Dodawanie tekstu instruktażowego do formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz dostosować tekst zastępczy dla określonego formantu zawartości dodanego do formularza online. Instrukcje zostaną zastąpione przez zawartość, gdy ktoś używa formularza.

Aby wszystkie informacje o tworzenie wypełniania formularzy za pomocą kontrolek, zobacz Tworzenie formularzy przez użytkowników wypełniania lub drukowania w programie Word.

Przed zarządzasz kontrolki zawartości, na karcie Deweloper musi być wyświetlona na Wstążce.

Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. Po prawej stronie, w obszarze Dostosowywanie Wstążki na liście w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe dostosowywania wstążki

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Popularne.

 3. Zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie tekstu instruktażowego do formularza

 1. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Tryb projektowania.

  Kontrolki na karcie Deweloper

 2. Jeśli formant zawartości nie zostały już dodane do dokumentu, kliknij miejsce, w którym ma się pojawić formant, a następnie kliknij kontrolkę, aby dodać go.

 3. Kliknij kontrolkę zawartości, w którym chcesz skorygować zastępczy tekst i edytować oraz podoba Ci się odpowiednio sformatuj.

  Edytowanie tekstu zastępczego w formant zawartości — zwykły tekst

 4. Aby formant zawartości znikał, gdy ktoś wpisze własną zawartość, zastępując instrukcje w formancie tekstu sformatowanego lub w formancie tekstu, kliknij przycisk Właściwości w grupie Formanty, a następnie zaznacz pole wyboru Usuń formant zawartości podczas edytowania zawartości.

Zobacz też

Tworzenie formularzy przez użytkowników wypełniania lub drukowania w programie Word

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×