Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obramowania w programie Publisher

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można dodać obramowanie o dowolnym kolorze i grubości, wstępnie zaprojektowane obramowanie lub obramowanie niestandardowe do strony, tekstu pola, Autokształt, obraz lub wokół grupy obiektów w publikacji.

Jako obramowania można także użyć obrazu. Na przykład można wstawić w publikacji klip obramowania strony z biblioteki Obiekty clipart i multimedia dostępnej w witrynie Microsoft Office Online, a następnie zmienić jego wielkość, aby dopasować go do strony lub obiektu, dla którego ma on być obramowaniem.

Jeśli strona, pole tekstowe, autokształt, obraz lub grupa ma już obramowanie, można je zmienić lub usunąć.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie obramowania do strony

Dodawanie obramowania do pola tekstowego, autokształtu, obrazu lub obiektu

Usuwanie obramowania pola tekstowego, autokształtu, obrazu lub obiektu

Dodawanie obramowania do grupy obiektów

Modyfikowanie obramowania w celu zminimalizowania nakładania się zawartości

Usunąć obramowanie w postaci linii, obiekt BorderArt obramowanie lub obramowanie z obiektu clipart

Dodawanie obramowania do strony

Aby dodać obramowanie do strony, narysuj prostokąt wokół strony, a następnie dodaj odpowiednią linię lub wstępnie zaprojektowane obramowanie. Aby dodać obramowanie do wszystkich stron w publikacji, dodaj obramowanie do strona wzorcowa, a następnie zastosuj stronę wzorcową do stron w publikacji. Aby uzyskać więcej informacji o pracy ze stronami wzorcowymi w publikacji, kliknij łącze w sekcji Zobacz też.

Ważne: Sprawdź, czy wszystkie boki obramowania leżą w obszarze drukowania drukarki; szczególnie dotyczy to obramowania strony. Nie wszystkie drukarki mogą w całości zadrukowywać arkusz papieru.

Określanie obszaru nie do drukowania dla drukarki biurowej

 1. Uruchom program Microsoft WordPad.

  jak

  • Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie WordPad.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 3. Ustaw wartości marginesów Lewy, Prawy, Górny i Dolny na zero. Marginesy zostaną automatycznie ustawione na minimalną wartość obsługiwaną przez daną drukarkę.

 4. Zanotuj minimalne wartości marginesów.

Aby sprawdzić, czy wszystkie boki obramowania zostaną wydrukowane, wyświetl podgląd publikacji, klikając polecenie Podgląd wydruku w menu Plik.

Dodawanie obramowania do strony

 1. Zaznacz stronę, do której chcesz dodać obramowanie.

 2. Na pasku narzędzi obiekty kliknij prostokąt Obraz przycisku , a następnie przeciągnij na stronie, aby narysować prostokąt rozmiar, obramowania strony, na przykład do marginesów strony.

 3. Zaznacz prostokąt, a następnie kliknij polecenie Autokształty w menu Format.

 4. Kliknij kartę Kolory i linie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie obramowania liniowego o dowolnej szerokości i dowolnym kolorze

  1. W obszarze Linia wybierz odpowiednie opcje linii.

  2. Aby obramowanie pokrywało prostokątną ramkę zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a nie tylko od wewnątrz, wyczyść pole wyboru Rysuj obramowanie wewnątrz ramki. Pozwoli to zapobiec nałożeniu obramowania na obiekty znajdujące się wewnątrz prostokąta.

  Dodawanie wstępnie zaprojektowanego obramowania deseniowego

  1. Kliknij polecenie Obiekt Border Art.

  2. Na liście Dostępne obramowania kliknij odpowiednie obramowanie.

  Dodawanie obramowania niestandardowego

  Obramowanie niestandardowe można utworzyć z obiektu clipart, pliku obrazu, zeskanowanej fotografii, innej mapa bitowa lub obrazu utworzonego w programie rysunkowym. Utworzone obramowanie niestandardowe będzie przechowywane wraz z obramowaniami programu Microsoft Office Publisher 2007.

  Uwaga: Plik obrazu używanego jako obramowanie niestandardowe musi być mniejszy niż 64 kilobajty (KB) i nie może zawierać żadnego tekstu.

  1. Kliknij przycisk Obiekt BorderArt.

  2. W oknie dialogowym Obiekt BorderArt kliknij polecenie Utwórz niestandardowe.

  3. Aby dodać obraz z pliku na dysku twardym komputera bez dodawania go do programu Microsoft Clip Organizer, w oknie dialogowym Tworzenie obramowania niestandardowego wyczyść pole wyboru Użyj programu Clip Organizer do wybierania obrazów.

  4. Kliknij przycisk Wybierz obraz.

  5. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź do folderu z obrazem, który chcesz dodać, kliknij obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  6. W oknie dialogowym Nazywanie obramowania niestandardowego wpisz nazwę obramowania niestandardowego, a następnie kliknij przycisk OK.

   Jeśli wybrany plik obrazu będzie za duży (większy niż 64 KB) lub będzie zawierał tekst, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie i obramowanie nie zostanie utworzone. W takiej sytuacji powtórz kroki od 2 do 5, aby wybrać plik o mniejszym rozmiarze.

Dodawanie obramowania z obiektu clipart

Obramowanie można szybko utworzyć na podstawie obiektu clipart.

 1. Zaznacz stronę, do której chcesz dodać obramowanie.

 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Obiekt clipart.

 3. W okienku zadań Clipart w polu wyszukiwania wpisz obramowania strony , a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. W okienku zadań Clipart kliknij odpowiednie obramowanie.

 5. W publikacji ustaw kursor myszy na jednym z uchwytów zmiany rozmiaru obramowania, a następnie przeciągnij ten uchwyt, aby zmienić rozmiar obramowania.

 6. W przypadku obramowania z pełnym wypełnieniem, które zakrywa zawartość strony, zaznacz obramowanie, wskaż polecenie Kolejność w menu Rozmieść, a następnie kliknij polecenie Przesuń na spód, aby zawartość strony była wyświetlana na tle wypełnienia obramowania.

Początek strony

Dodawanie obramowania do pola tekstowego, autokształtu, obrazu lub obiektu

Obramowania można dodawać do pola tekstowego, autokształtu, obrazu lub obiektu. Ponadto do pola tekstowego, obrazu lub prostokąta (ale nie do innych autokształtów, takich jak okrąg czy owal) można dodawać obramowania wstępnie zaprojektowane lub niestandardowe.

 1. Zaznacz pole tekstowe, autokształt, obraz lub obiekt, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. W menu Format kliknij polecenie Pole tekstowe, Autokształt, Obraz lub Obiekt.

 3. Kliknij kartę Kolory i linie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie obramowania liniowego o dowolnej szerokości i dowolnym kolorze

  1. W obszarze Linia wybierz odpowiednie opcje koloru i stylu linii.

  2. Aby obramowanie pokrywało prostokątną ramkę zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a nie tylko od wewnątrz, wyczyść pole wyboru Rysuj obramowanie wewnątrz ramki. Pozwoli to zapobiec nałożeniu obramowania na obiekty znajdujące się wewnątrz prostokąta.

  Dodawanie wstępnie zaprojektowanego obramowania deseniowego

  1. Kliknij przycisk Obiekt BorderArt (niedostępny po wybraniu autokształtu innego niż prostokąt).

  2. Na liście Dostępne obramowania kliknij odpowiednie obramowanie.

  Dodawanie obramowania niestandardowego

  Obramowanie niestandardowe można utworzyć z obiektu clipart, pliku obrazu, zeskanowanej fotografii, innej mapa bitowa lub obrazu utworzonego w programie do rysowania. Utworzone obramowanie niestandardowe będzie przechowywane wraz z obramowaniami programu Office Publisher 2007.

  Uwaga: Plik obrazu używanego jako obramowanie niestandardowe musi być mniejszy niż 64 kilobajty (KB) i nie może zawierać żadnego tekstu.

  1. Kliknij przycisk Obiekt BorderArt.

  2. W oknie dialogowym Obiekt BorderArt kliknij polecenie Utwórz niestandardowe.

  3. Aby dodać obraz z pliku na dysku twardym komputera bez dodawania go do programu Microsoft Clip Organizer, w oknie dialogowym Tworzenie obramowania niestandardowego wyczyść pole wyboru Użyj programu Clip Organizer do wybierania obrazów.

  4. Kliknij przycisk Wybierz obraz.

  5. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź do folderu z obrazem, który chcesz dodać, kliknij obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  6. W oknie dialogowym Nazywanie obramowania niestandardowego wpisz nazwę obramowania niestandardowego, a następnie kliknij przycisk OK.

   Jeśli wybrany plik obrazu będzie za duży (większy niż 64 KB) lub będzie zawierał tekst, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie i obramowanie nie zostanie utworzone. W takiej sytuacji powtórz kroki od 2 do 5, aby wybrać plik o mniejszym rozmiarze.

Początek strony

Usuwanie obramowania pola tekstowego, autokształtu, obrazu lub obiektu

Po dodaniu obramowania do pola tekstowego, autokształtu, obrazu lub obiektu, możesz usunąć obramowanie przez odwrócenie procesu.

 1. Zaznacz pole tekstowe, autokształt, obraz lub obiekt, do którego chcesz dodać obramowanie.

 2. W menu Format kliknij polecenie Pole tekstowe, Autokształt, Obraz lub Obiekt.

 3. Kliknij kartę Kolory i linie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Usuwanie obramowania liniowego o dowolnej szerokości i dowolnym kolorze

  1. W obszarze Linia w rozwijane Kolor, wybierz opcję Brak linii.

  Usuwanie obramowania deseniowego wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy

  1. Z rozwijanego stylu zaznacz dowolny wiersz.

   1. W obszarze Linia w rozwijane Kolor, wybierz opcję Brak linii.

Dodawanie obramowania do grupy obiektów

Aby dodać obramowanie do grupy obiektów, narysuj prostokąt wokół obiektów, a następnie dodaj odpowiednią linię lub wstępnie zaprojektowane obramowanie.

 1. Zaznacz stronę, do której chcesz dodać obramowanie.

 2. Na pasku narzędzi obiekty kliknij prostokąt Obraz przycisku , a następnie przeciągnij na stronie, aby narysować prostokąt rozmiarze (wokół obiektów, które mają otoczone obramowaniem).

 3. Zaznacz prostokąt, a następnie kliknij polecenie Autokształty w menu Format.

 4. Kliknij kartę Kolory i linie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie obramowania liniowego o dowolnej szerokości i dowolnym kolorze

  1. W obszarze Linia wybierz odpowiednie opcje koloru i stylu linii.

  2. Aby obramowanie pokrywało prostokątną ramkę zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a nie tylko od wewnątrz, wyczyść pole wyboru Rysuj obramowanie wewnątrz ramki. Pomoże to zapobiec nałożeniu obramowania na obiekty znajdujące się wewnątrz prostokąta.

  Dodawanie wstępnie zaprojektowanego obramowania deseniowego

  1. Kliknij polecenie Obiekt Border Art.

  2. Na liście Dostępne obramowania kliknij odpowiednie obramowanie.

  Dodawanie obramowania niestandardowego

  Obramowanie niestandardowe można utworzyć z obiektu clipart, pliku obrazu, zeskanowanej fotografii, innej mapa bitowa lub obrazu utworzonego w programie do rysowania. Utworzone obramowanie niestandardowe będzie przechowywane wraz z obramowaniami programu Office Publisher 2007.

  Uwaga: Plik obrazu używanego jako obramowanie niestandardowe musi być mniejszy niż 64 kilobajty (KB) i nie może zawierać żadnego tekstu.

  1. Kliknij przycisk Obiekt BorderArt.

  2. W oknie dialogowym Obiekt BorderArt kliknij polecenie Utwórz niestandardowe.

  3. Aby dodać obraz z pliku na dysku twardym komputera bez dodawania go do programu Microsoft Clip Organizer, w oknie dialogowym Tworzenie obramowania niestandardowego wyczyść pole wyboru Użyj programu Clip Organizer do wybierania obrazów.

  4. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź do folderu z obrazem, który chcesz dodać, kliknij obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  5. W oknie dialogowym Nazywanie obramowania niestandardowego wpisz nazwę obramowania niestandardowego, a następnie kliknij przycisk OK.

   Jeśli wybrany plik obrazu będzie za duży (większy niż 64 KB) lub będzie zawierał tekst, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie i obramowanie nie zostanie utworzone. W takiej sytuacji powtórz kroki od 2 do 5, aby wybrać plik o mniejszym rozmiarze.

Początek strony

Modyfikowanie obramowania w celu zminimalizowania nakładania się zawartości

W programie Office Publisher 2007 można dodawać obramowania ozdobne lub liniowe do pól tekstowych, obrazów bądź prostokątów, jednak im grubsze jest obramowanie, tym mniej miejsca pozostawia na obraz lub tekst. Gdy obramowanie zasłania tekst lub obiekty na stronie, można spróbować wykonać dowolne z następujących czynności:

Rysowanie linii obramowania na ramce zamiast wewnątrz niej

Aby obramowanie pokrywało prostokątną ramkę zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a nie tylko od wewnątrz, wyczyść pole wyboru Rysuj obramowanie wewnątrz ramki. Pomoże to zapobiec nałożeniu obramowania na obiekty znajdujące się wewnątrz prostokąta.

 1. Zaznacz prostokąt, a następnie kliknij polecenie Autokształty w menu Format.

 2. Kliknij kartę Kolory i linie, a następnie wyczyść pole wyboru Rysuj obramowanie wewnątrz ramki.

Stosowanie obramowania o proporcjonalnej szerokości

Aby zmienić rozmiary obramowania proporcjonalnie do jego wielkości w odniesieniu do całej strony, wyczyść pole wyboru Zawsze stosuj w rozmiarze domyślnym. Pomoże to zapobiec nałożeniu obramowania na obiekty znajdujące się wewnątrz prostokąta.

 1. Zaznacz prostokąt, a następnie kliknij polecenie Autokształty w menu Format.

 2. Kliknij kartę Kolory i linie, a następnie kliknij przycisk Obiekt BorderArt.

 3. W oknie dialogowym Obiekt BorderArt wyczyść pole wyboru Zawsze stosuj w rozmiarze domyślnym.

Zmniejszanie szerokości linii obramowania

 1. Zaznacz prostokąt z obramowaniem, które chcesz zmienić.

 2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Styl linii/obramowania Obraz przycisku .

 3. Kliknij odpowiednią szerokość linii. Aby wyświetlić więcej opcji szerokości linii, kliknij przycisk Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednią wartość w polu Grubość.

Zwiększanie rozmiaru prostokąta

 1. Kliknij prostokąt, aby go zaznaczyć.

 2. Wskaż jeden z uchwytów zmiany rozmiaru, a następnie przeciągnij go.

 3. Aby środek prostokąta pozostał w tym samym miejscu, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania uchwytu, a następnie puść przycisk myszy przed puszczeniem klawisza CTRL.

 4. Aby zachować proporcje prostokąta, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu narożnego, a następnie puść przycisk myszy przed puszczeniem klawisza SHIFT.

 5. Aby jednocześnie zachować proporcje prostokąta i zachować położenia jego środka, przytrzymaj naciśnięte klawisze CTRL+SHIFT podczas przeciągania uchwytu narożnego, a następnie puść przycisk myszy przed puszczeniem klawiszy CTRL+SHIFT.

 6. Aby przeciągnąć prostokąt przez prowadnice, na przykład prowadnice marginesów, naciśnij klawisz ALT podczas przeciągania.

Początek strony

Usuwanie obramowania w formie linii, obiektu BorderArt lub obiektu clipart

 1. Kliknij obramowanie, aby go zaznaczyć.

  Uwaga: Aby usunąć obramowanie na stronie wzorcowej, kliknij polecenie Strona wzorcowa w menu Widok, a następnie zaznacz obramowanie.

 2. Naciśnij klawisz DELETE.

  Uwaga: W przypadku zaznaczenia obiektu, którego nie chcesz usuwać, po prostu naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć operację usunięcia.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×