Dodawanie tekstu alternatywnego (alternatywy) do obrazów w programie OneNote za pomocą czytnika ekranu

Dodawanie tekstu alternatywnego (alternatywy) do obrazów w programie OneNote za pomocą czytnika ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie OneNote 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie OneNote zaznacz obraz, który chcesz dodać tekst alternatywny. Aby zaznaczyć obraz, użyj w górę lub klawisz Strzałka w do obrazu, który ma być została ogłoszona. W OneNote obrazy są ogłaszane jako: "< nazwa_pliku > obraz." W JAWS słyszysz: "< nazwa_pliku > grafika."

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Tekst alternatywny”, i naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny, a fokus zostanie umieszczony na polu tekstowym Tytuł.

 3. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

 4. Aby przejść do pola tekstowego Opis, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Opis”. Wpisz opis obrazu.

 5. Po wpisaniu tytułu i opisu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu iOS można przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż zostanie odczytana nazwa odpowiedniego obrazu. Funkcja VoiceOver informuje o obrazach w ten sposób: „<nazwa pliku>, obraz”.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz: „Pokaż więcej elementów, element menu”.

 3. Aby otworzyć menu Tekst alternatywny, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Tekst alternatywny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Tekst alternatywny.

 4. Aby dodać tekst alternatywny, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kafelek, <nazwa pliku>, pole tekstowe”, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz tytuł tekstu alternatywnego obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

  Uwaga: Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz element klawiatury. Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby dodać opis do obrazu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis, pole tekstowe”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po wpisaniu tytułu i opisu szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu Android można przy użyciu funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż zostanie odczytana nazwa odpowiedniego obrazu. Funkcja TalkBack informuje o obrazach w ten sposób: „Zaznaczono, <nazwa pliku>, obraz”.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz: „Otwórz”.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Więcej opcji", naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz, "Tekst alternatywny przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Po umieszczeniu fokusu na polu tekstowym Tytuł zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny, a słyszysz: "Tekst alternatywny, edycji, < nazwa_pliku >."

 4. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

  Uwaga: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 5. Aby dodać opis do obrazu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis, pole edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po wpisaniu tytułu i opisu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie OneNote dla systemu Windows 10 można przy użyciu Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż zostanie odczytana nazwa odpowiedniego obrazu. Narrator informuje o obrazach w ten sposób: „<nazwa pliku>, obraz”.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz: „Niestandardowy”.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Obraz przycisku", naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Tekst alternatywny przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny.

 4. Aby dodać tekst alternatywny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Tytuł, edytowalny tekst, <nazwa pliku>”, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz tytuł tekstu alternatywnego obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

  Uwaga: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu Narrator odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, po przejściu do niego unieś palec, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu wstawienia znaku.

 5. Aby dodać opis do obrazu, przeciągaj palcem w górnej połowie ekranu, aż usłyszysz nazwę elementu, i szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Opis, edytowalny tekst”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po wpisaniu opisu przeciągaj palcem w górnej połowie ekranu, aż usłyszysz nazwę elementu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote Online można przy użyciu Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji OneNote Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji OneNote Online.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie OneNote wybierz obraz, który chcesz dodać tekst alternatywny. Aby zaznaczyć obraz, użyj w górę lub Strzałka poczekaj, aż obraz w dół została ogłoszona. Obrazy jako informuje o program Narrator: "Obraz-."

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift + F10. Słyszysz: "Wycinania, element Menu." Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Edytuj tekst alternatywny, element Menu", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny.

 3. Wpisz tekst alternatywny dla obrazu. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

 4. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×