Dodawanie uwag do zadania lub harmonogramu projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby dołączyć dodatkowe lub uzupełniające informacje, możesz dodać uwagazadanie, zasobów, przydział lub całego projektu. Można także dodać pliku, takie jak planowania projektów dokumentu w programie Word dokument, notatki.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie uwagi do zadania, zasobu lub przydziału

Dodawanie uwagi do harmonogramu całego projektu

Dodawanie prostej uwagi o projekcie

Dodawanie złożonej uwagi o projekcie

Dodawanie uwagi do zadania, zasobu lub przydziału

 1. Kliknij pozycję Widok, kliknij widok zadania, zasobu lub użycia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać uwagę do zadania, wybierz zadanie, a następnie na karcie Zadanie w grupie Właściwości kliknij pozycję Uwagi.

  • Aby dodać uwagę do zasobu, wybierz zasób, a następnie na karcie Zasoby w grupie Właściwości kliknij pozycję Uwagi.

  • Aby dodać uwagę do przydziału, wybierz przydział wymieniony na liście poniżej zasobu lub zadania w widoku użycia. Na karcie Format w grupie Przydziały kliknij pozycję Uwagi.

 3. W polu Uwagi wpisz treść uwagi, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby sformatować tekst, zaznacz go, a następnie kliknij pozycję Formatuj czcionkę, Wyrównaj do lewej, Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawej lub Lista punktowana.

 5. Aby wstawić obraz, grafikę lub plik, kliknij przycisk Wstaw obiekt Obraz przycisku .

Uwaga: 

 • Aby wyświetlić uwagę, zatrzymaj wskaźnik myszy nad wskaźnikiem uwag Obraz przycisku w kolumnie wskaźników Nagłówek kolumny Wskaźniki widoku. Aby wyświetlić długą uwagę w całości, kliknij dwukrotnie wskaźnik uwag.

 • Aby wydrukować wszystkie uwagi w projekcie podczas drukowania widoku, kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij pozycję Ustawienia strony. Kliknij kartę Widok, a następnie zaznacz pole wyboru Drukuj uwagi. Uwagi są drukowane na ostatniej stronie wydruku.

 • Aby usunąć uwagę, zaznacz tekst w polu Uwagi, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Dodawanie uwagi do harmonogramu całego projektu

Uwagę do projektu można dodać na dwa sposoby:

 • Prostą uwagę o projekcie można dodać we właściwościach projektu. Prosta uwaga o projekcie jest tylko tekstem, bez formatowania.

 • Złożoną uwagę o projekcie można dodać w zadanie sumaryczne projektu. Złożone uwagi o projekcie umożliwiają korzystanie z formatowania czcionek i akapitów oraz wstawianie do uwagi obiektów, takich jak obrazy czy dokumenty.

Dodawanie prostej uwagi o projekcie

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Informacje.

 2. Z prawej strony ekranu kliknij pozycję Informacje o projekcie, kliknij pozycję Właściwości zaawansowane, a następnie kliknij kartę Podsumowanie.

 3. W polu Komentarze wpisz treść uwagi, a następnie kliknij przycisk OK.

Tekst wprowadzony w polu Komentarze pojawi się także jako uwaga w zadaniu sumarycznym projektu.

Dodawanie złożonej uwagi o projekcie

Więcej złożonych uwag można dodać do zadania sumarycznego projektu, które domyślnie nie jest wyświetlane na wykresie Gantta.

 1. Jeśli zadanie sumaryczne projektu nie jest obecnie wyświetlane w planie, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij pozycję Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

  • Przewiń do sekcji Opcje wyświetlania dla tego projektu, zaznacz pole wyboru Pokaż zadanie sumaryczne projektu, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Zaznacz zadanie sumaryczne projektu, a następnie na karcie Zadanie w grupie Właściwości kliknij pozycję Uwagi.

 3. W polu Uwagi wpisz teść uwagi.

 4. Aby sformatować tekst, zaznacz go, a następnie kliknij pozycję Formatuj czcionkę, Wyrównaj do lewej, Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawej lub Lista punktowana.

 5. Aby wstawić obraz, grafikę lub plik, kliknij przycisk Wstaw obiekt Obraz przycisku .

Uwaga: 

 • Aby wyświetlić uwagę, należy umieścić wskaźnik myszy na wskaźniku uwag Obraz przycisku w kolumnie wskaźników Nagłówek kolumny Wskaźniki dla zadania sumarycznego projektu. Aby wyświetlić długą uwagę w całości, należy kliknąć dwukrotnie wskaźnik uwag.

 • Aby wydrukować wszystkie uwagi w projekcie podczas drukowania widoku, kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij pozycję Ustawienia strony. Kliknij kartę Widok, a następnie zaznacz pole wyboru Drukuj uwagi. Uwagi są drukowane na ostatniej stronie wydruku.

 • Aby usunąć uwagę, zaznacz tekst w polu Uwagi, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×