Domena może być używana, jeśli inna osoba w organizacji utworzyła konto za jej pomocą

Użytkownicy mający konto służbowe lub szkolne mogą tworzyć konta w niektórych usługach online firmy Microsoft bez angażowania działu informatycznego. Są to na przykład usługi Office 365, Power BI i usługi zarządzania prawami dostępu. Po samodzielnym utworzeniu konta z użyciem służbowego lub szkolnego adresu e-mail użytkownicy otrzymują dostęp do funkcji tej usługi, ale nie mogą zarządzać usługą (dodawać użytkowników i licencji, zarządzać domeną itp.).

Aby uzyskać możliwość administrowania środowiskiem, uprawniony administrator może przejąć kontrolę nad kontem. W tym celu musi potwierdzić, że jest właścicielem domeny, do której należały służbowe lub szkolne adresy e-mail użyte do utworzenia kont, a w pewnych przypadkach również kupić licencje tej usługi.

Jak działa samodzielne tworzenie konta?

Gdy ktoś tworzy konto, korzystając ze służbowego lub szkolnego adresu e-mail, na przykład aneta@contoso.com, część tego adresu e-mail dotycząca domeny (w tym przykładzie contoso.com) jest używana jako nazwa domeny w usłudze Office 365.

Wszyscy pozostali użytkownicy tworzący konta z użyciem adresów e-mail w tej samej domenie (na przykład piotr@contoso.com) są dodawani do tego samego konta.

Zarówno Aneta, jak i Piotr mogą korzystać z usługi, w której utworzyli konto, ale nie mogą nią zarządzać. Nie mogą na przykład dokupować dodatkowych licencji, dodawać nowych użytkowników ani wymuszać stosowania zasad wobec innych użytkowników.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×