Dodawanie tekstu do strony sieci Web za pomocą składnika Web Part edytora zawartości

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Edytor zawartości składnik Web Part umożliwia łatwe dodawanie tekstu do strony sieci Web. Składnik Web Part edytora zawartości można dodać do dowolnego strona składników Web Part i do każdej strony zawierającej układ strony, która obsługuje składników Web Part. Dodawanie tekstu do składnika Web Part edytora zawartości za pomocą edytora HTML.

W tym artykule

Układy stron, które obsługują za pomocą składnika Web Part edytora zawartości

Dodawanie składnika Web Part edytora zawartości do strony

Dodawanie tekstu do składnika Web Part edytora zawartości

Układy stron, które obsługują za pomocą składnika Web Part edytora zawartości

Większość układów stron Strona powitalna obsługuje składników Web Part, ale niektóre z nich już formant pola zawartości strony.

Formant pola zawartości strony umożliwia dodawanie tego samego typu zawartości, która składnika Web Part edytora zawartości umożliwia dodawanie. Jeśli chcesz dodać tekst do strony zawierającej formantu pola zawartości strony, należy rozważyć, dodawanie tekstu za pomocą formantu pola zawartości strony.

Następujące układy stron Strona powitalna pomocy technicznej przy użyciu składnika Web Part edytora zawartości i nie ma formantu pola zawartości strony. Jeśli chcesz dodać tekst do strony, które używają tych układów stron, możesz za pomocą składnika Web Part edytora zawartości:

 • Wyszukiwanie zaawansowane

 • Strona główna wiadomości

 • Strona wyników wyszukiwania osób

 • Strona wyszukiwania

 • Strona wyników wyszukiwania

 • Strona główna katalogu witryn

 • Strona powitalna powitalny

Następujące układy stron Strona powitalna pomocy technicznej przy użyciu składnika Web Part edytora zawartości, ale już formant pola zawartości strony. Składnik Web Part edytora zawartości można dodać do strony, które używają tych układów stron, ale należy rozważyć, dodawanie tekstu przy użyciu zamiast tego formantu pola zawartości strony:

 • Strona główna sieci intranet

 • Strona powitalna z łączami do podsumowań

 • Strona powitalna ze spisem treści

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Dodawanie składnika Web Part edytora zawartości do strony

 1. Na stronie, do której chcesz dodać składnik Web Part edytora zawartości wybierz strefę, w której chcesz dodać składnik Web Part, a następnie kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w tej strefie. Zostanie wyświetlona strona sieci Web Dodawanie składników Web Part.

 2. Na stronie Dodawanie składników Web Part przewiń w dół do sekcji różne, zaznacz pole wyboru obok Składnika Web Part edytora zawartości i kliknij przycisk Dodaj. Strona jest aktualizowana i wyświetla składnika Web Part edytora zawartości w strefie, który został wybrany.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Dodawanie tekstu do składnika Web Part edytora zawartości

 1. Na pasku narzędzi Składnika Web Part edytora zawartości kliknij przycisk Edytuj, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Zostanie otwarte narzędzie part Edytora zawartości.

 2. W obszarze narzędzia do Edytora zawartości kliknij pozycję Edytor tekstów sformatowanych. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytora HTML strony sieci Web.

 3. Dodawanie tekstu przez wpisanie tekstu w edytorze HTML.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z edytora HTML zobacz artykuł Używanie edytora HTML.

Uwaga: Podczas edytowania zawartości w składniku Web Part edytora zawartości za pomocą edytora HTML zawartości do ponownego użycia jest niedostępna. Zawartość do ponownego użycia jest dostępna, gdy edytowanie formantu pola zawartości strony za pomocą edytora HTML. Aby uzyskać więcej informacji na temat zawartości do ponownego użycia zobacz artykuł Używanie zawartości do ponownego użycia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×