Dodawanie znaku wodnego wyświetlanego na każdej stronie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Microsoft Office Publisher 2007 można symulować przejrzystość tradycyjnych znak wodny, dodając tekstu lub obrazów do koloru tła strony.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie tekstowego znaku wodnego

Dodawanie znaku wodnego grafiki

Dodawanie znaku wodnego obiektu WordArt

Dodawanie znaku wodnego różnych do wielu stron

Dodawanie tekstowego znaku wodnego

Dodawanie wyrazów, takich jak Wersja robocza lub próbki do stron w publikacji przy użyciu Ta prosta technika.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 2. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych wskaż nazwę strony wzorcowej, którą chcesz dodać znak wodny, aby, kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. Na pasku narzędzi obiekty kliknij Pole tekstowe Obraz przycisku .

  Uwaga: Jeśli pasek narzędzi obiekty nie jest otwarty, w menu Widok kliknij polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij obiekty.

 4. Kliknij w obrębie strony wzorcowej, aby utworzyć pole tekstowe.

 5. Wpisz wybrany tekst, a następnie zaznacz go.

 6. W menu Format kliknij polecenie Czcionka.

 7. W oknie dialogowym Czcionka kliknij strzałkę obok listy Kolor, a następnie kliknij pozycję Efekty wypełnienia.

 8. W oknie dialogowym Efekty wypełnienia kliknij odcień koloru o wartości 30% lub jaśniejszy.

  Uwaga: Kolor można zmienić, klikając strzałkę obok pozycji Kolor bazowy i wybierając jedną z opcji kolorów.

  Porada: Aby symulować znak wodny tradycyjny, zaznacz Uwypuklenie lub Wgłębienie w obszarze Efekty w oknie dialogowym Czcionka.

 9. Aby powrócić do strony publikacji, kliknij przycisk Zamknij widok wzorca na pasku narzędzi Edytowanie stron wzorcowych.

Początek strony

Dodawanie graficznego znaku wodnego

Obrazy, zarówno małe, jak i te wyświetlane na całą stronę, spisują się dobrze jako tło tekstu, którego kolor kontrastuje jednolicie z kolorem obrazu. Istnieje możliwość używania obrazów, obiektów clipart lub innych obrazów, takich jak logo firmy. Najpierw należy dodać ramkę do strony, następnie wstawić obraz w tę ramkę, a na końcu sformatować obraz.

Konfigurowanie ramki

 1. W menu Widok kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 2. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych wskaż nazwę strony wzorcowej, którą chcesz dodać znak wodny, aby, kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. Na pasku narzędzi obiekty kliknij pozycję Ramka obrazu Obraz przycisku , a następnie kliknij Pustej ramki obrazu Pusta ramka obrazu .

  Uwaga: Jeśli pasek narzędzi obiekty nie jest otwarty, w menu Widok kliknij polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij obiekty.

 4. Kliknij miejsce w publikacji, w którym chcesz umieścić obraz, a następnie przeciągnij uchwyt dopasowywania pustej ramki obrazu do żądanego rozmiaru.

  Wymiar utworzonego kwadratu określa najdłuższy bok obrazu. Obraz wstawiony do ramki obrazu zostanie pomniejszony lub powiększony, tak aby jego dłuższy bok pasował do krawędzi ramki.

Dodawanie obrazu

Aby dodać obraz, wykonaj jedną z następujących czynności:

Wstawianie obiektu clipart

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pustą ramkę obrazu, wskaż polecenie Zmień obraz, a następnie kliknij polecenie Obiekt Clip Art.

 2. W okienku zadań Obiekt clipart wpisz wyszukiwany termin w polu Wyszukaj, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Kliknij jedną z wyświetlanych klipów wstawić go do publikacji.

Wstawianie obrazu z pliku znajdującego się na komputerze

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pustą ramkę obrazu, wskaż polecenie Zmień obraz, a następnie kliknij polecenie Z pliku.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij ten obraz, aby go zaznaczyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby osadzić obraz, kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby połączyć obraz z plikiem obrazu na dysku twardym, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.

Wstawianie obrazu ze skanera lub aparatu fotograficznego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pustą ramkę obrazu, wskaż polecenie Zmień obraz, a następnie wybierz urządzenie, którego chcesz użyć (Jeśli masz kilka urządzeń podłączonych do komputera).

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wybranym urządzeniem jest skaner i do skanowania obrazu chcesz użyć ustawień domyślnych, kliknij pozycję Jakość sieci Web (dla obrazów przeznaczonych do wyświetlania na ekranie) lub pozycję Jakość wydruku (dla obrazów przeznaczonych do wydrukowania), a następnie kliknij przycisk Wstaw, aby zeskanować obraz.

   Uwaga: Jeśli przycisk Wstaw jest niedostępny, oprogramowanie skanera może nie obsługiwać skanowania automatycznego. W tym przypadku kliknij przycisk Wstaw niestandardowo.

  • Jeśli wybrane urządzenie nie jest skanerem (na przykład jest to cyfrowy aparat fotograficzny) lub jeśli przed skanowaniem obrazu chcesz dostosować ustawienia, kliknij przycisk Wstaw niestandardowo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z urządzeniem.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby osadzić obraz, kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby połączyć obraz z plikiem obrazu na dysku twardym, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.

Formatowanie obrazu

Aby zmniejszyć uwydatnienie obrazu, tak aby nie odciągał uwagi od obiektów na stronach publikacji, należy dopasować kolory obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj obraz.

 2. Kliknij kartę Obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Rozmycie    Aby ukryć wszystkie kolory równomiernie, pod formant obrazu na liście Kolor kliknij pozycję Rozmycie.

  • Skala odcieni szarości    Aby zmienić obraz w obszarze Skala odcieni szarości, formant obrazu, na liście Kolor kliknij pozycję Skala odcieni szarości.

  • Jeden kolor    Zmienianie obrazu do odcieni pojedynczego koloru, w obszarze Sterowanie obrazem, kliknij przycisk Koloruj ponownie, a następnie w oknie dialogowym Ponowne kolorowanie obrazu, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor i wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zastosować jeden z kolorów aktualnego schematu kolorów, kliknij odpowiedni kolor.

   • Aby zastosować TE000128424 lub odcień, kliknij polecenie Efekty wypełnienia, wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

   • W celu wyświetlenia większej liczby kolorów kliknij polecenie Więcej kolorów, wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: Jeśli w publikacji zostały zastosowane kolory dodatkowe, polecenie Więcej kolorów jest niedostępne.

Aby powrócić do strony publikacji, kliknij przycisk Zamknij widok wzorca na pasku narzędzi Edytowanie stron wzorcowych.

Początek strony

Dodawanie znaku wodnego w postaci obiektu WordArt

Proces dodawania znaku wodnego w postaci obiektu WordArt jest podobny do procesu dodawania tekstu jako znaku wodnego do publikacji.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 2. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych wskaż nazwę strony wzorcowej, którą chcesz dodać znak wodny, aby, kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. Na pasku narzędzi obiekty kliknij przycisk Wstaw obiekt WordArt Obraz przycisku .

  Uwaga: Jeśli pasek narzędzi obiekty nie jest otwarty, w menu Widok kliknij polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij obiekty.

 4. Zaznacz odpowiedni styl obiektu WordArt, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Edytowanie tekstu WordArt wpisz i sformatuj tekst, który ma, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Na pasku narzędzi WordArt kliknij przycisk Formatuj obiekt WordArt Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Kolory i linie.

 7. Wybierz odpowiednie kolory, a następnie zwiększ ustawienie przezroczystości do co najmniej 70%.

 8. Aby powrócić do strony publikacji, kliknij przycisk Zamknij widok wzorca na pasku narzędzi Edytowanie stron wzorcowych.

Początek strony

Dodawanie innego znaku wodnego do zestawu stron

Jeśli w publikacji jest używana tylko jedna strona wzorcowa, to znak wodny dodany do tej strony będzie wyświetlany na każdej stronie publikacji. Aby dodać znak wodny, który będzie wyświetlany tylko na wybranych stronach, należy umieścić tekst lub obraz na stronach publikacji, a nie na stronie wzorcowej, a następnie przesunąć obraz lub pole tekstowe na spód.

Aby dodać inny znak wodny do zestawu stron, takich jak rozdział lub autograf w książce, należy utworzyć inne strony wzorcowe, wstawić odpowiedni znak wodny na każdą z nich, a następnie zastosować każdą stronę wzorcową do odpowiedniego zakresu stron publikacji. Znak wodny można także dodać do dwustronicowej strony wzorcowej.

Łącza do dodatkowych informacji o stron wzorcowych w sekcji Zobacz też.

Porada: Jeśli znak wodny znajduje się za innymi obiektami na stronie, to te obiekty mogą być nieprzezroczyste. Aby obiekt nieprzezroczysty stał się obiektem przezroczystym, należy zaznaczyć ten obiekt kliknięciem (jeśli obiekt jest tabelą, należy zaznaczyć całą tabelę), a następnie nacisnąć klawisze CTRL+T. Jeśli obiekt jest nieprzezroczysty, stanie się przezroczysty, a jeśli był już przezroczysty, stanie się biały.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×