Dodawanie zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Puli zasobów przedsiębiorstwa jest używana do zarządzania i przydzielanie zasobów do planów w programie Project Server. W Microsoft Project Professionalzasoby można dodać do listy zasoby przedsiębiorstwa, które są zawarte w programie Project Server.

Uwaga: Musi mieć odpowiednie uprawnienia do dodawania zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie poszczególnych zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa

Dodawanie wielu zasobów z programu Project do puli zasobów przedsiębiorstwa

Dodawanie większej ilości zasobów z puli zasobów przedsiębiorstwa w programie Microsoft Project Professional

Dodawanie poszczególnych zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa

Dodawanie zasobów w programie Microsoft Project wymaga, aby program Microsoft Project Professional można łączyć na serwerze Project Server przy użyciu konta z uprawnieniami do dodawania zasobów do organizacji.

 1. W programie Microsoft Project kliknij kartę zasoby. W grupie kliknij polecenie Pulę zasobów, a następnie kliknij Puli zasobów przedsiębiorstwa.

  Grafika dotycząca grupy Przydziały

  Program Project Web Access jest wyświetlany w przeglądarce sieci Web

  Uwaga: Przeglądarki sieci Web może mieć otwarte za projektu. Sprawdź paska zadań systemu Windows, aby zobaczyć, jeśli została otworzona nowa przeglądarka sieci Web.

 2. W programie Project Web Access kliknij przycisk Nowy zasób.
  Grupa Edytowanie zasobów w programie PWA

 3. Określ następujące elementy o nowego zasobu:

  • Typ zasobu     Aby zmienić typ zasobu, na liście Typ wybierz zasób pracy, zasób kosztowy czy do zasobów materiałowych. Możesz również wybrać czy zasób jest zasobem rodzajowym lub zasób budżetowy, zaznaczając pole wyboru budżetu lub ogólnego pole wyboru.

   Uwaga: Wyczyść pole wyboru zasób może logować się na serwerze Project Server , jeśli nie chcesz, aby zbieranie informacji do zadań, które zasób pracuje na lub jeśli nie chcesz zasobów, aby zalogować się do programu Microsoft Project Server.

  • Nazwa zasobu i inne informacje identyfikacyjne     Ta opcja uwzględnia rzeczywista nazwa zasobu, a także adres e-mail i wartość struktury podziału zasobów (SPZ ).

   Jeśli ten zasób przechowuje witrynę sieci Web zespołu, wpisz nazwę hiperłącza i adres URL w polach Nazwa hiperłącza i Adres URL hiperłącza odpowiednio.

  • Bilansowanie     Aby wykluczyć ten zasób z procesu bilansowanie, wyczyść pole wyboru Można bilansować.

  • Menedżer grafiku i domyślny właściciel przydziału     Zasób ma Menedżer grafiku lub przydział domyślny właściciel, oprócz siebie, wpisz lub wyszukaj nazwę kierownika.

   Aby określić właściciel przydziału, w polu Domyślny właściciel przydziału, typ lub wyszukiwanie nazwy właściciel przydziału. Zazwyczaj właściciel przydziału jest zasób pracy, która została przypisana do zadania, ale właściciel przydziału może być również przez menedżera lub innej osoby w zespole.

   Aby określić projektu kalendarz, które powinny być stosowane do zasobu, na liście Kalendarz bazowy kliknij kalendarz.

   Możesz wybrać, czy zasób jest zatwierdzone lub proponowane do pracy nad projektem, wybierając pozycję pole Domyślny typ rezerwacji.

  • Szczegóły zespołu     Jeśli nazwa zasobu odpowiada zespołu zasobów, zaznacz pole Pula przydziałów zespołu i odszukaj nazwę zespołu.

   Jeśli zasób należy do zespołu, następnie Przeglądaj w poszukiwaniu nazwy zespołu, a nie zaznaczaj pola wyboru. Możesz również wyszukać nazwę zespołu, klikając pozycję Przeglądaj Obraz przycisku .

  • Dostępność     Aby zmienić dostępność zasobu w polu Dostępne najwcześniej i w polu Dostępne najpóźniej, kliknij Selektor dat Obraz przycisku , a następnie kliknij dat w kalendarzu.

  • Kosztów i grup     Jeśli Twoja organizacja utworzyła kody dla grupowania i ustalania kosztów, zaznacz te kody w polu grupy, w polu Kod, Centrum Kosztów i wpisz Koszt.

 4. Twoja organizacja może wymagać dodatkowych informacji o zasobach. W obszarze Pola niestandardowe zasobu wprowadź informacje, które organizacja wymaga dla każdego zasobu. W tej sekcji nie będą widoczne, jeśli Twoja organizacja nie zdefiniowany niestandardowych pól zasobów.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zasób przedsiębiorstwa do pracy nad zadaniem w projekcie, musisz korzystać z funkcji Buduj zespół z zasobów organizacji w projekcie. Dowiedz się, jak dodawać zasobów do projektu.

Dodawanie wielu zasobów z programu Project do puli zasobów przedsiębiorstwa

Zanim będzie można dodać wiele zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa, należy dodać je do widoku Arkusz zasobów lub rozpoczynanie od planu, która już zawiera zasoby. .

 1. W programie Microsoft Project Professional kliknij kartę Widok. W grupie Widoki zasobów kliknij pozycję Arkusz zasobów.

  Grafika grupy Widoki zasobów

  wprowadź zasobów do zaimportowania do puli zasobów przedsiębiorstwa. Jeśli masz już zasobów w projekcie, które nie są częścią puli zasobów przedsiębiorstwa, te zasoby istniejących zostaną zaimportowane.

 2. Kliknij kartę zasoby.

 3. Kliknij przycisk Dodaj zasoby, a następnie kliknij Importowania zasobów do organizacji.
  Kreatora Importu zasobów jest wyświetlany po lewej stronie, w widoku Arkusz zasobów po prawej stronie, który zawiera zasoby w bieżącym projekcie.

 4. Aby zamapować wszystkich pól niestandardowych, które masz w projekcie z polami niestandardowymi przedsiębiorstwa, które są definiowane przez organizację, kliknij przycisk Mapuj pola zasobów.
  Po mapowania pól zasobu, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Mapuj pola niestandardowe.

 5. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby krok 2 dla każdego zasobu, który chcesz dodać do puli zasobów przedsiębiorstwa.

  Uwaga: W widoku Arkusz zasobów ma kolumnę błędy podanie ostrzeżeń pomyłek w importowania zasobów.

 6. W kreatorze Importu zasobów w odpowiedniej kolumnie importowania kliknij przycisk Tak. Ten krok będzie mieć pewność, że żadne błędy są tworzone importowane zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa.
  Wszystkie błędy, pojawi się obok nazwy zasobów w kolumnie błędy w prawo.

 7. Kliknij przycisk Zapisz i zakończenie. Teraz zaimportowano zasobów do puli zasobów przedsiębiorstwa.

Zasób przedsiębiorstwa do pracy nad zadaniem w projekcie, musisz korzystać z funkcji Buduj zespół z zasobów organizacji w projekcie. Dowiedz się, jak dodawać zasobów do projektu.

Uwaga: 

 • Możesz wybrać planu projektu z wcześniejszej wersji programu Project do importowania zasobów. Jest to przydatne, jeśli zasoby plików MPP z wcześniejszych wersji projektu lub zasobów list w innych formatach plików.

 • Jeśli chcesz dodać zasoby, które już istnieje w bazie danych lub na liście w programie Microsoft Office Excel, użyj Kreatora importu, który pojawia się po otwarciu pliku, który nie jest Microsoft planowanie Project (MPP) lub plik programu Microsoft Project szablonu format MPT () lub po kliknięciu ODBC w okno dialogowe Otwieranie. Dowiedz się, jak dodać lub zaktualizować zasoby przedsiębiorstwa przy użyciu pliku danych zewnętrznych.

Dodawanie większej ilości zasobów z puli zasobów przedsiębiorstwa w programie Microsoft Project Professional

Można także dodawać wiele zasobów z programu Project Server.

 1. 1. w aplikacji Project Web App kliknij pozycję zasobów o Centrum zasobów. Wybierz co najmniej jeden zasób, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Grupa Edytowanie zasobów w programie PWA

  Uwaga: Musisz wybrać co najmniej jeden zasób było otwierać puli zasobów przedsiębiorstwa w programie Project Professional.

 2. Program Microsoft Project zostanie otwarty.

 3. W programie Project Dodawanie zasobów do widoku Arkusz zasobów.

 4. Zamknij i Zapisz projekt.

  Uwaga: Twoja organizacja może wymagać dodatkowych informacji o zasobach. W obszarze Pola niestandardowe zasobu wprowadź informacje, które organizacja wymaga dla każdego zasobu. W tej sekcji pojawi się tylko wtedy, gdy Twoja organizacja ma niestandardowych pól zasobów.

Zasoby, które są dodawane do projektu zostanie dodana do puli zasobów przedsiębiorstwa.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×