Dodawanie zdjęcia lub klipy wideo do pliku przy użyciu urządzenia przenośnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na urządzeniu przenośnym umożliwia dodawanie obrazów do prezentacji programu PowerPoint, dokumentu programu Word lub skoroszytu programu Excel. Ponadto można użyć usługi iPad lub iPhone Dodawanie klipów wideo w prezentacji programu PowerPoint.

Uwaga : Opcja Wstaw wideo nie są jeszcze dostępne dla urządzeń z systemem Android lub Windows, a nie jest dostępna w programie Word lub Excel. Jednak jeśli film został dodany z innej wersji, można go odtworzyć na urządzeniu z systemem Android lub Windows.

Na tablecie z systemem Android lub w telefonie

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie z systemem Android wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie z systemem Android wybierz ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie naciśnij pozycję zdjęcia.

  Wybierz pozycję zdjęcia

  Jeśli korzystasz z programu Excel, wybierz polecenie Wstaw, a następnie naciśnij zdjęcia.

  Wybierz polecenie Wstaw > zdjęcia

 5. Przejdź do lokalizacji obrazu, a następnie naciśnij ją, aby go wstawić.

 6. Zostanie wyświetlona karta obrazu.

  Karta obrazów

  Korzystając z następujących funkcji na karcie obrazy, aby sformatować obraz.

  • Style — wybierz z galerii stylów, aby dodać obramowanie lub zmienić kształt obrazu.

   Style

  • Do przodu — podczas dodawania lub inne obrazy, są ułożone w poszczególnych warstw w kolejności zostały dodane. Aby przenieść obraz jednej warstwy do przodu lub przenieść go na początek stosu za pomocą opcji do przodu.

   Przesyłanie dalej

  • Do tyłu — użyj opcji Wstecz, aby przejść wstecz jednej warstwy obrazu lub przenoszenie go na koniec stosu.

   Do tyłu

  • Obrót — użyj Obróć opcji obracanie lub przerzucanie obrazu. Należy zauważyć, że umożliwia także uchwyt Uchwyt Aby obrócić obraz.

   Obracanie

   Uwaga : Aby wyświetlić do przodu, do tyłu i Obróć opcji na telefonie z systemem Android, naciśnij przycisk Rozmieść.

  • Przycinanie — używanie opcję Przytnij Przycinanie i uchwyty Uchwyt w celu usunięcia niepotrzebnych części obrazu.

  • Resetowanie — użyj Resetowanie > Resetuj obraz, aby odrzucić formatowanie zmiany, które zostały zastosowane do obrazu. Resetowanie za pomocą > Resetuj rozmiar, aby odrzucić dowolną zmiany, które usługi wykonane na podstawie rozmiaru obrazu.

   Resetowanie

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Wybierz polecenie Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie naciśnij pozycję aparat.

  Wybierz pozycję kamery

  Jeśli korzystasz z programu Excel, naciśnij pozycję Wstaw, a następnie naciśnij pozycję aparat.

  Wybierz polecenie Wstaw > zdjęcia

 5. Wybierz ikonę kontrolki Ikona Edytuj Aby wyświetlić opcje kamery. Można zmienić narażenie, ustawianie czasomierza, zmienić jego rozmiar, zmienianie orientacji poziomej lub naciśnij ikonę Przełącz kamerę z tyłu na wierzch.

 6. Po skonfigurowaniu obrazu, naciśnij przycisk aparatu fotograficznego Przycisk aparatu fotograficznego robienia zdjęcia i dodać go do slajdu, dokumentu lub skoroszyt. Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij przycisk X.

Na tablecie iPad lub telefonie iPhone

Zanim będzie można dodać obrazy lub klipy wideo, muszą być przechowywane na tablecie iPad lub telefonu iPhone i możesz nadać dostęp aplikacje pakietu Office do nich.

 1. Naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Prywatność.

 3. Naciśnij pozycję zdjęcia.

 4. Przesuń kontrolki dla każdej aplikacji pakietu Office udzielić dostępu do tej aplikacji.

  Zdjęcia w programie access

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie iPad wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie przejdź do lokalizacji obrazu.

  Menu fotografie

 5. Wybierz obraz, aby go dodać.

 6. Zostanie wyświetlona karta obrazu.

  Karta obrazów

  Korzystając z następujących funkcji na karcie obraz do formatowania obrazu.

  • Style — wybierz z galerii stylów, aby dodać obramowanie lub zmienić kształt obrazu.

   Style

  • Cień — wybierz z galerii efektów cienia.

   Cień

  • Odbicie — wybierz z galerii efekty lustrzane.

   Odbicie

  • Rozmieszczanie — podczas dodawania lub inne obrazy, są one układane w poszczególnych warstw w kolejności zostały dodane. Użyj opcji Rozmieść, aby przenieść obraz do przodu jednej warstwy, przenieść go na początek stosu, przenieść obraz jedną warstwę do tyłu lub przenieść go na koniec stosu.

   Rozmieszczanie

  • Przycinanie — używanie opcję Przytnij Przycinanie w celu usunięcia niepotrzebnych części obrazu.

  • Resetowanie — użyj Resetowanie > Resetuj obraz, aby odrzucić formatowanie zmiany, które zostały zastosowane do obrazu. Resetowanie za pomocą > Wyzeruj obraz, aby odrzucić zmiany wprowadzone na rozmiar obrazu.

   Resetowanie

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję aparat.

 5. Po zostały Zrób zdjęcie, naciśnij zdjęcia Użyj dodać go do slajdu, dokumentu lub skoroszyt. Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij wznawiać, a następnie Anuluj.

Zanim będzie można dodać klip wideo do prezentacji, muszą być przechowywane na komputerze iPad lub telefonu iPhone.

 1. Otwórz swoją prezentację programu PowerPoint.

 2. Wybierz slajd, do którego będzie zawierać wideo.

 3. Na tablecie iPad wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz klipy wideo, a następnie przejdź do lokalizacji pliku wideo na tablecie iPad.

 5. Wybierz klip wideo, aby dodać go do prezentacji.

Na komputerze typu tablet z systemem Windows lub telefonu

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na komputerze typu tablet z systemem Windows wybierz polecenie Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie Windows phone naciśnij dwukrotnie slajd chcesz, a następnie wybierz więcej Więcej u dołu do ekranu Więcej , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz obrazy, a następnie naciśnij pozycję zdjęcia.

  Menu obrazów

 5. Przejdź do lokalizacji obrazu, a następnie naciśnij go.

 6. Na komputerze typu tablet z systemem Windows wybierz polecenie Wstaw.

  Wstaw obraz

  Na telefonie Windows phone naciśnij znacznik wyboru.

 7. Zostanie wyświetlona karta obrazu.

  Karta obrazów

  Korzystając z następujących funkcji na karcie obraz do formatowania obrazu.

  • Style — wybierz z galerii stylów, aby dodać obramowanie lub zmienić kształt obrazu.

   Style

  • Do przodu — podczas dodawania lub inne obrazy, są ułożone w poszczególnych warstw w kolejności zostały dodane. Aby przenieść obraz jednej warstwy do przodu lub przenieść go na początek stosu za pomocą opcji do przodu.

   Menu do przodu

  • Do tyłu — użyj opcji Wstecz, aby przejść wstecz jednej warstwy obrazu lub przenoszenie go na koniec stosu. < media8 >

   Menu do tyłu

  • Obrót — użyj Obróć opcji obracanie lub przerzucanie obrazu. Zwróć uwagę, można też użyć uchwytu obrotu obrazu.

   Menu obracania

   Uwaga : Aby wyświetlić do przodu, Wstecz i Obróć opcji na telefonie Windows phone, naciśnij przycisk Rozmieść.

  • Przycinanie — używanie opcję Przytnij Przycinanie w celu usunięcia niepotrzebnych części obrazu. Naciśnij strzałkę w dół, aby wyświetlić menu Przytnij. Możesz zmienić Położenie obrazu i Pozycji Przytnij.

   Menu Przytnij obraz

  • Naciśnij ikonę rozmiar Zmienianie rozmiaru ikony Aby zmienić wysokość i szerokość obrazu. Wybierz Tekst alternatywny, aby dodać tytuł i opis do obrazu.

  • Resetowanie — użyj Resetowanie > Resetuj obraz, aby odrzucić formatowanie zmiany, które zostały zastosowane do obrazu. Resetowanie za pomocą > Resetuj rozmiar, aby odrzucić dowolną zmiany, które usługi wykonane na podstawie rozmiaru obrazu.

   Resetowanie menu

 1. Otwórz prezentację, dokumentu lub skoroszyt.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz dodać obraz.

 3. Na komputerze typu tablet z systemem Windows wybierz polecenie Wstaw. Na telefonie Windows phone naciśnij dwukrotnie slajd chcesz, a następnie wybierz więcej Więcej u dołu do ekranu Więcej , naciśnij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz przycisk Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję aparat.

 5. (Opcjonalnie) Naciśnij ikonę aparatu odwrotnej Odwracanie kamery do Przełączanie fokusu kamery z tyłu na pierwszym planie.

 6. Naciśnij ikonę aparatu fotograficznego Ikona Aparat podczas robienia zdjęcia.

 7. Zdjęcie będzie wyglądało na ekranie. Aby zmienić rozmiar obrazu, naciśnij ikonę współczynnik proporcji Współczynnik proporcji . Aby wstawić zdjęcia na slajdzie, naciśnij znacznik wyboru Znacznik wyboru . Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij przycisk X.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dostępne dokumentów programu Word

Wprowadź dostępne arkusze kalkulacyjne programu Excel

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint ułatwionej dostępności

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×