Dokumentacja: Typy plików zapisywania prezentacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W oknie dialogowym Zapisz jako można zapisać prezentacji programu PowerPoint w jednym z następujących typów plików:

Zapisz jako typ

Rozszerzenie

Zastosowanie typu pliku

Prezentacja

ppt

Domyślny typowy prezentacji programu Microsoft PowerPoint. Można otwierać prezentacje w formacie programu PowerPoint 97 lub nowszym.

Prezentacji do recenzji

ppt

Prezentację online, w którym współpracownicy mogą przeglądać i podaj prześledzone zmiany.

Szablon projektu

ppt

Prezentację jako szablon służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht; mhtml

Strona sieci Web jako jeden plik z htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i więcej. Nadaje się do wysyłania pocztą e-mail prezentacji.

Strona sieci Web

htm; html

Strona sieci Web jako folder z plikiem htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowych arkuszy stylów, skrypty i więcej. Nadaje się do ogłaszanie w witrynie lub edytowaniu przy użyciu FrontPage lub innego edytora HTML.

PowerPoint 95

ppt

Prezentację utworzoną w programie PowerPoint 2003, która pozostaje zgodny z programem PowerPoint 95.

Program PowerPoint 97 – 2003 prezentacja / 95

ppt

Prezentację utworzoną w programie PowerPoint 2003 jest zgodny z programem PowerPoint 95 i z programu PowerPoint 97 lub nowszy. (W programie PowerPoint 97 i nowszych wersjach programu PowerPoint, są kompresowane grafiki, ale znajdują się one w programie PowerPoint 95, dlatego ten format obsługuje obu, co daje wiele większych rozmiarów plików).

Pokaz programu PowerPoint

pps

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku pokazu slajdów, a nie w widoku normalnym.

Dodatek programu PowerPoint

ppa; .pwz

Przechowuje polecenia niestandardowe języka Visual Basic for Applications (VBA) kod i specjalnych funkcji, takich jak dodatek.

Format pliku GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format pliku GIF jest ograniczona do obsługiwania 256 kolorów i dlatego jest bardziej skutecznych dla zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje, a nie kolorowe fotografie. Można także dobrym rysunki, czarno-białych obrazów i małego tekstu o tylko kilka pikseli GIF. GIF obsługuje animacji.

Plik JPEG (File Interchange Format)

jpg

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Plik PNG (Portable Network Graphics Format)

png

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

PNG został zatwierdzony jako standard World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić obraz GIF. Zapisywanie, przywracanie i ponownie Zapisz obraz PNG i które nie zmniejszy jego jakości. Jak GIF, PNG nie obsługuje animacji, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują ten format pliku.

Format pliku TIFF (Tag Image File Format)

tif

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Format TIFF jest format plików najczęściej obsługiwanych do przechowywania obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafika TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, a czarno-biały, zmiany skali szarości lub kolorów.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika dla stron sieci Web.

Mapa bitowa jest przedstawieniem obrazu graficznego w pamięci komputera składającym się z wierszy i kolumn punktów. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) jest zapisana w jednym lub kilku bitach danych.

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst. Tekst w obszarze notatek nie jest dostępny.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitową grafikę (dla systemu Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako 32-bitową grafikę (do użycia z systemem Windows 95 lub nowszym).

Uwaga : Możesz skopiować jedną lub więcej prezentacji wraz z plikami pomocniczymi na dysk CD za pomocą funkcji Spakuj na dysk CD w programie PowerPoint 2003.

Łącze do funkcji Spakuj na dysk CD można znaleźć w polu Zobacz też, które jest wyświetlane po nawiązaniu połączenia z Internetem.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×