Dodawanie tła do prezentacji

Aby dodać tło do prezentacji w starszych wersjach programu Microsoft Office PowerPoint, należało dodać szablon projektu z okienka Projekt slajdu. Aby dodać tło do prezentacji w programie Microsoft Office PowerPoint 2007, należy dodać styl tła.

W tym artykule

Omówienie stylów tła

Dodawanie stylu tła do prezentacji

Dostosowywanie stylu tła na potrzeby prezentacji

Omówienie stylów tła

Style tła są wariantami wypełnienia tła tworzonymi na podstawie kombinacji kolory motywu i intensywności tła w bieżącym motyw dokumentu. Po zmianie motywów dokumentu style tła są aktualizowane, aby odzwierciedlić nowe kolory motywu oraz tła. Aby zmienić jedynie tło prezentacji, należy wybrać inny styl tła. W przypadku zmiany motywów dokumentu zmienianych jest znacznie więcej elementów niż tło — następuje zmiana zestawu kolorów, czcionek nagłówka i tekstu podstawowego, stylów linii i wypełnienia oraz efekty motywu.

Style tła są wyświetlane jako miniatury w galerii stylów tła. Po przesunięciu wskaźnika na miniaturę stylu tła można wyświetlić podgląd efektu zastosowania go w prezentacji. Jeśli styl tła jest zgodny z oczekiwaniami, można kliknąć miniaturę, aby zastosować go.

Początek strony

Dodawanie stylu tła do prezentacji

 1. Kliknij slajd lub slajdy, do których chcesz dodać styl tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych slajdów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij strzałkę obok przycisku Style tła.

  Karta Projekt

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować styl tła do wybranych slajdów, kliknij polecenie Zastosuj do wybranych slajdów.

  • Aby zastosować styl tła do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij polecenie Zastosuj do wszystkich slajdów.

  • Aby zamienić styl tła dla wybranych slajdów i wszystkich innych slajdów w prezentacji, w których jest użyty ten sam wzorzec slajdów, kliknij polecenie Zastosuj do pasujących slajdów. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera wiele wzorców slajdów.

   Porada   Aby dodać galerię stylów tła do paska narzędzi Szybki dostęp, kliknij miniaturę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj galerię do paska narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Dostosowywanie stylu tła na potrzeby prezentacji

 1. Kliknij slajd lub slajdy, do których chcesz dodać styl tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych slajdów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij strzałkę obok przycisku Style tła.

  Karta Projekt

 3. Kliknij polecenie Formatuj tło, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Porada   Aby materiały informacyjne prezentacji były bardziej czytelne, można ukryć obiekt, które nie są symbolami zastępczymi (takie jak kształty, obrazy, wykresy czy grafiki SmartArt), znajdujące się w układach wzorców slajdów lub układach niestandardowych. W tym celu należy kliknąć slajd lub slajdy, dla których ma zostać ukryta grafika tła, a następnie na karcie Projektowanie w grupie tło Tło zaznaczyć pole wyboru Ukryj obiekty tła.

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język