanie spersonalizowanych widoków, danych i funkcji nawigacji z tego zbioru witryn do witryny typu Moja witryna. Szablon zawiera funkcje nawigacji i składniki Web Part związane z personalizacją, które zostały opracowane specjalnie z myślą o witrynach typu Moja witryna.

Przykładowe zastosowanie     Witryna personalizacji może ułatwić uwidocznianie zawartości spersonalizowanej lub skierowanej do indywidualnych użytkowników w ich witrynach Moja witryna.

Katalog witryn

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę zawierającą listę ważnych witryn organizacji z podziałem na kategorie. Szablon zawiera różne widoki skategoryzowanych witryn, najpopularniejsze witryny oraz mapę witryn.

Przykładowe zastosowanie     Katalog witryn może się okazać pomocny, jeśli osoby odwiedzające witrynę mają mieć do dyspozycji centralne miejsce umożliwiające wyświetlanie i lokalizowanie wszystkich witryn umieszczonych w danym zbiorze witryn.

Centrum raportów

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę pozwalającą tworzyć strony sieci Web, pulpity nawigacyjne oraz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) z miarami, celami i informacjami do analiz biznesowych, a także zarządzać tego rodzaju elementami i dostarczać je. Witryna centrum raportów stanowi centralną lokalizację, w której są przechowywane informacje związane z analizami biznesowymi. Ten szablon zawiera specjalne biblioteki dokumentów, w których są przechowywane raporty, listy i połączenia z zewnętrznymi źródłami danych. Ponadto umożliwia dostęp do szablonów stron i składników Web Part pomocnych podczas tworzenia stron i list z informacjami biznesowymi. W centrum raportów użytkownicy mogą wyszukiwać elementy przy użyciu kategorii, wyświetlać kalendarz najbliższych raportów oraz subskrybować potrzebne raporty.

Przykładowe zastosowanie     Centrum raportów może ułatwić tworzenie działającego w czasie rzeczywistym portalu analiz biznesowych, w którym są gromadzone i wyświetlane informacje biznesowe z różnych źródeł przy użyciu zintegrowanych funkcji analiz biznesowych, takich jak składniki Web Part, wskaźniki KPI i technologie łączności z danymi biznesowymi. Dzięki tej witrynie użytkownicy mogą w jednym miejscu znaleźć najnowsze raporty, arkusze kalkulacyjne i wskaźniki KPI.

Centrum wyszukiwania z kartami

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę udostępniającą funkcje wyszukiwania. Na środku głównej strony powitalnej znajduje się proste pole wyszukiwania. Witryna zawiera dwie karty: jedną do wyszukiwania ogólnego i drugą do wyszukiwania informacji oraz osób. Można dodawać i dostosowywać karty, aby skoncentrować się na innych zakresach wyszukiwania lub typach wyników.

Przykładowe zastosowanie     Centrum wyszukiwania ułatwia uzyskiwanie wyników wyszukiwania pochodzących tylko z danej witryny, eliminując wyniki niepasujące do kryteriów wyszukiwania. Ponadto za pomocą kart można osobno przeszukiwać różne kolekcje informacji.

Centrum wyszukiwania

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę udostępniającą funkcje wyszukiwania. Na środku głównej strony powitalnej znajduje się proste pole wyszukiwania. Witryna zawiera stronę wyników wyszukiwania i stronę wyszukiwania zaawansowanego.

Przykładowe zastosowanie     Centrum wyszukiwania ułatwia uzyskiwanie wyników wyszukiwania pochodzących tylko z danej witryny, eliminując wyniki niepasujące do kryteriów wyszukiwania.

Host Mojej witryny

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę służącą do obsługiwania witryn typu Moja witryna.

Uwaga: Ten szablon witryny jest dostępny tylko w przypadku tworzenia zbioru witryn w obrębie administracji centralnej.

Początek strony

Publikowanie

Szablony witryn z grupy Publikowanie umożliwiają organizacjom projektowanie i wdrażanie intranetowych portali przedsiębiorstwa, firmowych witryn sieci Web i witryn portali działów, a także zarządzanie nimi. Składniki portalowe ułatwiają także łączenie w obrębie organizacji osób mających odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie w pracy nad projektami. We wszystkich szablonach witryn z grupy Publikowanie są włączone funkcje publikowania, w tym pasek narzędzi do edycji stron, edytor zawartości i opcję wyewidencjonowywania.

Witryna publikowania

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć pustą witrynę sieci Web i umożliwić szybkie publikowanie stron sieci Web. Szablon zawiera biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania zasobów publikowania w sieci Web. Współautorzy mogą pracować nad roboczymi wersjami stron i publikować je, umożliwiając ich oglądanie przez czytelników. Ta witryna zawiera biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania zasobów publikowania w sieci Web.

Uwaga: Ten szablon witryny jest dostępna tylko jeśli są włączone funkcje publikowania w tej witrynie (i witryny nadrzędnej).

Przykładowe zastosowanie     Witrynę publikowania można utworzyć, gdy w witrynie sieci Web trzeba dodać sekcję informacji prasowych, dzięki której na stronie powitalnej będzie wyświetlanych pięć najnowszych stron sieci Web z informacjami prasowymi. Strony sieci Web informacji prasowych można tworzyć i edytować za pomocą przeglądarki. Edytor HTML umożliwia formatowanie zawartości oraz wybieranie z bibliotek łączy i obrazów na strony. Składnik Web Part Kwerenda zawartości umożliwia prezentowanie określonych stron sieci Web informacji prasowych na stronie powitalnej.

Witryna publikowania z przepływem pracy

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę służącą do publikowania stron sieci Web zgodnie z harmonogramem za pomocą przepływów pracy zatwierdzania. Szablon zawiera biblioteki dokumentów i obrazów do przechowywania zasobów publikowania w sieci Web. W tej witrynie domyślnie można tworzyć tylko podwitryny publikowania.

Uwaga: Ten szablon witryny jest dostępna tylko jeśli są włączone funkcje publikowania w tej witrynie (i witryny nadrzędnej).

Przykładowe zastosowanie     Witryna publikowania z przepływem pracy może się okazać pomocna, gdy trzeba utworzyć witrynę do wyświetlania artykułów technicznych, które przed opublikowaniem wymagają zrecenzowania przez ekspertów z odpowiedniej dziedziny.

Witryna wiadomości

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć witrynę służącą do szybkiego i łatwego dostarczania artykułów z wiadomościami i łączy do takich artykułów. Szablon zawiera układy przykładowych stron wiadomości i archiwum do przechowywania starszych wiadomości. Charakteryzuje się także łatwym w użyciu układem dla czytelników i dostawców wiadomości. Ten szablon witryny zawiera również dwa składniki Web Part usprawniające dostarczanie wiadomości: Podgląd danych RSS i Ten tydzień w obrazach.

Przykładowe zastosowanie     Witryna wiadomości może ułatwić tworzenie centralnej lokalizacji dostarczania wiadomości lub informacji. W witrynie wiadomości są wyświetlane aktualne informacje dotyczące całej organizacji.

Portal współpracy

Ten szablon witryny należy wybrać, aby utworzyć początkową hierarchię witryny przeznaczonej na intranetowy portal działu. Szablon zawiera stronę główną, witrynę wiadomości, katalog witryn i centrum wyszukiwania z kartami. Tego rodzaju witryna ma zwykle niemal tylu współautorów, ilu czytelników, i służy do obsługiwania witryn zespołów.

Uwaga: Ten szablon witryny jest dostępny tylko w przypadku tworzenia zbioru witryn w obrębie administracji centralnej.

Przykładowe zastosowanie     Portal współpracy może się okazać pomocny, gdy trzeba utworzyć portal działu, w którym pracownicy mogliby współpracować oraz publikować dokumenty i strony sieci Web.

Portal publikowania

Ten szablon należy wybrać, aby utworzyć początkową hierarchię witryny połączonej z Internetem lub dużego portalu intranetowego. Tę witrynę można łatwo dostosować za pomocą charakterystycznych elementów marki. Szablon zawiera stronę główną, przykładową podwitrynę informacji prasowych, centrum wyszukiwania i stronę logowania. Tego rodzaju witryna ma zwykle znacznie więcej czytelników niż współautorów i służy do publikowania stron sieci Web przy użyciu przepływów pracy zatwierdzania. W witrynach utworzonych za pomocą tego szablonu można domyślnie tworzyć tylko podwitryny publikowania z przepływem pracy.

Uwaga: Ten szablon witryny jest dostępny tylko w przypadku tworzenia zbioru witryn w obrębie administracji centralnej.

Przykładowe zastosowanie     Portal publikowania może ułatwić tworzenie początkowej witryny, która umożliwi zaistnienie organizacji w Internecie. Inna możliwość to utworzenie portalu przedsiębiorstwa umożliwiającego pracownikom czytanie i znajdowanie informacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×