Domyślne grupy programu SharePoint Server

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy tworzysz witrynę, w programie SharePoint są dla niej automatycznie tworzone grupy z przypisanymi poziomami uprawnień. Te grupy są nazywane domyślnymi grupami programu SharePoint. Grupy domyślne reprezentują typowe poziomy dostępu potrzebne użytkownikom, dlatego te grupy i skojarzone z nimi poziomy uprawnień stanowią dobry punkt wyjścia w przypadku dodawania użytkowników do witryny programu SharePoint. Aby dowiedzieć się więcej o poziomach uprawnień, zobacz Opis poziomów uprawnień.

Jako administrator, możesz dodać własne grupy niestandardowe, które będą lepiej odpowiadały wymaganiom organizacji. Określenie sposobu tworzenia grup programu SharePoint i przypisywania do nich użytkowników to ważna decyzja, która wpływa na bezpieczeństwo witryny i zawartości.

W tym artykule

Domyślne grupy programu SharePoint

Role grup programu SharePoint

Grupy specjalne programu SharePoint

Administratorzy zbioru witryn

Domyślne grupy programu SharePoint

Grupy programu SharePoint umożliwiają zarządzanie dostępem zbiorów użytkowników zamiast pojedynczych użytkowników. Grupy programu SharePoint składają się zazwyczaj z wielu pojedynczych użytkowników, ale grupa może też zawierać jedną lub więcej grup zabezpieczeń systemu Windows. Możesz na przykład dodać do grupy programu SharePoint grupę zabezpieczeń systemu Windows dla swojego zespołu, aby udzielić dostępu całemu zespołowi naraz. W przypadku dodania użytkowników lub grupy zabezpieczeń systemu Windows do grupy programu SharePoint dodanym użytkownikom zostanie przypisany ten sam poziom uprawnień.

Jeśli chcesz więcej informacji na temat pracy z systemem Windows zabezpieczeń i grupami zawartymi w usługach domenowych Active Directory, zobacz Wybieranie grup zabezpieczeń (SharePoint Server 2010).

Do każdej grupy domyślnej w programie SharePoint jest automatycznie przypisywany poziom uprawnień. Poziom uprawnień dotyczy wszystkich członków danej grupy. Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach na poszczególnych poziomach uprawnień, zobacz Opis poziomów uprawnień.

Domyślne grupy programu SharePoint można dostosowywać, przypisując im dowolnie wybrane poziomy uprawnień. Można także utworzyć nową grupę programu SharePoint i przypisać jej odpowiednie poziomy uprawnień.

W poniższej tabeli przedstawiono domyślne grupy programu SharePoint i przypisane im poziomy uprawnień.

Grupy programu SharePoint

Domyślny poziom uprawnień

Osoby zatwierdzające

Zatwierdzanie

Członkowie witryny <nazwa witryny>

Współtworzenie lub Edycja, w zależności od szablonu witryny

Właściciele witryny <nazwa witryny>

Pełna kontrola

Odwiedzający witrynę <nazwa witryny>

Odczyt

Projektanci

Projektowanie, Ograniczony dostęp

Menedżerowie hierarchii

Zarządzanie hierarchią

Czytelnicy z ograniczeniami

Odczyt z ograniczeniami

Czytelnicy zasobów związanych ze stylami

Ograniczony dostęp

Osoby przeglądające

Tylko przeglądanie

Użytkownicy funkcji szybkiego rozmieszczania

Współtworzenie

Na liście grup programu SharePoint w witrynie publicznej jest wyświetlana pozycja Członkowie witryny <nazwa witryny>. Jeśli na przykład witryna sieci Web ma nazwę Contoso Retail, będzie wyświetlana pozycja Członkowie witryny Contoso Retail. Jest tak również w przypadku podwitryny mającej unikatowe uprawnienia. W miarę rozwoju witryny podczas sprawdzania uprawnień witryny w elemencie głównym zbioru witryn możesz dostrzec wiele grup Członkowie, Odwiedzający i Właściciele witryny <nazwa witryny>. Do nazwy każdej grupy będzie dołączona nazwa witryny, więc na liście mogą się znaleźć na przykład takie pozycje jak Członkowie witryny Contoso Retail czy Członkowie witryny Contoso Charities.

Nazwa witryny jest dodawana do nazwy grupy w kilku sytuacjach. Są one następujące:

  • gdy przerwiesz dziedziczenie uprawnień w podwitrynach, które poprzednio dziedziczyły uprawnienia;

  • gdy utworzysz nowe grupy dla danej witryny;

  • gdy utworzysz nowe witryny.

We wszystkich tych przypadkach nazwa witryny dołączona do nazwy grupy programu SharePoint wskazuje nazwę witryny, do której należy grupa. Na przykład grupa Członkowie witryny Contoso Charities należy do witryny Contoso Charities.

Porada:  Nazwy automatycznie przypisywane tym grupom przez program SharePoint możesz zmienić w dowolnej chwili.

Role grup programu SharePoint

W poniższej tabeli przedstawiono sugerowanych użytkowników dla domyślnych grup programu SharePoint.

Nazwa grupy

Poziom uprawnień

Czynności wykonywane przez osoby, dla których jest przeznaczona grupa

Osoby zatwierdzające

Zatwierdzanie

Zatwierdzanie dokumentów, stron i elementów list.

Właściciele

Pełna kontrola

Zarządzanie uprawnieniami, ustawieniami i wyglądem witryny.

Członkowie

Współtworzenie lub Edycja

Edytowanie zawartości witryny.

Odwiedzający witrynę

Odczyt

Wyświetlanie zawartości witryny, bez jej edytowania.

Projektanci

Projektowanie

Wyświetlanie, dodawanie, aktualizowanie, usuwanie i zatwierdzanie zawartości oraz dostosowywanie witryny.

Menedżerowie hierarchii

Zarządzanie hierarchią

Tworzenie witryn i edytowanie stron, elementów list i dokumentów.

Czytelnicy z ograniczeniami

Odczyt z ograniczeniami

Wyświetlanie stron i dokumentów, ale nie wersji i uprawnień.

Czytelnicy zasobów związanych ze stylami

Odczyt z ograniczeniami

Ograniczony dostęp do biblioteki stylów i galerii stron wzorcowych.

Osoby przeglądające

Tylko przeglądanie

Wyświetlanie zawartości, bez jej edytowania i pobierania.

Użytkownicy funkcji szybkiego rozmieszczania

Współtworzenie

Planowanie zadań szybkiego rozmieszczania.

Uwaga: Grupa Czytelnicy zasobów związanych ze stylami zawiera grupę zabezpieczeń systemu Windows o nazwie Zarządzanie NT/użytkownicy uwierzytelnieni. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy uwierzytelnieni mogą wyświetlać strony wzorcowe i style programu SharePoint dla stron w witrynie.

Początek strony

Grupy specjalne programu SharePoint

Grupy specjalne programu SharePoint obsługują zadania administracyjne wysokiego poziomu, takie jak przypisywanie poziomu uprawnień do grupy.

Ważne: Aby witryna była w pełni funkcjonalna, trzeba zagwarantować, że zawsze będzie istnieć grupa użytkowników mających uprawnienie Pełna kontrola w zbiorze witryn. Ci użytkownicy muszą także występować na liście administratorów zbioru witryn.

Początek strony

Administratorzy zbioru witryn

Administratorzy zbioru witryn nie są grupą programu SharePoint. Wspomniano tu o nich dlatego, że mają uprawnienie Pełna kontrola we wszystkich witrynach w zbiorze witryn.

Witryna programu SharePoint może mieć podstawowych i pomocniczych administratorów zbioru witryn. Jeśli jesteś administratorem zbioru witryn, możesz także wyznaczyć dodatkowych administratorów zbioru witryn. Ci użytkownicy to podstawowe osoby kontaktowe związane z całym zbiorem witryn. Administratorzy zbioru witryn mają pełną kontrolę nad wszystkimi witrynami w zbiorze witryn i mogą przeprowadzać inspekcję całej zawartości witryn. Ponadto mogą otrzymywać alerty administracyjne dotyczące działań w witrynie, umożliwiające na przykład sprawdzanie, czy witryna jest aktywna.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×