Dodawanie zakładek w dokumencie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zakładka w programie Word działa tak jak zakładka włożona do książki — oznacza lokalizację, która ma być łatwo odnaleziona ponownie. Możesz dodać dowolną liczbę zakładek do dokumentu oraz przypisać poszczególnym zakładkom unikatowe nazwy, aby można je było łatwo zidentyfikować.

Aby dodać zakładkę, najpierw zaznacz miejsce w dokumencie, do którego chcesz przypisać zakładkę. Następnie możesz już przechodzić do tej lokalizacji lub dodać linki do niej w swoim dokumencie.

Zaznaczanie lokalizacji

 1. Zaznacz tekst, obraz lub miejsce w dokumencie, gdzie chcesz wstawić zakładkę.

 2. Kliknij przycisk Wstaw > Zakładka.
  Wstawianie zakładki

 3. W obszarze Nazwa zakładki wpisz nazwę i kliknij przycisk Dodaj.
  Dodawanie zakładki

  Uwaga : Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać litery i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji. Jeśli chcesz oddzielić wyrazy, możesz użyć znaku podkreślenia ( _ ) — na przykład Pierwszy_nagłówek.

Przechodzenie do lokalizacji oznaczonej zakładką

Po utworzeniu zakładek możesz dodać łącza do nich w swoim dokumencie lub przechodzić do zakładek w dowolnym momencie.

Przechodzenie do zakładki

Aby przejść do zakładki, naciśnij klawisze Ctrl+G. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie na karcie Przejdź do w obszarze Przejdź do kliknij pozycję Zakładka. Wpisz lub wybierz nazwę zakładki i kliknij pozycję Przejdź do.

Przechodzenie do zakładki

Tworzenie łącza do zakładki

Możesz również dodawać hiperłącza, które umożliwią przechodzenie do lokalizacji oznaczonej zakładką w tym samym dokumencie.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, którego chcesz użyć jako hiperłącza.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk hiperłącze Przycisk Hiperłącze .

 3. W obszarze Połącz z kliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie.

 4. Z listy wybierz nagłówek lub zakładkę, do której chcesz utworzyć link.

  Uwaga : Aby dostosować etykietkę ekranową, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika myszy na hiperlinku, kliknij pozycję Etykietka ekranowa, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

W przypadku problemów z zakładkami zapoznaj się z różnymi sposobami ich rozwiązywania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×