Dodawanie wielu diagramów przestawnych do rysunku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystając z wielu diagramów przestawnych, można podzielić te same dane źródłowe na różne widoki na tym samym rysunku lub przedstawić różne zestawy danych na tym samym rysunku.

Aby przedstawić te same dane źródłowe w wielu widokach, można skopiować istniejący diagram przestawny, a następnie kilkakrotnie wkleić go i zmodyfikować, przedstawiając te same dane w różnych widokach. Aby przedstawić różne zestawy danych, należy utworzyć nowe diagramy przestawne i połączyć je z tymi zestawami danych.

Kiedy na przykład użytkownik przedstawia dane dotyczące sprzedaży podzielone według kwartałów finansowych oraz według sprzedawców, użytkownik przedstawia te same dane źródłowe w różnych widokach, używając dwóch wersji tego samego diagramu przestawnego. Jest też możliwe przedstawienie danych dotyczących sprzedaży z podziałem na kwartały na jednym diagramie przestawnym oraz przedstawienie danych dotyczących kosztów ogólnych firmy z innego źródła danych w celu porównania przychodów z wydatkami.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie wielu widoków tych samych danych źródłowych w tym samym rysunku

Wyświetlanie różnych zestawów danych w tym samym rysunku

Tworzenie wielu widoków tych samych danych źródłowych na tym samym rysunku

 1. Na rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł najwyższego poziomu diagramu przestawnego, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na rysunku, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Na stronie rysunku zostaną wyświetlone następujące trzy kształty:

  • Legenda danych, zawierająca informacje o źródle danych

  • Pole tekstowe zawierające nazwę diagramu przestawnego

  • Węzeł najwyższego poziomu, zawierający zaimportowany zestaw danych

 3. Kliknij węzeł najwyższego poziomu na stronie rysunku. W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodawanie kategorii kliknij kategorię (zwykle kolumnę w źródle danych), według której chcesz pogrupować dane.

  Uwaga : W celu wyświetlenia wszystkich funkcji konieczne może być zmaksymalizowanie okna Diagram przestawny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podziału węzłów zobacz Tworzenie diagramu przestawnego.

Początek strony

Wyświetlanie różnych zestawów danych na tym samym rysunku

 1. W menu Dane kliknij polecenie Wstaw diagram przestawny.

 2. Postępuj zgodnie z krokami kreatora Selektor danych.

  Pomoc jest dostępna dla większości stron kreatora. Aby uzyskać pomoc, naciśnij klawisz F1 lub kliknij przycisk Pomoc Pomoc .

  Po kliknięciu przycisku Zakończ na stronie rysunku zostaną wyświetlone następujące trzy kształty:

  • Legenda danych, zawierająca informacje o źródle danych

  • Pole tekstowe zawierające nazwę diagramu przestawnego

  • Węzeł danych najwyższego poziomu, zawierający zaimportowany zestaw danych

 3. Kliknij węzeł najwyższego poziomu na stronie rysunku. W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodawanie kategorii kliknij kategorię (zwykle kolumnę w źródle danych), według której chcesz pogrupować dane.

  Uwaga : W celu wyświetlenia wszystkich funkcji konieczne może być zmaksymalizowanie okna Diagram przestawny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podziału węzłów zobacz Tworzenie diagramu przestawnego.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×