Dodawanie tekstu do strony sieci Web za pomocą składnika Web Part edytora zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

składnik Web Part edytora zawartości umożliwia łatwe dodawanie tekstu do strony sieci Web. Składnik Web Part edytora zawartości można dodać do dowolnej strona składników Web Part, a także do każdej innej strony, której układ strony obsługuje składniki Web Part. Tekst można dodać do składnika Web Part edytora zawartości za pomocą edytora HTML.

W tym artykule

Układy stron, które obsługują za pomocą składnika Web Part edytora zawartości

Dodawanie składnika Web Part edytora zawartości do strony

Dodawanie tekstu do składnika Web Part edytora zawartości

Układy strony obsługujące składnik Web Part edytora zawartości

Większość układów stron powitalnych obsługuje składniki Web Part, ale niektóre z nich już zawierają formant pola Zawartość strony.

Formant pola Zawartość strony umożliwia dodawanie tych samych typów zawartości, które można dodawać za pomocą składnika Web Part edytora zawartości. Aby dodać tekst do strony, która już zawiera formant pola Zawartość strony, należy rozważyć możliwość dodania tekstu za pomocą tego formantu pola.

Następujące układy stron powitalnych obsługują składnik Web Part edytora zawartości i nie zawierają formantu pola Zawartość strony. Aby dodać tekst do stron używających tych układów strony, należy użyć składnika Web Part edytora zawartości.

 • Wyszukiwanie zaawansowane

 • Strona główna wiadomości

 • Strona wyników wyszukiwania osób

 • Strona wyszukiwania

 • Strona wyników wyszukiwania

 • Strona główna katalogu witryn

 • Strona powitalna

Następujące układy strony dla stron powitalnych obsługują składnik Web Part edytora zawartości, ale już zawierają formant pola Zawartość strony. Chociaż do stron używających tych układów strony można dodawać składniki Web Part edytora zawartości, należy rozważyć możliwość dodania tekstu za pomocą formantu pola Zawartość strony:

 • Strona główna sieci intranet

 • Strona powitalna z łączami do podsumowań

 • Strona powitalna ze spisem treści

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part edytora zawartości do strony

 1. Na stronie, do której chcesz dodać składnik Web Part edytora zawartości, wybierz strefę dla składnika Web Part, a następnie kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w tej strefie. Zostanie wyświetlona strona sieci Web Dodawanie składników Web Part.

 2. Na stronie sieci Web Dodawanie składników Web Part przewiń w dół do sekcji Różne, zaznacz pole wyboru obok składnika Web Part Edytor zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Strona zostanie zaktualizowana, a w wybranej strefie zostanie wyświetlony składnik Web Part edytora zawartości.

Początek strony

Dodawanie tekstu do składnika Web Part edytora zawartości

 1. Na pasku narzędzi Składnik Web Part edytora zawartości kliknij przycisk Edytuj, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Zostanie otwarte okienko narzędzi Edytor zawartości.

 2. W okienku narzędzi Edytor zawartości kliknij pozycję Edytor tekstu sformatowanego. Zostanie otwarte okno dialogowe strony sieci Web Edytor HTML.

 3. Dodaj tekst, wpisując go w edytorze HTML.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z edytora HTML zobacz artykuł Używanie edytora HTML.

Uwaga: Podczas edytowania zawartości w składniku Web Part edytora zawartości za pomocą edytora HTML zawartości do ponownego użycia jest niedostępna. Zawartość do ponownego użycia jest dostępna, gdy edytowanie formantu pola zawartości strony za pomocą edytora HTML. Aby uzyskać więcej informacji na temat zawartości do ponownego użycia zobacz artykuł Używanie zawartości do ponownego użycia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×