Dodawanie tekstu do slajdu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tekst można dodać do slajdu programu PowerPoint lub wzorca slajdów, wstawianie pola tekstowego i wpisując tekst w tym polu. Następnie można sformatować tekst, zaznaczając tekst lub całe okno. Można również dodać tekst do symboli zastępczych i kształtów.

Uwagi : W widoku wzorca slajdów różnią się w korzystaniem symbol zastępczy tekstu i pola tekstowego:

 • Dodawanie symbolu zastępczego od w widoku wzorca slajdów umożliwia użytkownikom szablonu, aby zamienić tekst monitu na tekst, który jest istotne do własnych projektu. (Normalne zachowanie niestandardowy tekst monitu w symbolu zastępczym jest, że zniknie po rozpoczęciu wpisywania). Aby uzyskać procedury dotyczące wykonywania tego zadania zobacz Dodawanie symbolu zastępczego tekstu z niestandardowym tekstem monitu.

 • Umożliwia dodanie stałego, których nie można edytować tekstu należy dodać pole tekstowe z poziomu widoku wzorca slajdów.

  Po dodaniu pola tekstowego w widoku normalnym, tekst może być edytowany przez każdą osobę.

Poniżej kropkowane obramowanie oznacza symbol zastępczy zawierający tekst tytułu slajdu.

Symbol zastępczy tekstu tytułu

Aby dodać tekst do symbolu zastępczego tekstu na slajdzie, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij wewnątrz symbolu zastępczego, a następnie wpisz lub wklej tekst.

  Uwaga : Jeśli tekst nie mieści się w symbolu zastępczym, Microsoft Office PowerPoint 2007 zmniejsza rozmiar czcionki i interlinię stopniowo podczas pisania, aby dopasować tekst.

Aby umieścić tekst w dowolnym miejscu na slajdzie, takich jak poza symbol zastępczy tekstu za pomocą pól tekstowych. Na przykład, aby dodać podpis do obraz utworzyć pole tekstowe i umieść go obok obrazu.

Uwaga : Po dodaniu pola tekstowego w widoku normalnym, tekst może być edytowany przez każdą osobę. Po dodaniu pola tekstowego w widoku wzorca slajdów, tekst, który można dodać do niej będzie stałych i których nie można edytować poza wzorzec slajdów.

 • Aby dodać tekst do pola tekstowego, które każdy może edytować, w widoku normalnym kliknij wewnątrz pola tekstowego, a następnie wpisz lub wklej tekst.

 • Aby dodać tekst do pola tekstowego, które zawierają stałe i których nie można edytować, w widoku Wzorca slajdów, kliknij pozycję kliknij wewnątrz pola tekstowego, a następnie wpisz lub wklej tekst.

Kształtów, takich jak kwadraty, koła, dymki objaśnień i strzałki blokowe mogą zawierać tekst. Podczas wpisywania tekstu w kształcie tekst dołącza do kształtu i przenosi i obraca się z nim.

 • Aby dodać tekst, który stanie się częścią kształtu, zaznacz kształt, a następnie wpisz lub wklej tekst.

Pole tekstowe jest przydatne, jeśli chcesz dodać tekst do kształtu, ale nie chcesz, aby tekst, aby dołączyć do kształtu. Aby tekst w polu tekstowym można dodać obramowanie, wypełnienie, cień lub efekty trójwymiarowe (3-w).

 • Aby dodać tekst, który jest przenoszony niezależnie od kształtu, Dodaj pole tekstowe, a następnie wpisz lub wklej tekst.

  Dodawanie pola tekstowego

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

   Uwaga : Jeśli używasz język wschodnioazjatycki, z menu rozwijanego Pola tekstowego, kliknij pozycję wyrównanie w poziomie lub w pionie.

  2. Kliknij slajd, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe.

Zobacz też

Dodawanie, ponowne rozmieszczanie i usuwanie slajdów

Tworzenie i drukowanie stron notatek

Co to jest szablon programu PowerPoint?

Dodawanie do układu jednego lub więcej symboli zastępczych zawartości

 • Kliknij wewnątrz obramowania i wpisz lub wklej tekst.

  Kliknij, aby dodać tytuł

Można dodawać pola tekstowe i umieść je w dowolnym miejscu na slajdzie. Po dodaniu pola tekstowego w widoku normalnym, tekst może być edytowany bezpośrednio na slajdzie. Jeśli pole tekstowe zostanie dodany w widoku wzorca slajdów, można edytować tekst tylko we wzorcu slajdów.

W programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstaw kliknij polecenie Pole tekstowe.

 2. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać pole tekstowe.

 3. Wpisz lub wklej tekst w polu tekstowym.

W programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję tekst.

 2. W menu podręcznym kliknij polecenie Pole tekstowe.

 3. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać pole tekstowe.

 4. Wpisz lub wklej tekst w polu tekstowym.

Kształtów, takich jak kwadraty, koła, dymki objaśnień i strzałki blokowe mogą zawierać tekst. Podczas wpisywania tekstu w kształcie tekst dołącza do kształtu i przenosi i obraca się z nim.

W programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstawianie kliknij przycisk Kształty.

 2. Na liście kliknij kształt, do którego chcesz dodać.

 3. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać kształt, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aż kształt osiągnie odpowiedni rozmiar.

 4. Aby dodać tekst, który stanie się częścią kształtu, zaznacz kształt, a następnie wpisz lub wklej tekst.

W programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij przycisk Kształt.

 2. W menu podręcznym wskaż typ kształtu, a następnie kliknij kształt, do którego chcesz dodać.

 3. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać kształt, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aż kształt osiągnie odpowiedni rozmiar.

 4. Aby dodać tekst, który stanie się częścią kształtu, zaznacz kształt, a następnie wpisz lub wklej tekst.

Zobacz też

Dodawanie efektów do tekstu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×