Dodawanie załącznika w aplikacji Outlook Web App

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystanie z załączników, aby uwzględnić jeden lub więcej plików z dowolnego wysyłanej wiadomości e-mail. Ponadto można dodawać załączników, elementów kalendarza i zadań.

Wyświetlanie lub edytowanie załączników w otrzymywanych wiadomościach, zobacz Wyświetlanie załącznika w aplikacji Outlook Web App , aby informacje na temat.

Dołączanie pliku do wiadomości

 1. Aby dołączyć plik do wiadomości, otwórz nową wiadomość lub Odpowiedz na istniejącą wiadomość i wybierz pozycję Wstaw wstawianie > Załączniki.

 2. Wybierz źródło, z którym ma być używany w Wybierz plik do przekazania.

 3. Przeglądaj w poszukiwaniu pliku, który chcesz dołączyć.

 4. Zaznacz plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz ją dodać do wiadomości.

Dołączanie pliku do elementu kalendarza

 1. Aby dołączyć plik do zdarzenia, Otwórz nowe zdarzenie lub edytowanie zdarzenia istniejącego i wybierz pozycję więcej menu rozszerzone > Wstaw > Załączniki.

 2. Wybierz źródło, z którym ma być używany w Wybierz plik do przekazania.

 3. Przeglądaj w poszukiwaniu pliku, który chcesz dołączyć.

 4. Wybierz plik, a następnie wybierz polecenie Otwórz ją dodać do wydarzenia.

Dołączanie pliku do zadania

 1. Aby dołączyć plik do zadania, Otwórz nowe zadanie lub edytować istniejące zadanie i wybierz pozycję Wstaw wstawianie .

 2. Wybierz źródło, z którym ma być używany w Wybierz plik do przekazania.

 3. Przeglądaj w poszukiwaniu pliku, który chcesz dołączyć.

 4. Wybierz plik, a następnie wybierz polecenie Otwórz ją dodać do zadania.

Początek strony

Dołączanie obrazu za pomocą powyższych kroków lub wstawianie obrazu w treści elementu kalendarza lub wiadomości e-mail.

 1. Aby dodać obraz do wiadomości e-mail, wybierz pozycję Wstaw wstawianie > obrazy w tekście.

 2. Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu, który chcesz dołączyć.

 3. Zaznacz obraz, a następnie wybierz pozycję Otwórz wstawienie go do wiadomości.

 4. Po dodaniu obrazów możesz zmienić ich rozmiar, zaznaczając uchwyty i przeciąganie w celu ułatwienia ich większy lub mniejszy.

Początek strony

Przeciągnij myszą, aby dołączyć wiadomość

 1. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą na albo prześlij ją dalej.

 2. Otwórz wiadomość w nowym oknie, wybierając pozycję Otwórz w nowym oknie .

 3. Rozmieść okna, tak aby był widoczny zarówno na liście wiadomości i Nowa wiadomość.

 4. Zaznacz i przeciągnij wiadomość, którą chcesz dołączyć, z listy wiadomości do nowej wiadomości.

Kopiowanie i wklejanie, aby dołączyć wiadomość

 1. W widoku listy zaznacz wiadomość, którą chcesz dołączyć, i naciśnij klawisze Ctrl+C, aby ją skopiować.

 2. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą albo prześlij ją dalej.

 3. Gdy nowa wiadomość zostanie otwarta w okienku odczytu, naciśnij klawisze Ctrl+V, aby dołączyć skopiowaną wiadomość.

Początek strony

Jeśli już dodano załącznik, ale okazało się, że jest on niepotrzebny, wybierz pozycję odrzucanie obok nazwy załącznika, aby go usunąć.

Aby usunąć obraz osadzony, zaznacz obraz, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Początek strony

 • Załącznikiem może być plik utworzony w dowolnym programie, na przykład dokument programu Word, arkusz kalkulacyjny programu Excel, plik wav lub plik mapy bitowej.

 • Niektóre załączniki mogą być usuwane lub zablokowany przez oprogramowanie antywirusowe, używany przez organizację lub przez organizację adresatów wiadomości e-mail. Jeśli masz pytania dotyczące obsługi załączników, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 • Długie nazwy plików załączników może zostać skrócony w Outlook Web App. Krótszej nazwy nie wpływa na zawartość pliku.

 • W zależności od usługi obsługujący skrzynki pocztowej domyślny maksymalny limit rozmiaru w Outlook Web App w całej wiadomości, wraz ze wszystkimi załącznikami jest 25 MB lub 35 MB. Załącznik i limitów rozmiaru wiadomości ze skrzynki pocztowej są ustawiane przez organizację i mogą być inne niż domyślne limity.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×