Dodawanie tekstu do slajdu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tekst można dodać do slajdu PowerPoint lub wzorca slajdów, wstawianie pola tekstowego i wpisując tekst w tym polu. Następnie można sformatować tekst, zaznaczając tekst lub całe okno. Można również dodać tekst do symboli zastępczych i kształtów.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Aby dodać tekst do symbolu zastępczego tekstu na slajdzie, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij wewnątrz symbolu zastępczego, a następnie wpisz lub wklej tekst.

  Uwaga: Jeśli tekst nie mieści się w symbolu zastępczym, PowerPoint zmniejsza rozmiar czcionki i interlinię stopniowo podczas pisania, aby dopasować tekst.

Poniżej kropkowane obramowanie oznacza symbol zastępczy zawierający tekst tytułu slajdu.

Symbol zastępczy tekstu tytułu

 • Aby dodać tekst do pola tekstowego, które każdy może edytować, w widoku normalnym kliknij wewnątrz pola tekstowego, a następnie wpisz lub wklej tekst.

 • Aby dodać tekst do pola tekstowego, zawierające stałe i nieedytowalnego w widoku wzorca slajdów, kliknij wewnątrz pola tekstowego, a następnie wpisz lub wklej tekst.

Aby umieścić tekst w dowolnym miejscu na slajdzie, takich jak poza symbol zastępczy tekstu za pomocą pól tekstowych. Na przykład, aby dodać podpis do obraz utworzyć pole tekstowe i umieść go obok obrazu.

Uwaga: Po dodaniu pola tekstowego w widoku normalnym, tekst może być edytowany przez każdą osobę. Po dodaniu pola tekstowego w widoku wzorca slajdów, tekst, który można dodać do niej będzie stałych i nieedytowalnego poza wzorzec slajdów.

Kształtów, takich jak kwadraty, koła, dymki objaśnień i strzałki blokowe mogą zawierać tekst. Podczas wpisywania tekstu w kształcie tekst dołącza do kształtu i przenosi i obraca się z nim.

 • Aby dodać tekst, który stanie się częścią kształtu, zaznacz kształt, a następnie wpisz lub wklej tekst.

Pole tekstowe jest przydatne, jeśli chcesz dodać tekst do kształtu, ale nie chcesz, aby tekst, aby dołączyć do kształtu. Aby tekst w polu tekstowym można dodać obramowanie, wypełnienie, cień lub efekty trójwymiarowe (3-w).

 • Aby dodać tekst, który jest przenoszony niezależnie od kształtu, Dodaj pole tekstowe, a następnie wpisz lub wklej tekst.

  Dodawanie pola tekstowego

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe.

   Uwaga: Jeśli używasz język wschodnioazjatycki, z menu rozwijanego Pola tekstowego, kliknij pozycję wyrównanie w poziomie lub w pionie.

  2. Kliknij slajd, a następnie przeciągnij wskaźnik, aby narysować pole tekstowe.

Uwagi: W widoku wzorca slajdów różnią się w korzystaniem symbol zastępczy tekstu i pola tekstowego:

 • Dodawanie symbolu zastępczego od w widoku wzorca slajdów umożliwia użytkownikom szablonu, aby zamienić tekst monitu na tekst, który jest istotne do własnych projektu. (Normalne zachowanie niestandardowy tekst monitu w symbolu zastępczym jest, że zniknie po rozpoczęciu wpisywania). Aby uzyskać procedury dotyczące wykonywania tego zadania zobacz Dodawanie symbolu zastępczego tekstu z niestandardowym tekstem monitu.

 • Umożliwia dodanie stałego, których nie można edytować tekstu należy dodać pole tekstowe z poziomu widoku wzorca slajdów.

  Po dodaniu pola tekstowego w widoku normalnym, tekst może być edytowany przez każdą osobę.

Zobacz też

Dodawanie, ponowne rozmieszczanie i usuwanie slajdów

Tworzenie i drukowanie stron notatek

Co to jest szablon programu PowerPoint?

Dodawanie do układu jednego lub wielu symboli zastępczych zawartości

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 • Kliknij wewnątrz obramowania i wpisz lub wklej tekst.

  Kliknij, aby dodać tytuł

Można dodawać pola tekstowe i umieść je w dowolnym miejscu na slajdzie. Po dodaniu pola tekstowego w widoku normalnym, tekst może być edytowany bezpośrednio na slajdzie. Jeśli pole tekstowe zostanie dodany w widoku wzorca slajdów, można edytować tekst tylko we wzorcu slajdów.

W nowszych wersjach

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstaw kliknij polecenie Pole tekstowe.

 2. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać pole tekstowe.

 3. Wpisz lub wklej tekst w polu tekstowym.

W programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję tekst.

 2. W menu podręcznym kliknij polecenie Pole tekstowe.

 3. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać pole tekstowe.

 4. Wpisz lub wklej tekst w polu tekstowym.

Kształtów, takich jak kwadraty, koła, dymki objaśnień i strzałki blokowe mogą zawierać tekst. Podczas wpisywania tekstu w kształcie tekst dołącza do kształtu i przenosi i obraca się z nim.

W nowszych wersjach

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wstawianie kliknij przycisk Kształty.

 2. Na liście kliknij kształt, do którego chcesz dodać.

 3. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać kształt, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aż kształt osiągnie odpowiedni rozmiar.

 4. Aby dodać tekst, który stanie się częścią kształtu, zaznacz kształt, a następnie wpisz lub wklej tekst.

W programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij przycisk Kształt.

 2. W menu podręcznym wskaż typ kształtu, a następnie kliknij kształt, do którego chcesz dodać.

 3. Na slajdzie kliknij lokalizację, w której chcesz dodać kształt, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aż kształt osiągnie odpowiedni rozmiar.

 4. Aby dodać tekst, który stanie się częścią kształtu, zaznacz kształt, a następnie wpisz lub wklej tekst.

Zobacz też

Dodawanie efektów do tekstu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×