Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie kolumn biblioteki dokumentów lub kolumn witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath można zdecydować, czy dane wprowadzane przez użytkowników w określonych polach w formularzu mają być wyświetlane jako kolumny w domyślnym widoku biblioteki dokumentów w witrynie programu Microsoft Windows SharePoint. Można wybrać, które pola mają być używane jako kolumny podczas projektowania szablonu formularza, lub odłożyć określenie kolumn do momentu publikowania szablonu formularza w bibliotece dokumentów.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Określanie kolumn biblioteki dokumentów podczas projektowania szablonu formularza

Określanie kolumn biblioteki dokumentów podczas publikowania szablonu formularza w nowej bibliotece dokumentów

Określanie kolumn biblioteki dokumentu podczas publikowania szablonu formularza w istniejącej bibliotece dokumentów

Przed rozpoczęciem

Po opublikowaniu szablonu formularza w bibliotece dokumentów, co formularz, który jest tworzony w tej bibliotece dokumentów będzie oparty na tym szablonie formularza. Publikowanie szablonu formularza w bibliotece dokumentów umożliwia szybkie wdrażanie formularza jednorazowego użytku, takich jak nieformalne ankietę, aby przechwycić restauracji preferencje dotyczące otwarcia zespołu.

Jeśli publikujesz szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony Windows SharePoint Services 3.0, można również wykonaj następujące czynności:

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny     Po opublikowaniu szablonu formularza jako typu zawartości witryny, możesz włączyć użytkowników, aby przypisać wiele szablonów formularzy do pojedynczej bibliotece dokumentów lub aby przypisać szablonu formularza w wielu bibliotekach zbiorze witryn. Zbiór witryn to zbiór witryn sieci Web na serwerze wirtualną, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Każdego zbioru witryn zawiera witrynę sieci Web najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub wiele podwitryn. Może być wielu zbiorów witryn na każdego serwera wirtualnego. Typ zawartości witryny należy użyć powszechnie ponowne używanie informacji lub włączyć zbierania danych z wielu formularzy w jednym miejscu.

Umożliwianie użytkownikom edytowania pól przy użyciu widoku arkusza danych    Umożliwia użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla pola w widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów. Dzięki temu użytkownicy dodać lub zaktualizować dane dla jednego lub więcej formularzy bez konieczności otwierania formularzy.

Uwaga : Widoki arkusza danych są dostępne w przeglądarce sieci Web, tylko dla użytkowników, którzy mają Microsoft Office Access 2007 zainstalowane.

Uwaga : Pomocy technicznej dla bibliotek i typy zawartości witryny są różne w zależności od tego, czy na serwerze jest uruchomiony program Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 lub Windows SharePoint Services 3.0. W związku z tym należy poprosić administratora o Jeżeli nie masz pewności, jaka wersja programu Windows SharePoint Services jest uruchomiony na serwerze.

Początek strony

Określanie kolumn biblioteki dokumentów podczas projektowania szablonu formularza

 1. Otwórz szablon formularza.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 3. Kliknij polecenie Promocja właściwości

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę, kliknij przycisk Dodaj, kliknij pole lub grupę powtarzaną, dla której chcesz utworzyć kolumnę, a następnie wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   Uwaga : Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola czy do wszystkich wartości scalane.

  • Aby usunąć kolumnę, kliknij żądaną kolumnę na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby zmodyfikować kolumnę, kliknij żądaną kolumnę na liście, kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

   Uwaga : Niektóre opcje dodawania, usuwania lub modyfikowania kolumn są dostępne jedynie podczas publikowania w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Określanie kolumn biblioteki dokumentów podczas publikowania szablonu formularza w nowej bibliotece dokumentów

 1. Zapisz szablon formularza.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Wprowadź lokalizację witryny usług formularzy programu SharePoint lub InfoPath wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Biblioteka dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga : Jeżeli w witrynie programu SharePoint publikowany jest szablon formularza zgodny z przeglądarką, pole wyboru Włącz wypełnianie tego formularza przy użyciu przeglądarki jest niedostępne. Aby utworzyć szablon formularza obsługiwany w przeglądarce, należy opublikować szablon formularza na serwerze, na którym jest zainstalowany program InfoPath Forms Services. Łącza do dalszych informacji o programie InfoPath Forms Services można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 6. Kliknij opcję Utwórz nową bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Wpisz nazwę i opis biblioteki dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Nazwa i opis szablonu formularza są wyświetlane w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie kolumny

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać nową kolumnę do biblioteki dokumentów, należy zaznaczyć pole, którego dane mają być wyświetlane w kolumnie, zaznaczyć opcję (Brak: utwórz nową kolumnę w tej bibliotece) na liście Grupa kolumn witryny, a następnie wpisać nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Aby użyć istniejącej kolumny witryny, z listy Grupa kolumn witryny należy wybrać kategorię, a następnie wybrać nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga : Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy mają być scalane wszystkie wartości.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga : Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

  Usuwanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, którego odpowiedniej kolumny, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Modyfikowanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, któremu odpowiada kolumna do zmodyfikowania, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nową nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Z listy Grupa kolumn witryny wybierz kategorię, a następnie wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga : Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy mają być scalane wszystkie wartości.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga : Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

 9. Po zakończeniu definiowania kolumn biblioteki kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

Początek strony

Określanie kolumn biblioteki dokumentu podczas publikowania szablonu formularza w istniejącej bibliotece dokumentów

 1. Zapisz szablon formularza.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Wprowadź lokalizację witryny usług formularzy programu SharePoint lub InfoPath wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Biblioteka dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga : Jeżeli w witrynie programu SharePoint publikowany jest szablon formularza zgodny z przeglądarką, pole wyboru Włącz wypełnianie tego formularza przy użyciu przeglądarki jest niedostępne. Aby utworzyć szablon formularza obsługiwany w przeglądarce, należy opublikować szablon formularza na serwerze, na którym jest zainstalowany program InfoPath Forms Services. Łącza do dalszych informacji o programie InfoPath Forms Services można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 6. Kliknij polecenie Zaktualizuj szablon formularza w istniejącej bibliotece dokumentów, a następnie kliknij bibliotekę dokumentów, która ma zostać zaktualizowana.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie kolumny

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać nową kolumnę do biblioteki dokumentów, należy zaznaczyć pole, którego dane mają być wyświetlane w kolumnie, zaznaczyć opcję (Brak: utwórz nową kolumnę w tej bibliotece) na liście Grupa kolumn witryny, a następnie wpisać nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Aby użyć istniejącej kolumny biblioteki dokumentów lub kolumny witryny, z listy Grupa kolumn witryny należy wybrać kategorię, a następnie wybrać nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga : Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola czy do wszystkich wartości scalane.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga : Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

  Usuwanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, którego odpowiedniej kolumny, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Modyfikowanie kolumny

  1. W obszarze Nazwa kolumny kliknij nazwę pola, któremu odpowiada kolumna do zmodyfikowania, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nową nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Z listy Grupa kolumn witryny wybierz kategorię, a następnie wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny.

    Uwaga : Jeśli zaznaczysz pole powtarzane do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola czy do wszystkich wartości scalane.

    1. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla tego pola przy użyciu widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na edycję danych w tym polu przy użyciu arkusza danych lub właściwości strony.

     Uwaga : Aby użyć widoku arkusza danych, użytkownicy muszą mieć Microsoft Office Access 2007 na swoich komputerach.

 9. Po zakończeniu definiowania kolumn biblioteki kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×