Dodawanie tytułu, etykiet danych i legendy do wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie tytułu, etykiet danych i legendy do wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby dodać tytuł, etykiety danych i legendę na wykresie za pomocą Excel z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Tytuły, etykiety danych i legend pomocy udostępnić wykresu, ponieważ zapewniają niewidoczne elementy, które opisują wykresu.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie tytułów do wykresu

Możesz nadać tytuł całemu wykresowi, a także jego poszczególnym osiom.

Uwaga: Wykresy, które nie zawierają osi, na przykład Kołowy lub Pierścieniowy, nie mogą mieć tytułów osi.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby otworzyć menu Dodaj element wykresu, naciśnij klawisze Alt+J, C, A.

 3. Wybierz rodzaj tytułu, który chcesz dodać:

  • Aby dodać tytuł wykresu, naciśnij klawisz C. Fokus przeniesie się do pola Tytuł wykresu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać tytuł nad wykresem, naciśnij klawisz A, wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Aby dodać tytuł wyśrodkowany nakładany, naciśnij klawisz C, wpisz tytuł, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby dodać tytuły osi, naciśnij klawisz A, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać tytuł głównej osi poziomej, naciśnij klawisz H. Fokus przeniesie się do pola Tytuł głównej osi poziomej. Wpisz tytuł i naciśnij klawisz Enter.

   • Aby dodać tytuł głównej osi pionowej, naciśnij klawisz V. Fokus przeniesie się do pola Tytuł głównej osi pionowej. Wpisz tytuł i naciśnij klawisz Enter.

 4. Tytuł zostanie dodany do wykresu. Aby przenieść fokus z powrotem na wykres, naciskaj klawisz Esc, aż usłyszysz: „Obszar wykresu, element wykresu, zaznaczone”.

Porady: 

 • Aby usunąć tytuł wykresu, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt+J, C, A, C, N.

 • Aby usunąć tytuł głównej osi poziomej, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt+J, C, A, A, H.

 • Aby usunąć tytuł głównej osi pionowej, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt+J, C, A, A, V.

Dodawanie etykiet objaśnień danych do wykresu

Etykiety objaśnienia danych ułatwiają zrozumienie wykresu, ponieważ przedstawiają szczegóły dotyczące serii danych lub jej poszczególnych punktów danych.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby wybrać przycisk Dodaj element wykresu, naciśnij klawisze Alt+J, C, A.

 3. Aby dodać etykiety zawierające Objaśnienie danych do wykresu, naciśnij klawisze D, U.

Porada: Aby usunąć etykiety danych, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt+J, C, A, D, N.

Dodawanie legendy do wykresu

Legendy pomagają szybko zrozumieć relacje między danymi na wykresie. Na przykład jeśli w arkuszu budżetu miesięcznego utworzysz wykres paskowy porównujący koszty planowane z kosztami rzeczywistymi dla każdej kategorii wydatków, legenda pomoże szybko zidentyfikować dwa różne paski oraz kategorie o największych rozbieżnościach.

 1. Wybierz wykres, nad którym chcesz pracować.

 2. Aby wybrać przycisk Dodaj element wykresu, naciśnij klawisze Alt+J, C, A.

 3. Aby otworzyć menu Legenda, naciśnij klawisz L.

 4. Aby wybrać miejsce, w którym chcesz dodać legendę, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybrać pozycję Z prawej, naciśnij klawisz R.

  • Aby wybrać pozycję U góry, naciśnij klawisz T.

  • Aby wybrać pozycję Z lewej, naciśnij klawisz L.

  • Aby wybrać pozycję Na dole, naciśnij klawisz B.

Porada: Aby usunąć legendę, zaznacz wykres, a następnie naciśnij klawisze Alt+J, C, A, L, N.

Zobacz też

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Użyj Excel dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, macOS wbudowane czytniki ekranu, aby dodać tytuł, etykiety danych i legendę na wykresie. Tytuły, etykiety danych i legend pomocy udostępnić wykresu, ponieważ zapewniają niewidoczne elementy, które opisują wykresu.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie tytułów do wykresu

 1. Przejdź do wykresu, nad którym chcesz pracować.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty wstążki, na przykład „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Projektowanie wykresu, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj element wykresu, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tytuł wykresu, podmenu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać tytuł nad wykresem, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nad wykresem”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

   Uwaga: Ten tytuł może być domyślnie zaznaczony. Jeśli tak jest, usłyszysz „Znacznik wyboru, Nad wykresem”.

  • Aby dodać tytuł wyśrodkowany nakładany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyśrodkowany nakładany”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby usunąć tytuł wykresu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Brak”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Fokus wróci do przycisku menu Dodaj element wykresu.

Dodawanie etykiet objaśnień danych do wykresu

Etykiety objaśnienia danych ułatwiają zrozumienie wykresu, ponieważ przedstawiają szczegóły dotyczące serii danych lub jej poszczególnych punktów danych.

 1. Przejdź do wykresu, nad którym chcesz pracować.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty wstążki, na przykład „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Projektowanie wykresu, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj element wykresu, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Etykiety danych, podmenu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Objaśnienie danych”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Porada: Aby usunąć etykiety danych, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Brak”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Fokus wróci do przycisku menu Dodaj element wykresu.

Dodawanie legendy do wykresu

Legendy pomagają szybko zrozumieć relacje między danymi na wykresie. Na przykład jeśli w arkuszu budżetu miesięcznego utworzysz wykres paskowy porównujący koszty planowane z kosztami rzeczywistymi dla każdej kategorii wydatków, legenda pomoże szybko zidentyfikować dwa różne paski oraz kategorie o największych rozbieżnościach.

 1. Przejdź do wykresu, nad którym chcesz pracować.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty wstążki, na przykład „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Projektowanie wykresu, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj element wykresu, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Legenda, podmenu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Aby wybrać miejsce, w którym chcesz dodać legendę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Z prawej”, „U góry”, „Z lewej” lub „Na dole” w zależności od tego, co chcesz zrobić, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Porada: Aby usunąć legendę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Brak”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Fokus wróci do przycisku menu Dodaj element wykresu.

Zobacz też

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×