Dodawanie wypełnienia lub efektu do pola tekstowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zmienić wygląd pola tekstowego, można zmienić jego wypełnienie lub dodać do niego efekty, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3-W).

W tym artykule

Omówienie wypełnień, gradientów i efektów

Dodawanie lub zmienianie wypełnienia pola tekstowego

Dodawanie lub zmienianie efektu pola tekstowego

Usuwanie wypełnienia pola tekstowego

Usuwanie efektu pola tekstowego

Omówienie wypełnień, gradientów i efektów

Wypełnienie to wnętrze pola tekstowego. Zmieniając kolor wypełnienia pola tekstowego, można także dodać do wypełnienia teksturę, obraz lub gradient. Gradient to stopniowa zmiana kolorów i odcieni (zazwyczaj stopniowe przechodzenie jednego koloru w inny lub jednego odcienia w inny odcień tego samego koloru).

Grafika SmartArt z kształtami o wypełnieniu pełnym i wypełnieniu gradientowym

Zmienianie koloru wypełnienia pola tekstowego wpływa tylko na wnętrze lub spód pola tekstowego. Jeśli zostanie dodany inny efekt, taki jak cień, to aby nadać mu inny kolor, należy kolor cienia zmienić osobno.

Efekt 3-W dodaje do pola tekstowego głębię. Do pola tekstowego można dodać wbudowane połączenie efektów 3-W lub pojedyncze efekty. Połączenia pojedynczych efektów można także dodać do pola tekstowego w następujących programach pakietu Microsoft Office 2007: Excel, Outlook, Word i PowerPoint.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie wypełnienia pola tekstowego

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Excel

Excel

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać wypełnienie.

  Aby dodać to samo wypełnienie do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Wypełnienie kształtu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij odpowiedni kolor; aby wybrać brak koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie zawierają kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

   Klikając polecenie Więcej kolorów wypełnienia, można także dopasować przezroczystość pola tekstowego. U dołu okna dialogowego Kolory należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0% (całkowity brak przezroczystości — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź i kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby dodać lub zmienić wypełnienie gradientowe, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga : Wypełnienia deseniowe są niedostępne w programie Excel 2007, jednak można użyć tego dodatku, aby uzyskać taki sam efekt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie wypełnień deseniowych do wykresu lub kształtu programu Excel 2007.

Początek strony

Outlook

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać wypełnienie.

  Aby dodać to samo wypełnienie do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij odpowiedni kolor; aby wybrać brak koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie zawierają kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

   Klikając polecenie Więcej kolorów wypełnienia, można także dopasować przezroczystość pola tekstowego. U dołu okna dialogowego Kolory należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0% (całkowity brak przezroczystości — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby dodać lub zmienić wypełnienie gradientowe, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić deseń, kliknij polecenie Deseń, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać wypełnienie.

  Aby dodać to samo wypełnienie do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Wypełnienie kształtu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij odpowiedni kolor; aby wybrać brak koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie zawierają kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

   Klikając polecenie Więcej kolorów wypełnienia, można także dopasować przezroczystość pola tekstowego. U dołu okna dialogowego Kolory należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0% (całkowity brak przezroczystości — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź i kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby dodać lub zmienić wypełnienie gradientowe, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga : Wypełnienia deseniowe są niedostępne w programie PowerPoint. Można jednak dodawać wypełnienia do kształtów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie wypełnień deseniowych do kształtów programu PowerPoint 2007.

Początek strony

Word

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać wypełnienie.

  Aby dodać to samo wypełnienie do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Style pola tekstowego kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij odpowiedni kolor; aby wybrać brak koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie zawierają kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

   Klikając polecenie Więcej kolorów wypełnienia, można także dopasować przezroczystość pola tekstowego. U dołu okna dialogowego Kolory należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0% (całkowity brak przezroczystości — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby dodać lub zmienić wypełnienie gradientowe, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić deseń, kliknij polecenie Deseń, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie efektu pola tekstowego

Którego programu z pakietu Office 2007 używasz?

Excel

Excel

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać efekt.

  Aby dodać ten sam efekt do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby dodać lub zmienić wbudowane połączenie efektów, wskaż polecenie Ustawienie wstępne, a następnie kliknij odpowiedni efekt.

   Aby dostosować wbudowany efekt, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować cień, kliknij polecenie Opcje cienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij odbicie, które chcesz zastosować.

  • Aby dodać lub zmienić poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij poświatę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolory poświaty, kliknij polecenie Więcej kolorów z poświatą, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród elementów typu kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić wygładzoną krawędź, wskaż polecenie Krawędzie wygładzone, a następnie kliknij odpowiedni rozmiar krawędzi.

  • Aby dodać lub zmienić krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij odpowiedni skos.

   Aby dostosować skos, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij odpowiedni obrót.

   Aby dostosować obrót, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

   Uwagi : 

   • Aby utworzyć efekt niestandardowy przez dodanie wielu pojedynczych efektów, należy powtórzyć krok drugi opisany powyżej.

   • Jeśli do pola tekstowego zostanie dodany efekt 3-W, taki jak skos lub obrót 3-W, to późniejsze dodanie wygładzonej krawędzi nie spowoduje żadnej widocznej zmiany, ponieważ efekt 3-W ma pierwszeństwo. Jednak po usunięciu efektu 3-W efekt wygładzonej krawędzi stanie się widoczny.

Początek strony

Outlook

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać efekt.

  Aby dodać ten sam efekt do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

  • Aby dodać lub zmienić cień, w grupie Efekty cienia kliknij przycisk Efekty cienia, a następnie wybierz cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolor cienia, wskaż polecenie Kolor cienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie zawierają kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów cienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić efekt 3-W, w grupie Efekty 3-W kliknij przycisk Efekty 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać efekt.

  Aby dodać ten sam efekt do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby dodać lub zmienić wbudowane połączenie efektów, wskaż polecenie Ustawienie wstępne, a następnie kliknij odpowiedni efekt.

   Aby dostosować wbudowany efekt, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować cień, kliknij polecenie Opcje cienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij odbicie, które chcesz zastosować.

  • Aby dodać lub zmienić poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij poświatę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolory poświaty, kliknij polecenie Więcej kolorów z poświatą, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród elementów typu kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić wygładzoną krawędź, wskaż polecenie Krawędzie wygładzone, a następnie kliknij odpowiedni rozmiar krawędzi.

  • Aby dodać lub zmienić krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij odpowiedni skos.

   Aby dostosować skos, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij odpowiedni obrót.

   Aby dostosować obrót, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

   Uwagi : 

   • Aby utworzyć efekt niestandardowy przez dodanie wielu pojedynczych efektów, należy powtórzyć krok drugi opisany powyżej.

   • Jeśli do pola tekstowego zostanie dodany efekt 3-W, taki jak skos lub obrót 3-W, to późniejsze dodanie wygładzonej krawędzi nie spowoduje żadnej widocznej zmiany, ponieważ efekt 3-W ma pierwszeństwo. Jednak po usunięciu efektu 3-W efekt wygładzonej krawędzi stanie się widoczny.

Początek strony

Word

 1. Kliknij pole tekstowe, do którego chcesz dodać efekt.

  Aby dodać ten sam efekt do wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Format w obszarze Narzędzia pól tekstowych

  • Aby dodać lub zmienić cień, w grupie Efekty cienia kliknij przycisk Efekty cienia, a następnie wybierz cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolor cienia, wskaż polecenie Kolor cienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie zawierają kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów cienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić efekt 3-W, w grupie Efekty 3-W kliknij przycisk Efekty 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Usuwanie wypełnienia pola tekstowego

Którego programu z pakietu Office 2007 używasz?

Excel

Excel

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć wypełnienie.

  Aby usunąć to samo wypełnienie z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Grupa Style kształtów

Początek strony

Outlook

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć wypełnienie.

  Aby usunąć to samo wypełnienie z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia pól tekstowych w grupie Style pola tekstowego kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  style pola tekstowego Grupa Style pola tekstowego

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć wypełnienie.

  Aby usunąć to samo wypełnienie z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Grupa Style kształtów

Początek strony

Word

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć wypełnienie.

  Aby usunąć to samo wypełnienie z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia pól tekstowych w grupie Style pola tekstowego kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  style pola tekstowego Grupa Style pola tekstowego

Początek strony

Usuwanie efektu pola tekstowego

Którego programu z pakietu Office 2007 używasz?

Excel

Excel

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć efekt.

  Aby usunąć ten sam efekt z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Grupa Style kształtów

  • Aby usunąć z pola tekstowego wbudowane połączenie efektów, wskaż polecenie Ustawienie wstępne, a następnie kliknij polecenie Bez ustawień wstępnych.

  • Aby usunąć z pola tekstowego cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij polecenie Brak cienia.

  • Aby usunąć z pola tekstowego odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij pozycję Bez odbicia.

  • Aby usunąć z pola tekstowego poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij pozycję Brak poświaty.

  • Aby usunąć z pola tekstowego krawędzie wygładzone, wskaż polecenie Krawędzie wygładzone, a następnie kliknij pozycję Brak krawędzi wygładzonych.

  • Aby usunąć z pola tekstowego krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij pozycję Bez skosu.

  • Aby usunąć z pola tekstowego obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij pozycję Bez obrotu.

Aby usunąć wiele pojedynczych efektów, powtórz krok drugi powyżej.

Początek strony

Outlook

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć efekt.

  Aby usunąć ten sam efekt z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Narzędzia pól tekstowych, karta Format, przyciski efektów

  • Aby usunąć cień, w grupie Efekty cienia kliknij przycisk Efekty cienia, a następnie kliknij pozycję Brak efektu cienia.

  • Aby usunąć efekt 3-W, w grupie Efekty 3-W kliknij przycisk Efekty 3-W, a następnie kliknij polecenie Brak efektu 3-W.

Uwaga : Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zostało kliknięte pole tekstowe.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć efekt.

  Aby usunąć ten sam efekt z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Grupa Style kształtów

  • Aby usunąć z pola tekstowego wbudowane połączenie efektów, wskaż polecenie Ustawienie wstępne, a następnie kliknij polecenie Bez ustawień wstępnych.

  • Aby usunąć z pola tekstowego cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij polecenie Brak cienia.

  • Aby usunąć z pola tekstowego odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij pozycję Bez odbicia.

  • Aby usunąć z pola tekstowego poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij pozycję Brak poświaty.

  • Aby usunąć z pola tekstowego krawędzie wygładzone, wskaż polecenie Krawędzie wygładzone, a następnie kliknij pozycję Brak krawędzi wygładzonych.

  • Aby usunąć z pola tekstowego krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij pozycję Bez skosu.

  • Aby usunąć z pola tekstowego obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij pozycję Bez obrotu.

Aby usunąć wiele pojedynczych efektów, powtórz krok drugi powyżej.

Początek strony

Word

 1. Kliknij pole tekstowe, z którego chcesz usunąć efekt.

  Aby usunąć ten sam efekt z wielu pól tekstowych, kliknij pierwsze pole tekstowe, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, jednocześnie klikając inne pola tekstowe.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Narzędzia pól tekstowych, karta Format, przyciski efektów

  • Aby usunąć cień, w grupie Efekty cienia kliknij przycisk Efekty cienia, a następnie kliknij pozycję Brak efektu cienia.

  • Aby usunąć efekt 3-W, w grupie Efekty 3-W kliknij przycisk Efekty 3-W, a następnie kliknij polecenie Brak efektu 3-W.

Uwaga : Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że zostało kliknięte pole tekstowe.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×