Dodawanie załączników do wiadomości e-mail

Attach a file to an e-mail

Zdarza się, że trzeba natychmiast wysłać pliki, takie jak dokumenty i fotografie. W programie Outlook można wysyłać pliki, dołączając je do wiadomości e-mail.

W tym artykule przedstawiono sposoby obsługi załączników w przychodzących wiadomościach e-mail oraz dołączania plików do wychodzących wiadomości e-mail.

W tym artykule opisano następujące zagadnienia:

 1. Obsługa załączników w przychodzących wiadomościach e-mail (ta strona)

 2. Dołączanie plików do wychodzących wiadomości e-mail

Obsługa załączników w przychodzących wiadomościach e-mail

W tym artykule opisano następujące zagadnienia:

 1. Wyświetlanie podglądu załącznika

 2. Otwieranie załącznika

 3. Zapisywanie załącznika

Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej załączniki na liście wiadomości jest wyświetlana ikona spinacza . .

.

Kliknij tę wiadomość e-mail, aby ją wyświetlić w okienku odczytu.

.

Nazwa pliku załącznika jest widoczna w wiadomości.

.

Program Outlook umożliwia wyświetlanie podglądu załączników oraz ich otwieranie i zapisywanie. Dostępne operacje zależą od typu pliku i aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Program Outlook zablokował dostęp do następujących, potencjalnie niebezpiecznych załączników”

Doctor

Program Microsoft Outlook blokuje potencjalnie niebezpieczne załączniki, które mogą zawierać wirusy.

.

Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, na tych załącznikach nie będzie można wykonywać żadnych akcji.

Aby uniknąć tego problemu, należy poprosić nadawcę o skompresowanie załącznika do pliku ZIP i ponowne wysłanie wiadomości e-mail z dołączonym plikiem ZIP. Aby uzyskać podstawowe informacje na temat kompresowania plików do pliku ZIP i dekompresowania plików ZIP, zobacz artykuł Pakowanie i rozpakowywanie pliku.

Jeśli jest dostępna bezpieczna usługa udostępniania w sieci, można poprosić nadawcę o umieszczenie plików w tej usłudze. Firma Microsoft oferuje bezpłatną usługę magazynu o nazwie OneDrive.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu załącznika

Używając funkcji podglądu, można szybko zobaczyć zawartość załączników bez konieczności ich otwierania lub zapisywania.

Porada: Aby można było wyświetlić podgląd załączników, na komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja

Doctor

Jeśli na przykład na komputerze jest zainstalowany program Office Word 2007, można wyświetlać podgląd dokumentów programu Word.

 1. Kliknij załącznik w okienku odczytu.

  .

  Załącznik można także kliknąć w otwartej wiadomości.

  .

  Zostanie wyświetlona zawartość załącznika.

  .

  Aby ponownie wyświetlić treść wiadomości, kliknij pozycję Wiadomość.

  .

  .

Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Należy przeglądać tylko pliki pochodzące z zaufanego źródła”

Doctor

Kliknij pozycję Podgląd pliku, aby wyświetlić podgląd załącznika.

.

Początek strony

Otwieranie załącznika

W programie Outlook nie można wyświetlać podglądu niektórych załączników. Po kliknięciu takich załączników w celu wyświetlenia ich podglądu pojawia się komunikat Nie można wyświetlić podglądu pliku, ponieważ brak zainstalowanego programu podglądu dla tego pliku.

Takie załączniki można otworzyć przy użyciu innej aplikacji.

.

 1. Kliknij dwukrotnie załącznik w okienku odczytu.

  .

  Załącznik można także kliknąć dwukrotnie w otwartej wiadomości.

  .

  Zostanie uruchomiona aplikacja i załącznik zostanie otwarty.

  Open an attachment

Porada: Aby można było otwierać załączniki, na komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja

Doctor

Aby można było otworzyć załącznik, na komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja. Aby na przykład można było otworzyć plik utworzony przy użyciu programu Office Visio 2007, na komputerze musi być zainstalowany program Office Visio 2007.

Porada: Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat „Należy otwierać załączniki tylko z zaufanych źródeł”

Doctor

Kliknij pozycję Otwórz, aby otworzyć załącznik.

Attachment security warning

Początek strony

Zapisywanie załącznika

Załączniki można zapisywać z poziomu okienka odczytu oraz otwartej wiadomości. Jeśli wiadomość e-mail zawiera kilka załączników, można zapisać je wszystkie naraz.

Jak zapisać jeden załącznik

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik, który chcesz zapisać.

  .

  Załącznik można także kliknąć prawym przyciskiem myszy w otwartej wiadomości.

  .

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Zapisz jako.

  .

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybranie folderu, w którym ma zostać zapisany załącznik.

  Wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  .

  Wybrany załącznik zostanie zapisany.

Jak zapisać wiele załączników z poziomu okienka odczytu

 1. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz załączniki, a następnie wybierz pozycję Wszystkie załączniki.

  .

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie wszystkich załączników. Kliknij przycisk OK.

  .

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybranie folderu, w którym mają zostać zapisane załączniki.
  Wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.

  .

  Wszystkie załączniki zostaną zapisane.

Jak zapisać wiele załączników z poziomu otwartej wiadomości

 1. Kliknij pozycję Inne akcje w grupie Akcje na karcie Wiadomość.

  .

 2. Na liście kliknij pozycję Zapisz załączniki.

  .

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie wszystkich załączników. Kliknij przycisk OK.

  .

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybranie folderu, w którym mają zostać zapisane załączniki.
  Wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.

  .

  Wszystkie załączniki zostaną zapisane.

Następne: Dołączanie plików do wychodzącej wiadomości e-mail.

Początek strony

2 | Dalej >>

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×