Dodawanie zakładek w dokumencie programu Word lub wiadomości programu Outlook

Dodawanie zakładek w dokumencie programu Word lub wiadomości programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zakładka identyfikuje określony wyraz, sekcję lub miejsce w dokumencie, co ułatwia ponowne odnalezienie elementu bez konieczności przewijania w dokumencie. Na przykład można utworzyć zakładkę w celu oznaczenia tekstu, który ma zostać sprawdzony później.

Aby dodać zakładkę, najpierw zaznacz miejsce w dokumencie, do którego chcesz przypisać zakładkę. Następnie możesz już przechodzić do tej lokalizacji lub dodać linki do niej w swoim dokumencie.

Zaznaczanie lokalizacji

 1. Zaznacz tekst, obraz lub miejsce w dokumencie, gdzie chcesz wstawić zakładkę.

 2. Kliknij pozycję Wstaw > Zakładka.

  Wyróżniona ikona Zakładka na karcie Wstawianie

 3. W obszarze Nazwa zakładki wpisz lub wybierz nazwę i kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga : Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery, mogą zawierać maksymalnie 40 znaków i nie mogą zawierać spacji. Zakładki mogą zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia (_).

Przechodzenie do zakładki

Po utworzeniu zakładek możesz przejść do nich w dowolnym momencie lub dodać linki do nich w dokumencie.

Przechodzenie do zakładki

Naciśnij klawisze Ctrl+G, aby otworzyć kartę Przejdź do w oknie Znajdowanie i zamienianie. W obszarze Przejdź do kliknij pozycję Zakładka, wybierz nazwę zakładki, a następnie kliknij przycisk Przejdź do.

Karta Przejdź do w oknie Znajdowanie i zamienianie.

Tworzenie linku do zakładki

Dodaj hiperlinki, które umożliwiają przechodzenie do lokalizacji oznaczonej zakładką w tym samym dokumencie.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, którego chcesz użyć jako hiperlinku.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Hiperłącze Przycisk Hiperłącze .

 3. W obszarze Połącz z kliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie.

 4. Z listy wybierz nagłówek lub zakładkę, do której chcesz utworzyć link.

  Uwaga : Aby dostosować etykietkę ekranową, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na hiperlinku, kliknij pozycję Etykietka ekranowa, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×