Dodawanie usługi XML sieci Web jako źródła danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule pokazano, jak dodawać usługi XML sieci Web jako źródła danych, jak testowanie połączenia źródła danych, a następnie sposobu wyświetlania danych zwróconych przez usługę sieci Web, tworząc widoku danych w witrynie.

Ważne: Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Windows SharePoint Services, ustawienia domyślne na serwerze wymagają, że administrator serwera najpierw edytować plik Web.config na serwerze zanim będzie można połączyć się z usługami XML sieci Web zgodnie z opisem w sekcji Test danych Źródło połączenia. Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Microsoft Office SharePoint Server 2007, można nawiązać usługi XML sieci Web bez wprowadzania zmian na serwerze.

W tym artykule

Co to jest usługa sieci Web?

Dodawanie usługi XML sieci Web do biblioteki źródeł danych

Testowanie połączenia źródła danych

Tworzenie widoku danych źródła danych usługi XML sieci Web

Co to jest usługa sieci Web?

Usługa sieci Web, to oprogramowanie zaprojektowane do obsługi współdziałających interakcji programu — w sieci. W kontekście Microsoft Office SharePoint Designer 2007 usługi sieci Web to usługa, która zwraca dane XML w odpowiedzi na zapytania połączenia — typ zdalnego. Z Office SharePoint Designer 2007 możliwa jest interakcja z istniejącymi usługami sieci Web, dołączając kontrolki źródła danych usługi sieci Web XML na stronach sieci Web. Zwykle można to zrobić przez skonfigurowanie usługi sieci Web XML jako źródła danych, a następnie przez tworzenie widoków danych tych danych, jak pokazano w tym artykule.

Usługi sieci Web są używane w zakresie scenariuszy integracji aplikacji i udostępnianie danych, ponieważ zapewniają współdziałanie składników oprogramowania, które mogą znajdować się na innych platformach lub w innej firmy. Usługa sieci Web wykonuje określone zadania, w której informacje są wymagane przez komputer kliencki i zwracane przez usługę sieci Web w formularzu XML. Kilka typowych przykładów usługi XML sieci Web są konwertery waluty, kalkulatory hipotecznych i giełdowych raportów.

Usługi XML sieci Web są możliwe dzięki standardowemu protokołowi SOAP, służącemu do wymiany informacji w formacie XML w sieci komputerowej. Każda usługa sieci Web zawiera plik języka WSDL (Web Service Description Language) z informacjami o usłudze XML sieci Web i jej możliwościach. Dostawcy usług sieci Web mogą rejestrować swoje usługi sieci Web przy użyciu specyfikacji UDDI (Universal Description Discovery and Integration) umożliwiającej publikowanie i lokalizowanie informacji o usługach sieci Web. Zainteresowani użytkownicy mogą wyszukiwać w rejestrze UDDI usługi sieci Web, które mogą być dla nich pomocne. Po dodaniu usługi sieci Web do witryny sieci Web informacje o tej usłudze sieci Web są wyświetlane przy użyciu protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Usługa sieci Web komunikuje się z przeglądarką za pomocą protokołu SOAP i języka WSDL

Aby dodać usługi sieci Web do biblioteki źródeł danych, trzeba znać adres URL opis w języku WSDL usługi sieci Web. Ten adres URL często kończy w jeden? WSDL lub .wsdl. Po umieszczeniu adresu URL opis w języku WSDL usługi sieci Web można dodawać do biblioteki źródeł danych.

Windows SharePoint Services 3.0 zawiera usług sieci Web interakcji z niemal dowolnego proporcji każdego serwera, witryny, listy, biblioteki, ankietę lub strony sieci Web, który jest oparty na Windows SharePoint Services 3.0. Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawiera te same usługi sieci Web jako Windows SharePoint Services 3.0 plus dodatkowy zestaw usług sieci Web. W poniższych procedur można użyć usługi sieci Web o nazwie sieci Web. Usługi sieci Web w sieci Web zapewnia metody pracy z witryn programu SharePoint i podwitryn. Na przykład umożliwia ta usługa sieci Web wykonać kwerendę i wyświetlić tytuły i adresy URL wszystkich witryn w bieżącym zbiorze witryn, tytuły i adresy URL wszystkich witryn bezpośrednio poniżej bieżącej witryny lub adres URL witryny nadrzędnej dla adresu URL określonej strony.

Można znaleźć łącza do dodatkowych informacji o usługach sieci Web firmy Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie usługi XML sieci Web do biblioteki źródeł danych

Aby ułatwić administrowanie i obsługa witryny programu SharePoint, chcesz utworzyć widok danych, który wyświetla nazwy i adresy URL wszystkich jej podwitryn w bieżącym zbiorze witryn. Za pomocą połączenia z usługą sieci Web w Windows SharePoint Services o nazwie sieci Web i używać go jako źródła danych można szybko pobrać dane i utworzyć widok go.

 1. Jeśli okienko zadań Biblioteka źródeł danych nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze usługi XML sieci Web, kliknij pozycję Połącz z usługi sieci Web.

  Jeśli nagłówek Usługi XML sieci Web jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby ją rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych, w polu Lokalizacja opisu usługi na karcie Źródło wpisz adres URL usługi sieci Web lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik WSDL.

  Na przykład wpisz http://nazwy serwera/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, nazwę serwera w przypadku nazwy serwera.

 4. Kliknij przycisk Połącz teraz.

  Po nawiązaniu połączenia przycisk Połącz teraz zmieni się przycisk Rozłącz i inne opcje na karcie stają się niedostępne.

  karta Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych

 5. Lista Wybierz polecenie danych do konfigurowania zawiera cztery opcje:

  • Wybierz polecenie pobiera informacje z usługi sieci Web. Następnie można wyświetlić informacje w witrynie, tworząc widok danych.

  • Wstawianie, Aktualizowanie i Usuwanie poleceń również pobrać informacji z usługi sieci Web. Jednak nie można utworzyć widok danych, który wyświetla lub modyfikuje informacje, które są pobierane za pomocą tych poleceń. Widok danych służy tylko do wyświetlania informacje, które są pobierane za pomocą polecenia Wybierz.

   W tym przykładzie kliknij polecenie Wybierz, ponieważ chcesz utworzyć widok danych, danych, który został zwrócony przez usługę sieci Web.

   W obszarze Wybierz informacji o połączeniu można zobaczyć, czy Nazwa usługi jest sieci Web, a adreshttp://your name/_vti_bin/Webs.asmx serwera.

 6. Na liście Port kliknij protokół aplikacji, którego chcesz używać w celu uzyskiwania dostępu do usługi sieci Web.

  Opcje na tej liście są dostarczane przez usługę sieci Web jako zgodne protokoły, dlatego zmieniają się w zależności od usługi sieci Web.

  Dla potrzeb przykładu kliknij pozycję WebsSoap.

 7. Na liście Operacja kliknij operację, którą ma wykonywać usługa sieci Web. Usługa sieci Web definiuje opcje na liście jako operacje, które może wykonywać.

  Usługi sieci Web o nazwie sieci Web używaną w przykładzie dostępne są następujące operacje:

  • Aby zostały zwrócone tytuły i adresy URL wszystkich witryn w bieżącym zbiorze witryn, kliknij pozycję GetWebCollection.

  • Aby została zwrócona kolekcja definicji szablonów listy dla bieżącej witryny, kliknij pozycję GetWeb.

  • Aby zostały zwrócone właściwości witryny (na przykład nazwa, opis i motyw), kliknij pozycję GetListTemplates.

  • Aby zostały zwrócone tytuły i adresy URL wszystkich witryn znajdujących bezpośrednio poniżej bieżącej witryny, kliknij pozycję GetAllSubWebCollection.

  • Aby został zwrócony adres URL witryny nadrzędnej dla strony o określonym adresie URL, kliknij pozycję WebURLFromPageURL.

  • Aby zostały zwrócone typy zawartości używane w bieżącej witrynie, kliknij pozycję GetContentTypes.

   Dla potrzeb przykładu kliknij pozycję GetWebCollection.

 8. Lista parametrów zawiera nazwy parametry, które usługi sieci Web wymaga lub akceptuje. Aby skonfigurować trwałe lub domyślna wartość każdego parametru, kliknij go, a następnie kliknij Modyfikuj.

  Parametry wymagane są oznaczone gwiazdką (*). Usługa sieci Web o nazwie Webs nie wymaga żadnych parametrów.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Usługa XML sieci Web będzie teraz wyświetlana w bibliotece źródeł danych.

  Usługa XML sieci Web wyświetlana w bibliotece źródeł danych

Początek strony

Testowanie połączenia źródła danych

Teraz, gdy masz połączenie źródła danych, który pojawia się w bibliotece źródeł danych, chcesz upewnij się, czy połączenie działa prawidłowo. Aby przetestować połączenia źródła danych:

 • W Bibliotece źródeł danych kliknij źródła danych, a następnie kliknij polecenie Pokaż dane. Zostanie otwarte okienko zadań Szczegóły źródła danych.

Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych są wyświetlane dane ze źródła danych, połączenie ze źródłem danych działa poprawnie. Możesz przystąpić do tworzenia widoku danych tych danych. Przejdź do następnej sekcji.

Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych nie są wyświetlane dane ze źródła danych, ale zamiast tego okienka zadań albo jest pusta lub jest wyświetlany komunikat o błędzie, połączenia źródła danych nie działa poprawnie. Ten problem może wystąpić, jeśli serwer działa Windows SharePoint Services, serwer znajduje się za serwerem proxy lub zapory i ustawień serwera proxy nie zostaną określone w pliku Web.config dla serwera wirtualnego.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem serwera i go poprosić, aby wykonać poniższą procedurę. Administrator serwera musi edytować plik Web.config do uwzględnienia ustawienia serwera proxy dla serwera wirtualnego, miejsce, w którym znajdują się witryny. W środowisku farmy serwerów administrator serwera musi edytować plik Web.config dla każdego serwera wirtualnego w każdym serwerze frontonu sieci Web do farmy serwerów.

Uwaga: Zmienianie domyślnego ustawienia serwera proxy umożliwiają komunikacji do serwera, ale nie w żaden sposób wpływa na połączenia przychodzące lub uprawnienia do swojego serwera dostępu.

Konfigurowanie pliku Web.config na serwerze

Aby skonfigurować plik Web.config, wykonaj następujące kroki na serwerze z Windows SharePoint Services:

 1. Uruchom Edytor tekstów, takim jak Notatnik.

 2. Znajdź i Otwórz plik Web.config dla serwera wirtualnego, w którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń usługa XML sieci Web i źródeł danych skryptu po stronie serwera.

  Web.config folder znajduje się w obszarze zawartości serwera — na przykład domyślna ścieżka to \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z Windows SharePoint Services 3.0    Skopiuj i wklej następujące wiersze w pliku Web.config w dowolnym miejscu na poziomie bezpośrednio pod węzeł < Konfiguracja >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < Autowykrywanie serwera proxy = "true" / >

   <-defaultProxy >

   < /system.net >

  • Jeśli korzystasz z programu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Skopiuj i wklej następujące wiersze w pliku Web.config w dowolnym miejscu na poziomie bezpośrednio pod węzeł < Konfiguracja >. Zmienianie < ProxyServer > zgodnie z nazwą swojego serwera proxy i < Port > do portu, którego używasz.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxyaddress serwera proxy = "http:// < ProxyServer >: < Port >" bypassonlocal = "true" / >

   <-defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Zapisz plik Web.config, a następnie zamknij Edytor tekstu.

 5. Resetowanie Microsoft Internet Information Services (IIS) aby zastosować zmiany. Możesz także zresetować po następnym krokiem, aby zastosować zmiany do wielu serwerów wirtualnych w tym samym czasie. Aby zresetować usług IIS, Otwórz okno wiersza polecenia i wpisz polecenie iisreset w wierszu polecenia.

 6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego serwera wirtualnego, w którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń usługa XML sieci Web i źródeł danych skryptu po stronie serwera.

Początek strony

Tworzenie widoku danych dla źródła danych usługi XML sieci Web

Teraz, gdy usługa sieci Web dodano do biblioteki źródeł danych, możesz utworzyć widok danych, który zawiera dane pobrane z usługi sieci Web.

Widok danych można szybko utworzyć przez przeciągnięcie źródła danych na stronie. Po przeciągnięciu źródła danych na stronie, wynikiem jest domyślny widok danych, w którym pięć pierwszych pól w źródle danych są wyświetlane w każdym wierszu w tabeli podstawowej. Jeśli pięć pierwszych pól są wyświetlane z odpowiednich danych, źródło danych jest skonfigurowane prawidłowo.

Widoki danych są oparte na technologii Microsoft ASP.NET 2.0 . Aby utworzyć widok danych, należy najpierw utworzyć stronę programu ASP.NET (plik aspx).

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie ASPX.

  Zostanie otwarta nowa strona z tagiem FORM.

  Tag form programu ASP.NET

 2. Jeśli Biblioteka źródeł danych jest niewidoczna, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 3. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych Znajdź źródło danych — w tym przykładzie sieci Web na serwerze, gdzie serwera jest nazwą serwera — a następnie przeciągnij go na stronie.

  Na stronie zostanie wyświetlony widok danych zawierający tytuły i adresy URL wszystkich witryn z bieżącego zbioru witryn oraz zostanie otwarte okienko zadań Szczegóły źródła danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoków danych zobacz Tworzenie widoku danych.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×