Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obrazu kontaktu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Outlook można dodawać obrazy do formularzu kontaktu lub wizytówka elektroniczna. Dzięki temu będzie można położenie nominalnej do nazwy lub a szybko zgodne logo do kontaktu firmy.

Jeśli nadawcy i adresata przy użyciu programu Outlook, w wiadomościach e-mail zostanie wyświetlony obraz kontaktu, gdy nadawca zawiera zdjęcia kontaktu. Obraz pojawi się nagłówek wiadomości otwartej wiadomości i w nagłówku wiadomości. Kliknij dwukrotnie obraz kontaktu, aby otworzyć kontakt lub kliknij prawym przyciskiem myszy obraz dla innych opcji kontaktu.

Aby uzyskać instrukcje zmienić zdjęcie programu Outlook zobacz Zmienianie swojego zdjęcia.

Dodawanie fotografii

Uwaga : Zdjęcia, które możesz dodać są widoczne tylko na Twoim komputerze.

 1. Na pasku nawigacyjnym kliknij pozycję Kontakty.

  Pasek nawigacyjny programu Outlook — Kontakty

 2. Na wstążce w obszarze Widok bieżący kliknij pozycję Kontakty.

  Wybieranie pozycji Osoby w widoku bieżącym

 3. Wybierz kontakt, a następnie w obszarze Pokaż źródło kliknij pozycję Outlook (Kontakty). Zostanie wyświetlona wizytówka osoby w programie Outlook.

  Łącze Pokaż źródło na wizytówce w programie Outlook

 4. Kliknij fotografię w wizytówce.

  Kliknij tutaj, aby dodać fotografię

 5. W polu Dodawanie obrazu kontaktu przejdź do odpowiedniej lokalizacji i wybierz fotografię, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada : W programie Outlook są obsługiwane następujące formaty plików: jpg, png, gif, bmp oraz tif.

 6. Zapisz wizytówkę i zamknij ją. Wybrana fotografia pojawi się obok kontaktu w widoku Kontakty.

Przełączanie na inną fotografię

 1. Na pasku nawigacyjnym kliknij pozycję Kontakty.

  Pasek nawigacyjny programu Outlook — Kontakty

 2. Na wstążce w obszarze Widok bieżący kliknij pozycję Kontakty.

  Wybieranie pozycji Osoby w widoku bieżącym

 3. Wybierz kontakt, a następnie w obszarze Pokaż źródło kliknij pozycję Outlook (Kontakty). Zostanie wyświetlona wizytówka osoby w programie Outlook.

 4. Kliknij wyświetloną fotografię prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień obraz.

  Kliknij tutaj, aby zmienić fotografię kontaktu

 5. W polu Zmienianie obrazu kontaktu przejdź do odpowiedniej lokalizacji i wybierz nową fotografię, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada : W programie Outlook są obsługiwane następujące formaty plików: jpg, png, gif, bmp oraz tif.

 6. Zapisz wizytówkę i zamknij ją. Wybrana fotografia pojawi się obok kontaktu w widoku Kontakty.

Zobacz też

Zmienianie własnego zdjęcia

Używanie niestandardowej fotografii osoby w widoku Kontakty w programie Outlook

Rozmiar obrazów dodanych do formularza kontaktu jest automatycznie zmieniany na 90 na 90 pikseli. Zdjęcia kontaktów mogą być w większości standardowych formatów graficznych, w tym jpg, png, gif, bmp i tif.

 1. W folderze Kontakty wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz odpowiedni kontakt.

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowy kontakt.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Dodaj obraz.

 3. Przeglądaj zawartość, aby znaleźć obraz, który chcesz dodać, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę pliku.

 1. W folderze Kontakty otwórz odpowiedni kontakt.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Usuń obraz.

 1. W folderze Kontakty otwórz odpowiedni kontakt.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Zmień obraz.

 3. Przeglądaj zawartość, aby znaleźć obraz, na który chcesz zamienić dotychczasowy obraz, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę pliku.

Obraz kontaktu może nie odpowiadać obrazowi na wizytówce elektronicznej kontaktu. Kontakt może na przykład wysłać dostosowaną przez siebie wizytówkę elektroniczną. W takim wypadku dodanie lub zmiana obrazu w formularzu kontaktu nie powoduje automatycznego zaktualizowania obrazu na wizytówce.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W otwartym kontakcie kliknij dwukrotnie wizytówkę elektroniczną.

  • Po otwarciu kontaktu na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Wizytówka.

 2. W obszarze Projekt wizytówki w obszarze Obraz kliknij pozycję Zmień.

 3. Przeglądaj zawartość, aby znaleźć obraz, który chcesz dodać, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę pliku.

Program Outlook 2007 akceptuje popularne standardowe formaty plików graficznych, w tym jpg, png, gif, bmp, tif, exf i ico.

Jeśli nadawca i adresat korzystają z programu Office Outlook 2007, a nadawca używa obrazu kontaktu, ten obraz jest wyświetlany w wiadomościach odebranych. Obraz kontaktu pojawia się w nagłówek wiadomości otwartej wiadomości oraz w nagłówku wiadomości w okienko odczytu. Po dwukrotnym kliknięciu obrazu kontaktu zostanie otwarty odpowiedni kontakt, a po kliknięciu tego obrazu prawym przyciskiem myszy zostaną wyświetlone inne opcje kontaktu.

Uwaga : Aby obraz mógł być wyświetlany, kontakt musi być także zapisany w folderze kontaktów programu Outlook, a folder kontaktów musi być wskazany jako książka adresowa programu Outlook. Te ustawienia są domyślnie stosowane podczas tworzenia kontaktów w programie Microsoft Outlook. Jeśli obraz zawarty w kontakcie nie jest wyświetlany, należy sprawdzić, czy nie zostały zmienione ustawienia domyślne.

Porada : Najlepszą jakość obrazu można uzyskać, używając obrazów o wysokiej rozdzielczości i wymiarach zbliżonych do 90 x 90 pikseli.

Obraz o wysokiej jakości nadal jest rozmyty

W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy związane z renderowaniem obrazów w programie Outlook, nawet jeśli są to obrazy o wysokiej rozdzielczości i w odpowiednim rozmiarze. Przyczyna nie jest znana, ale problem jest badany. Aby pomóc nam w ulepszeniu tej funkcji, prześlij nam dokładny opis problemu za pomocą przycisków znajdujących się na końcu tego artykułu Pomocy. Uwzględnij informacje o systemie operacyjnym, szczegóły dotyczące obrazu i sprawdź, czy używasz programu Outlook 2007.

Podczas dodawania obrazu do kontaktu w formularz kontaktu rozmiar obrazu jest automatycznie zmieniany na 90 x 90 pikseli w celu dopasowania go do miejsca przeznaczonego na obraz kontaktu w formularzu.

 1. W folderze Kontakty wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz istniejący kontakt.

  • Na pasku narzędzi kliknij przycisk Nowy. Zostanie otwarty pusty formularz kontaktu, do którego można dodać informacje o kontakcie i obraz.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Dodaj obraz.

  Porada : Możesz także kliknąć obszar przeznaczony na obraz kontaktu, a następnie wyszukać obraz.

 3. Znajdź obraz, który chcesz dodać, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 1. Otwórz kontakt w folderze Kontakty.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Zmień obraz.

 3. Znajdź obraz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 1. W folderze Kontakty otwórz kontakt.

 2. Na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Usuń obraz.

Jeśli na wizytówce elektronicznej znajduje się już skojarzony z nią obraz (oprócz domyślnego obrazu programu Outlook), na przykład zdjęcie lub logo, nie zostanie on zastąpiony przez obraz dodany do formularz kontaktu. Aby zaktualizować obraz na wizytówce, należy kliknąć przycisk Resetuj w oknie dialogowym Edytowanie wizytówki.

Jak otworzyć okno dialogowe Edytowanie wizytówki?

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W otwartym oknie kontaktu kliknij dwukrotnie wizytówkę elektroniczną.

 • Po otwarciu kontaktu na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Wizytówka.

Ważne : Zresetowanie wizytówki powoduje także aktualizację wszystkich pozostałych nowych informacji o kontakcie na wizytówce oraz przywrócenie domyślnego formatowania całej wizytówki (poza obrazem). Formatowanie obejmuje czcionki, kolory tła, rozmiar tekstu i wyrównanie.

Domyślny obraz na wizytówce elektronicznej

Wizytówka elektroniczna z domyślnym obrazem umieszczonym po lewej stronie i z domyślnym formatowaniem.

Jeśli obraz na wizytówce elektronicznej nie zostanie zaktualizowany, nowy obraz będzie wyświetlany tylko w formularzu kontaktu, a istniejący — na wizytówce elektronicznej i w widok Wizytówki.

Jeśli wizytówka elektroniczna zawiera już obraz, który nie jest domyślnym obrazem programu Outlook — taki jak fotografia lub logo — obraz dodany do formularz kontaktu nie zastąpi obrazu na wizytówce.

Załóżmy na przykład, że użytkownik otrzymuje wizytówkę elektroniczną od Marcina Jankowskiego z firmy Contoso, Ltd. Na jego wizytówce widnieje logo firmy Contoso, które ma zostać zachowane, ale użytkownik chce dodać jeszcze zdjęcie Marcina do formularza kontaktu, aby rozpoznać go, gdy następnym razem przyjedzie do miasta na spotkanie.

Po dodaniu nowego obrazu do formularza kontaktu oryginalny obraz nadal będzie wyświetlany na wizytówce elektronicznej i w widok Wizytówki — dopóki obraz na wizytówce nie zostanie zaktualizowany w oknie dialogowym Edytowanie wizytówki.

Ważne : Zaktualizowanie (zresetowanie) wizytówki powoduje także aktualizację wszystkich pozostałych nowych informacji o kontakcie na wizytówce oraz przywrócenie domyślnego formatowania całej wizytówki (poza obrazem). Obejmuje to kolory czcionki i tła, a także rozmiar i wyrównanie tekstu. Warto wziąć to pod uwagę podczas pracy z niestandardowymi wizytówkami.

Aby dodać obraz tylko do formularza kontaktu:

 1. W otwartym kontakcie na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Dodaj obraz.

  Porada : Można również kliknąć miejsce na zdjęcie kontaktu i wybrać właściwy obraz.

 2. Znajdź obraz, który chcesz dodać, a następnie kliknij go dwukrotnie.

  Rozmiar obrazu jest automatycznie dopasowywany do miejsca na zdjęcie w kontakcie.

 3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Uwaga : Nie należy otwierać wizytówki elektronicznej i aktualizować tego widoku kontaktu. Kliknięcie przycisku Resetuj spowoduje aktualizację wizytówki i zastąpienie obrazu na wizytówce nowym obrazem kontaktu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×