Dodawanie tła do prezentacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby dodać tło do prezentacji w starszych wersjach programu Microsoft Office PowerPoint, należało dodać szablon projektu z okienka Projekt slajdu. Aby dodać kolorowe tło do prezentacji w programie Microsoft Office PowerPoint 2007, należy dodać styl tła. Jako tła slajdu można także użyć obrazu lub tekstury.

W tym artykule omówiono dodawanie tła do prezentacji w programie PowerPoint 2007 pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu szablonów motywów w celu użycia innych schematów kolorów i teł, zobacz Korzystanie z motywów i stylów tła programu PowerPoint 2007.

W tym artykule

Omówienie stylów tła

Dodawanie stylu tła do prezentacji

Dostosowywanie tła z pełnym kolorem na potrzeby prezentacji

Dostosowywanie tła z gradientem na potrzeby prezentacji

Używanie obrazu jako tła slajdu

Dodawanie tekstury tła

Usuwanie tła

Omówienie stylów tła

Style tła są wariantami wypełnienia tła tworzonymi na podstawie kombinacji kolory motywu i intensywności tła w bieżącym motyw dokumentu. Po zmianie motywów dokumentu style tła są aktualizowane, aby odzwierciedlić nowe kolory motywu oraz tła. Aby zmienić jedynie tło prezentacji, należy wybrać inny styl tła. W przypadku zmiany motywów dokumentu zmienianych jest znacznie więcej elementów niż tło — następuje zmiana zestawu kolorów, czcionek nagłówka i tekstu podstawowego, stylów linii i wypełnienia oraz efekty motywu.

Style tła są wyświetlane jako miniatury w galerii stylów tła. Po przesunięciu wskaźnika na miniaturę stylu tła można wyświetlić podgląd efektu zastosowania go w prezentacji. Jeśli styl tła jest zgodny z oczekiwaniami, można kliknąć miniaturę, aby zastosować go.

Początek strony

Dodawanie stylu tła do prezentacji

 1. Kliknij slajd lub slajdy, do których chcesz dodać styl tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych slajdów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij strzałkę obok przycisku Style tła.

  Karta Projekt

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować styl tła do wybranych slajdów, kliknij polecenie Zastosuj do wybranych slajdów.

  • Aby zastosować styl tła do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij polecenie Zastosuj do wszystkich slajdów.

  • Aby zamienić styl tła dla wybranych slajdów i wszystkich innych slajdów w prezentacji, w których jest użyty ten sam wzorzec slajdów, kliknij polecenie Zastosuj do pasujących slajdów. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera wiele wzorców slajdów.

   Uwagi : 

   • Aby zmienić dostępne style tła, należy zmienić motyw lub kolory motywu. Spowoduje to aktualizację stylów tła zgodnie z nowymi kolorami i tłami motywu.

   • Aby dodać galerię stylów tła do paska narzędzi Szybki dostęp, kliknij miniaturę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj galerię do paska narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Dostosowywanie tła z pełnym kolorem na potrzeby prezentacji

 1. Kliknij slajd lub slajdy, do których chcesz dodać tło z pełnym kolorem.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych slajdów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij strzałkę obok przycisku Style tła.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Formatuj tło.

 4. W obszarze Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie pełne, a następnie wybierz odpowiedni kolor tła i przezroczystość.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć tego tła dla wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby użyć tego tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

Porada : Aby materiały informacyjne prezentacji były bardziej czytelne, można ukryć obiekty, które nie są symbolami zastępczymi (takie jak kształty, obrazy, wykresy czy grafika SmartArt), znajdujące się w układach wzorców slajdów lub układach niestandardowych. Aby to zrobić, kliknij slajd lub slajdy, dla których chcesz ukryć grafikę tła, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Tło zaznacz pole wyboru Ukryj obiekty tła.

Początek strony

Dostosowywanie tła z gradientem na potrzeby prezentacji

 1. Kliknij slajd lub slajdy, do których chcesz dodać tło z gradientem.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych slajdów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij strzałkę obok przycisku Style tła.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Formatuj tło.

 4. W obszarze Wypełnienie wybierz pozycję Wypełnienie gradientowe, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Możesz na przykład użyć wstępnie ustawionego schematu kolorów lub różnych stylów gradientu bądź zmienić stopnie gradientu lub kąt efektu gradientu.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć tego tła dla wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby użyć tego tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

Porada : Aby materiały informacyjne prezentacji były bardziej czytelne, można ukryć obiekty, które nie są symbolami zastępczymi (takie jak kształty, obrazy, wykresy czy grafika SmartArt), znajdujące się w układach wzorców slajdów lub układach niestandardowych. Aby to zrobić, kliknij slajd lub slajdy, dla których chcesz ukryć grafikę tła, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Tło zaznacz pole wyboru Ukryj obiekty tła.

Początek strony

Używanie obrazu jako tła slajdu

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać obraz tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić obraz z pliku, kliknij pozycję Plik, a następnie odszukaj i kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wstawić.

  • Aby wkleić uprzednio skopiowany obraz, kliknij pozycję Schowek.

  • Aby użyć clipart jako obrazu tła, kliknij przycisk Obiekt clipart, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą odpowiedni klip albo wpisz pełną nazwę pliku klipu (lub jej część).

   Jeśli w wyszukiwaniu mają zostać uwzględnione obiekty clipart dostępne w witrynie Microsoft Office Online, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij zawartość z witryny Office Online, kliknąć przycisk Przejdź, a następnie kliknąć klip, aby go wstawić.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby użyć obrazu jako tła dla wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

   Uwagi : 

   • Aby dopasować względną jasność obrazu lub różnicę między najciemniejszymi i najjaśniejszymi obszarami (kontrast), w oknie dialogowym Formatowanie tła kliknij okienko Obraz, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

   • Aby tekst był wyświetlany u góry obrazu, dodaj pole tekstowe. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie przeciągnij je w celu uzyskania odpowiedniego rozmiaru. Wprowadź tekst w polu tekstowym.

Początek strony

Dodawanie tekstury tła

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać teksturę tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło.

  Karta Projekt

 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

 4. Kliknij pozycję Tekstura Obraz przycisku , a następnie kliknij teksturę, której chcesz użyć jako tła.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć tekstury jako tła dla wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby użyć tekstury jako tła wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

Początek strony

Usuwanie tła

 1. Kliknij slajd, z którego chcesz usunąć tło.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij pozycję Style tła, a następnie kliknij pozycję Resetuj tło slajdu.

  Karta Projekt

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×