Dodawanie zestawów danych do kształtów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zestaw danych jest kolekcją danych, który można skojarzyć z kształtami na rysunkach lub z kształtami wzorców we wzorniku niestandardowym.

Uwaga : Poniższa procedura dotyczy zarówno Microsoft Office Visio Professional 2007, jak i Microsoft Office Visio Standard 2007. Jeśli korzystasz z programu Office Visio Professional 2007, możesz dodać zestaw danych do kształtów za pomocą funkcji łączenia danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z danymi w programie Visio Professional zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych. Aby dowiedzieć się, która wersja programu Visio jest używane, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Office Visio.

 1. Zaznacz kształty na rysunku lub kształty wzorców we wzorniku niestandardowym, do których chcesz zastosować zestawy danych.

 2. Jeśli okno Dane kształtu nie jest otwarte, w menu Widok kliknij polecenie Okno Dane kształtu.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno Dane kształtu i kliknij polecenie Zestawy danych kształtu.

 4. Zaznacz pola wyboru umieszczone obok nazw wszystkich zestawów danych, które chcesz dodać do zaznaczonych kształtów.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać dane do kształtów zaznaczonych na stronie rysunku, kliknij polecenie Kształty zaznaczone na rysunku.

  • Aby dodać dane do kształtów zaznaczonych we wzorniku niestandardowym, kliknij polecenie Kształty zaznaczone we wzorniku.

 6. Jeśli zaznaczone kształty mają już skojarzone zestawy danych, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastąpić istniejące zestawy danych wybranymi zestawami, zaznacz pole wyboru Usuń istniejące zestawy danych.

  • Aby dodać wybrane zestawy danych do istniejących zestawów danych, wyczyść pole wyboru Usuń istniejące zestawy danych.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

  Uwaga : Jeżeli zaznaczone kształty znajdują się we wzorniku, którego nie można edytować, program Microsoft Office Visio wyświetli monit o skopiowanie kształtów do nowego wzornika.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×