Dokumentacja: lokalizacja poleceń programu Excel 2003 w programie Excel 2007

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule przedstawiono na Wstążce i innych składników nowych interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent. Ponadto zawiera listę niektóre polecenia programu Microsoft Office Excel 2003 i pokazuje, gdzie te polecenia znajdują się w Microsoft Office Excel 2007.

Ważne: Ten artykuł ma być tylko źródłem informacji i nie jest materiałem szkoleniowym ani materiałem do samodzielnego uczenia się.

W tym artykule

Wprowadzenie do nowego interfejsu

Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp

Wprowadzenie do nowego interfejsu

W programie Office Excel 2007 nowy interfejs użytkownika Office Fluent zastępuje wszystkie menu, paski narzędzi i większość okienek zadań, które były dostępne w poprzednich wersjach programu Excel, za pomocą prostego i wykrywalnego mechanizmu. Nowy interfejs użytkownika Office Fluent został zaprojektowany, aby ułatwić podnoszenie produktywności i efektywności w programie Excel, wyszukiwanie odpowiednich funkcji dla różnych zadań i odkrywanie nowych zastosowań.

Ten artykuł jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników programu Excel 2003 — personelu pomocy technicznej, pracowników działów informatycznych i innych osób znających już interfejs programu Excel 2003 — którzy chcą szybko znaleźć znajome polecenia w programie Office Excel 2007.

interfejs użytkownika Office Fluent

Głównym elementem zastępującym menu i paski narzędzi używane w programie Office Excel 2007 jest Wstążka (interfejs użytkownika Office Fluent). Wstążka, zaprojektowana w celu ułatwienia przeglądania, składa się z kart zorganizowanych według konkretnych scenariuszy lub obiektów. Formanty na każdej z kart są z kolei zorganizowane w kilka grup. Wstążka może zawierać więcej pozycji (np. przyciski, galerie lub okna dialogowe) niż menu czy paski narzędzi.

Interfejs użytkownika w formie Wstążki

1. Karty zostały zaprojektowane z myślą o wykonywaniu określonych zadań.

2. Grupy w ramach poszczególnych kart dzielą zadania na podzadania.

3. Przyciski poleceń dostępne w poszczególnych grupach umożliwiają wywoływanie poleceń lub wyświetlanie menu zawierających polecenia.

Karty pojawiające się tylko wtedy, gdy są potrzebne

Oprócz standardowego zestawu kart, który jest widoczny na Wstążce interfejsu użytkownika Office Fluent po uruchomieniu programu Office Excel 2007, są dostępne dwa dodatkowe rodzaje kart, które są wyświetlane w interfejsie tylko wtedy, gdy są przydatne w przypadku typu zadania, które jest obecnie wykonywane.

Narzędzia kontekstowe     Narzędzia kontekstowe umożliwiają pracę z obiektem zaznaczonym na stronie, takim jak tabela, obrazek lub rysunek. Po kliknięciu takiego obiektu obok kart standardowych jest wyświetlany odpowiedni zestaw kart kontekstowych oznaczonych kolorem akcentu.

Kontekstowy zestaw kart

1. Zaznacz element w dokumencie.

2. Nazwa odpowiednich narzędzi kontekstowych jest wyświetlana w kolorze akcentu, a obok standardowego zestawu kart są wyświetlane karty kontekstowe.

3. Karty kontekstowe udostępniają formanty umożliwiające pracę z wybranym elementem.

Karty programów     Karty programów zastępują standardowy zestaw kart w momencie przejścia do innego trybu tworzenia lub do innego widoku, na przykład Podglądu wydruku.

podgląd wydruku

Menu, paski narzędzi i inne znane elementy

Oprócz karty, grupy i polecenia Office Excel 2007 używa inne elementy, które również udostępniają sposoby na wykonywanie określonych zadań. Następujące elementy przypominają menu i pasków narzędzi, które znasz już z wcześniejszych wersji programu Excel.

Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office      Ten przycisk znajduje się w lewym górnym rogu okna programu Excel i otwarcie menu pokazano na ilustracji.

Menu Plik

Pasek narzędzi Szybki dostęp     Pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się domyślnie w górnej części okna programu Excel i zapewnia szybki dostęp do często używanych narzędzi. Pasek narzędzi Szybki dostęp można dostosować, dodając do niego poleceń.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Przyciski Uruchom okno dialogowe     Przyciski Uruchom okno dialogowe to małe ikony, które są wyświetlane w niektórych grupach. Kliknięcie przycisku Uruchom okno dialogowe powoduje otwarcie powiązanego z nim okna dialogowego lub okienka zadań zawierającego dodatkowe opcje związane z tą grupą.

Przycisk Uruchom okno dialogowe

Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp

Jak to zostało pokazane w tabelach znajdujących się na końcu tego artykułu, niektóre polecenia programu Excel 2003 są dostępne w programie Office Excel 2007 jedynie z poziomu listy wszystkich poleceń w oknie dialogowym Opcje programu Excel. Aby używać tych poleceń w programie Office Excel 2007, należy je najpierw dodać do paska narzędzi Szybki dostęp w następujący sposób:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Na liście po lewej stronie kliknij kategorię Dostosowywanie.

 3. W polu listy rozwijanej Wybierz polecenia z kliknij pozycję Wszystkie polecenia.

  Opcje programu Excel, Dostosowywanie, Wszystkie polecenia

 4. W polu Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp wybierz pozycję Dla wszystkich dokumentów (domyślnie) lub określony dokument.

 5. Kliknij polecenie, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Powtórz procedurę dla każdego polecenia, które chcesz dodać.

 6. Klikaj przyciski strzałek Przenieś w górę i Przenieś w dół, aby ustawić polecenia w kolejności, w jakiej mają być wyświetlane na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 7. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×