Dokumentowanie diagramów procesów programu Visio w programie Word

Za pomocą funkcji Eksportowanie do programu Word możesz automatycznie dodać zawartość diagramu, w tym kształty i metadane, do dokumentu programu Word. Następnie możesz użyć tego dokumentu jako podstawy dla wytycznych dotyczących procesów i instrukcji obsługi. Na przykład:

 • Specjalista ds. pomocy technicznej ma mapę przetwarzania żądania obsługi ze szczegółami dotyczącymi działów, właścicieli i harmonogramami zadań. Tworzy instrukcję obsługi za pomocą dokumentu programu Word.

 • Osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne ma schemat organizacyjny z metadanymi kształtu, takimi jak bieżący stan osobowy, wolne stanowiska i budżety zespołów. Wysyła raport ad hoc do kierownictwa przy użyciu dokumentu programu Word.

 • Analityk biznesowy aktualizuje diagram procesu na podstawie zaimportowanych danych zawierających kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak koszt, czas trwania i stan przedstawiony jako grafiki związane z danymi. Każdego miesiąca przekazuje dokument programu Word do usługi OneDrive w celu udostępnienia go osobom biorącym udział w projekcie.

Omówienie procesu eksportowania w programie Word

Uwaga   

Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających Visio Online — Plan 2. Jeśli nie masz pewności, której wersji programu Visio używasz, kliknij pozycję Plik > Konto > Visio — informacje. Jeśli jesteś informatykiem zarządzającym procesem aktualizacji usługi Office 365, odwiedź stronę kanałów udostępniania, aby dowiedzieć się, które aktualizacje zostały udostępnione w poszczególnych kanałach.

Eksportowanie diagramu programu Visio do dokumentu programu Word

 1. Upewnij się, że diagram zawiera kształty z tekstem, a niektóre kształty mają dane kształtu.

 2. Jeśli masz diagram wielostronicowy, wybierz odpowiednią stronę. Ta funkcja jednorazowo eksportuje tylko jedną stronę.

 3. Na karcie Proces w grupie Eksportowanie wybierz pozycję Word.

  Możesz również wyeksportować do dokumentu programu Word, klikając pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz dokument programu Word > Utwórz dokument.

 4. Jeśli chcesz, dostosuj dokument programu Word w okienku Eksportowanie do programu Word.

  Karta Podgląd

  • Aby wykluczyć kształt i jego metadane z dokumentu programu Word, kliknij prawym przyciskiem myszy fragment, a następnie wybierz polecenie Wyklucz z danych wyjściowych.

  • Aby zmienić kolejność fragmentu, zaznacz go, a następnie wybierz strzałkę w górę lub w dół. Fragment to część diagramu przeznaczona do wyeksportowania do dokumentu.

   Zmienianie kolejności wstawki

   Uwaga    Po wybraniu fragmentu na karcie Podgląd kształt zostanie wyróżniony na diagramie. Po wybraniu fragmentu na diagramie zostanie on wyróżniony na karcie Podgląd.

  Karta Ustawienia

  • Właściwości kształtu

   • Aby zmienić kolejność, w jakiej pojawiają się właściwości w dokumencie programu Word, wybierz właściwość i wybierz strzałkę w górę lub w dół.

    Zmienianie kolejności właściwości
   • Aby dodać pusty wiersz tabeli w dokumencie programu Word na każdą pustą właściwość, wybierz pozycję Uwzględnij puste właściwości.

   • Aby wyeksportować hiperlinki we właściwościach kształtu do dokumentu programu Word, wybierz pozycję Hiperlinki.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie danych do kształtów.

  • Wykluczenie kształtu

   • Aby dodać łączniki kształtu do dokumentu programu Word, wyczyść pozycję Wyklucz łączniki.

   • Aby udokumentować kształty bez tekstu kształtu, wyczyść pozycję Wyklucz kształty bez tekstu kształtu.

   • Aby uwzględnić grafikę związaną z danymi we fragmentach, wyczyść pozycję Wyklucz grafikę związaną z danymi.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grafika związana z danymi — omówienie.

  • Przezroczystość fragmentu

   • Aby wyróżnić kształt we fragmencie, ustaw poziom przeźroczystości na wyższy dla jego połączeń i kształtów połączonych.

 5. U góry okienka Eksportowanie do programu Word wybierz pozycję Eksportuj.

Wyniki    Zostanie utworzony dokument programu Word. Możesz go zmodyfikować odpowiednio do potrzeb. Zalecamy wykonanie minimum następujących czynności:

 • Aby automatycznie zaktualizować nazwę firmy, tytuł i informacje o autorze, wybierz pozycję Plik > Informacje > Właściwości, wybierz strzałkę w dół obok pozycji Właściwości, wybierz pozycję Właściwości zaawansowane, a następnie przeprowadź edycję odpowiednich informacji.

 • Aby zaktualizować spis treści, umieść punkt wstawiania w obszarze Spis treści, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj spis.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie spisu treści w programie Word.

Opinia lub usterki?

Wyślij swoją opinię na adres processdoc_fc@microsoft.com.

Zobacz też

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z poziomu programu Visio

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×