Dodawanie zapytania do arkusza programu Excel (Power Query)

Dodawanie zapytania do arkusza programu Excel (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga : Na końcu tego artykułu znajduje się bardzo krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

W dodatku Power Query masz kilka opcji, aby załadować zapytania do skoroszytu. Okno dialogowe Opcje umożliwia konfigurowanie domyślnych ustawień ładowania zapytania.

Do czego jest potrzebny

Ładowanie zapytania do skoroszytu

Dostosowywanie opcje ładowania

Ładowanie zapytania do modelu danych programu Excel

Ustawianie domyślnych ustawień ładowania zapytania

Ładowanie zapytania do skoroszytu

Istnieje kilka opcji, aby załadować zapytania do skoroszytu:

 1. W wynikach wyszukiwania

  Wyniki wyszukiwania
 2. W okienku Nawigator

  Nawigator
 3. W Edytorze zapytań

  Edytor zapytań
 4. W okienku Zapytania skoroszytu i karta kontekstowa Wstążka zapytania

  Zapytania skoroszytu

Uwaga : Po kliknięciu Obciążenia w okienku Zapytania skoroszytu , możesz tylko Załaduj do arkusza lub Załaduj do modelu danych. Inne opcje ładowania do umożliwia dostosowywanie sposób ładowania zapytania. Aby uzyskać pełny zestaw opcji ładowania, zobacz jak dostosowywać opcje ładowania.

Dostosowywanie opcje ładowania

Za pomocą opcji Power Query Załaduj do można

 • Wybierz sposób wyświetlania danych.

 • Wybierz miejsce, w którym załadowaniu danych.

 • Dodawanie danych do modelu danych.

Ładowanie zapytania do modelu danych programu Excel

Uwaga : Czynności opisane w tej sekcji wymagają programu Excel 2013.

Model danych programu Excel to relacyjne źródło danych w postaci skoroszytu programu Excel zawierającego wiele tabel. W programie Excel funkcja Model danych jest używana w sposób niewidoczny — udostępnia dane tabelaryczne używane w tabelach przestawnych, wykresach przestawnych i raportach programu Power View.

Dodatek Power Query dane i adnotacje w Modelu danych są zachowywane podczas modyfikowania ustawienie Załaduj do arkusza w kwerendzie. Dodatek Power Query nie zresetować wyników kwerendy w arkuszu i w modelu danych, modyfikując którykolwiek ustawienia ładowania dwóch.

Aby załadować zapytanie do modelu danych programu Excel

 1. W oknie dialogowym Załaduj do zaznacz Dodaj dane do modelu danych. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić okno dialogowe Załaduj do , zobacz ładowania zapytań do skoroszytu.

Konfigurowanie domyślnych ustawień ładowania zapytania

Aby ustawić domyślne ustawienia ładowania zapytania

 1. Na karcie wstążki Power Query kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje wybierz Domyślne ustawienia ładowania zapytania.

Opcje

Uwaga : Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×