Dodawanie wbudowanej akcji formularza do widoku danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po dodaniu funkcji formularza do widoku danych, możesz szybko dodać kilka akcji prosty wbudowany formularz umożliwiający klientów do wykonywania operacji, takich jak zapisać zmiany wprowadzone w formularzu anulować zmiany, a nawet wrócić do widoku danych, z którego klienta otwarty formularz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania funkcji formularza do widoku danych zobacz artykuły Wstawianie widoku danych jako formularza i Edytowanie, usuwanie i wstawianie rekordów w widoku danych.

W tym artykule

Co to jest akcji formularza?

Dodaj obraz do źródła akcji formularza do istniejącego przycisku

Dodaj obraz do strony akcji formularza do istniejącego przycisku

Usuń lub zmień kolejność operacji

Co to jest akcja formularza?

Akcje formularza to działania wykonywane w przypadku odesłania formularza do serwera w celu jego przetwarzania. Widoki danych wstawione jako formularze obsługują różne akcje formularza.

W przypadku kliknięcia przycisku Zapisz jest wyzwalana akcja Zapisz — akcja formularza powodująca zatwierdzenie zmian w danych. Po kliknięciu przycisku Anuluj jest wyzwalana akcja Anuluj — akcja formularza powodująca anulowanie zmian w danych.

Co można zrobić z akcjami wbudowany formularz?

Akcje formularza wbudowane są dodawane do formularza z Listy akcji w oknie dialogowym Akcje formularza. Akcje formularza wbudowanych, które mają do dyspozycji Microsoft Office SharePoint Designer 2007 są następujące:

 • Akcja Zatwierdź powoduje zapisanie w oryginalnym źródle danych dowolnych wprowadzonych zmian.

 • Akcja Odśwież powoduje odświeżenie widoku formularza danych na stronie.

 • Akcja Anuluj powoduje anulowanie zmian wprowadzonych w danych.

 • Akcja Przejdź do źródła powoduje przekierowanie użytkownika do strony określonej przez zmienną ciągu kwerendy źródła.

 • Akcja Przejdź do strony powoduje przekierowanie użytkownika do innej strony w przeglądarce.

Początek strony

Dodaj obraz do źródła akcji formularza do istniejącego przycisku

Nawigacja między widokiem a formularza

Przejdź do źródła akcji formularza umożliwia wrócić klienta do źródła widok danych z docelowej widok danych, który upłynął za pośrednictwem hiperłącza. Ta akcja formularza jest szczególnie przydatne, gdy potrzebne z wieloma elementami widoki danych, aby utworzyć łącze do Jednego elementu formularza, który służy do tworzenia lub edytowania rekordów.

Na przykład Northwind Traders dystrybucji firmy żywność gourmet tworzy intranet aplikacji sieci Web możesz wyświetlać i zarządzać jego produktów. Chcesz umożliwić klientom łączenie z poziomu widoku danych do formularza Edycja, a następnie powróć automatycznie do widoku danych podczas przesyłania ich zmiany w formularzu edycji.

Dodawanie hiperłącza do źródła widoku danych

Aby Przejdź do źródła działania funkcji dla swoich przycisków najpierw należy się upewnić, że możesz umieścić atrybuty, które dane są dodawane do adresu URL akcji formularza Przejdź do źródła należy zwrócić klienta do tego źródła. Atrybuty, które trzeba dodać są atrybuty onclick i docelowej .

Na przykład < > Znacznik hiperłącza w źródle widoku danych może wyglądać w następujący sposób.

<td class="ms-vb">
<a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
onclick="GoToLink(this);return false;"
target="_self">
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Dodaj obraz do akcji źródła do miejsca docelowego widoku danych

Na przykład masz formularza jednoelementowego, takich jak.

Widok danych wstawiony jako formularz z jednym rekordem

W kliknięcie Zapisz lub Anulowanie klienta aplikacji sieci Web, które mają klienta do widoku danych źródłowych, z których pochodzą.

 1. W widoku projektu, na stronie zawierającej formularza jednoelementowego kliknij przycisk Zapisz, aby zaznaczyć przycisk.

  Przycisk Zapisz

 2. Po zaznaczeniu przycisku, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Akcje formularza.

  Pojawi się okno dialogowe Akcje formularza.

  Okno dialogowe Akcje formularza

  Domyślnie Zatwierdzanie akcji jest już na liście Bieżącej akcji. Akcja Zatwierdzenie zapisuje zmiany danych.

 3. Na liście Lista akcji kliknij przycisk Przejdź do źródła, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Powtórz poprzednie kroki dla przycisku Anuluj.

Teraz odwiedzającego przeglądania witryny w przeglądarce modyfikuje danych w formularzu i kliknie polecenie Zapisz (lub anuluje ich zmiany, klikając przycisk Anuluj ), są automatycznie zwracane do widoku danych, z których pochodzą.

Początek strony

Dodaj obraz do strony akcji formularza do istniejącego przycisku

Przejdź do strony wbudowanej akcji formularza można łatwo dodać do widoku danych, który został wstawiony jako formularz.

Aby obserwować w przykładzie, należy najpierw utworzyć widok danych opisane w artykule Wstawianie widoku danych jako formularza.

Jeśli widok danych zostanie wstawiony jako formularz, to ten formularz zawiera przyciski Zapisz i Anuluj służące do zapisywania lub anulowania zmian w danych. Po kliknięciu przycisku są wyzwalane skojarzone akcje. Dodanie nowej akcji formularza oznacza dodanie tej akcji do przycisku. Kliknięcie przycisku spowoduje wyzwolenie akcji domyślnej oraz nowej akcji. Można też w dowolnym momencie zmienić porządek uruchamiania akcji albo dodać lub usunąć akcje.

W przedstawionym przykładzie po zapisaniu zmian w danych użytkownik zostanie przekierowany do nowej strony. Jako strona docelowa może zostać użyta dowolna istniejąca strona znajdująca się na liście folderów lub nowo utworzona strona.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, do którego chcesz dodać akcję formularza.

 2. Na stronie z formularzem kliknij przycisk Zapisz, aby go zaznaczyć.

  Przycisk Zapisz

  Po zaznaczeniu przycisku kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Akcje formularza.

  Polecenie Akcje formularza w menu skrótów

  Pojawi się okno dialogowe Akcje formularza.

  Okno dialogowe Akcje formularza

  Domyślnie na liście Bieżące akcje znajduje się już akcja Zatwierdź. Akcja Zatwierdź powoduje zapisanie zmian w danych.

 3. Na liście Lista akcji kliknij nową wbudowaną akcję, którą chcesz dodać do akcji wykonywanych po kliknięciu przycisku Zapisz w formularzu.

  Aby postępować zgodnie z przykładem, kliknij akcję Przejdź do strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Po zaznaczeniu akcji na liście Bieżące akcje opis tej akcji zostanie wyświetlony w obszarze pod listą Bieżące akcje.

 4. Aby określić stronę, do której użytkownik ma zostać przekierowany po kliknięciu przycisku Zapisz, kliknij akcję Przejdź do strony, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

 5. W oknie dialogowym Ustawienia akcji formularza kliknij przycisk Przeglądaj.

 6. Zlokalizuj stronę, do której ma zostać przekierowany użytkownik, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk OK trzy razy.

 7. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany w formularzu. Można także nacisnąć klawisze CTRL+S.

Kiedy osoba odwiedzająca witrynę w przeglądarce zmodyfikuje dane w formularzu i kliknie przycisk Zapisz, zostanie automatycznie przekierowana do strony określonej w oknie dialogowym Ustawienia akcji formularza.

Początek strony

Usuń lub zmień kolejność operacji

 • Akcje na liście Bieżącej akcji w oknie dialogowym Akcje formularza występować w kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście. Aby zmienić kolejność, w którym występują akcje, wybierz akcję na liście Bieżącej akcji, a następnie kliknij przyciski Przenieś w górę i Przenieś w dół, aby umieść akcji w odpowiednie miejsce.

 • Akcję można łatwo usunąć z listy Bieżące akcje, klikając ją, a następnie klikając przycisk Usuń.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×