Dodawanie symbolu zastępczego tekstu z niestandardowym tekstem monitu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Niestandardowy tekst monitu — omówienie

Dodawanie symbolu zastępczego tekstu, a następnie dodawanie niestandardowego tekstu monitu

Dodawanie niestandardowego tekstu monitu do symboli zastępczych tekstu w układach standardowych

Niestandardowy tekst monitu — omówienie

Jeśli tworzysz szablony dla innych użytkowników do tworzenia nowych prezentacji, możesz zastąpić tekst w domyślnych symbole zastępcze przez dodanie tekstu z monitami niestandardowymi. Niestandardowy tekst monitu można opisać lub określać informacje mają użytkownicy szablonu można wprowadzić do symboli zastępczych tekstu.

Uwagi : Symbole zastępcze tekstu i pola tekstowe są używane w widoku wzorca slajdów w inny sposób.

 • Jeśli użytkownicy szablonu mają wprowadzić w symbolach zastępczych informacje określonego typu, należy dodać symbol zastępczy tekstu w widoku wzorca slajdów. Kiedy użytkownik rozpocznie wpisywanie tekstu, niestandardowy tekst monitu w symbolu zastępczym tekstu zniknie.

 • Jeśli szablon ma zawierać stały tekst, którego nie można edytować, należy dodać pole tekstowe w widoku wzorca slajdów.

 • Tekst w polu tekstowym dodanym w widoku normalnym może być edytowany przez dowolną osobę.

W poniższym szablonie dyplomu autor zmodyfikował symbole zastępcze tekstu tak, aby zawierały tekst monitu o wprowadzenie określonych informacji, na przykład Tutaj wprowadź imię i nazwisko zawodnika, Tutaj wprowadź imię i nazwisko trenera, Tutaj wprowadź datę uroczystości oraz Rok.

Symbole zastępcze tekstu z monitami niestandardowymi

Tego szablonu dyplomu uznania może używać dowolna drużyna piłkarska przez dostosowanie tekstu w symbolach zastępczych. Zaletą niestandardowego tekstu monitu jest to, że zawiera instrukcje dotyczące typów informacji, które należy wprowadzić.

Ważne : Jeśli dotyczą układ jeden lub więcej slajdów w prezentacji, a następnie przejdź wstecz i dodajesz lub zmieniasz niestandardowy tekst monitu w układzie, należy ponownie zastosować układ do slajdów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie i ponowne stosowanie układu slajdu.

Początek strony

Dodawanie symbolu zastępczego tekstu, a następnie dodawanie niestandardowego tekstu monitu

Porada : Podczas tworzenia szablonu można dodać symbol zastępczy tekstu spoza grupy standardowych symboli zastępczych tekstu w układzie. W tym celu należy dodać nowy symbol zastępczy tekstu, a następnie dodać niestandardowy tekst monitu.

 1. W menu Widok w grupie Widoki wzorców kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

 2. W lewym okienku zawierającym wzorce slajdów i układy kliknij układ, do którego chcesz dodać symbol zastępczy tekstu i niestandardowy tekst monitu.

 3. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Układ wzorca kliknij przycisk Wstaw symbol zastępczy, a następnie kliknij pozycję Tekst.

  Wstawianie symbolu zastępczego tekstu

 4. Kliknij wskaźnik myszy, a następnie przeciągnij go, aby narysować symbol zastępczy tekstu.

 5. Zaznacz tekst domyślny w symbolu zastępczym, a następnie zamień go na własny niestandardowy tekst monitu.

  Uwaga : Jeśli przed niestandardowym tekstem monitu jest wyświetlany niepożądany punktor, należy kliknąć kartę Narzędzia główne, w grupie Akapit kliknąć strzałkę w dół obok przycisku Punktory, a następnie kliknąć pozycję Brak.

 6. Na karcie Wzorzec slajdów w grupie Zamykanie kliknij pozycję Zamknij widok wzorca.

Początek strony

Dodawanie niestandardowego tekstu monitu do symboli zastępczych tekstu w układach standardowych

Układy standardowych, gotowych zawierają symbole zastępcze z tekstem domyślnego typu kliknij, aby edytować styl tytułu lub kliknij, aby dodać styl pomocniczą. Wykonaj poniższe czynności, aby dostosować tego tekstu:

 1. W widoku Wzorzec slajdów kliknij domyślny symbol zastępczy tekstu, a następnie zamień istniejący tekst na własny niestandardowy tekst monitu.

 2. Aby wrócić do widoku normalnego w celu zobaczenia nowego niestandardowego tekstu monitu, na karcie Wzorzec slajdów w grupie Zamykanie kliknij pozycję Zamknij widok wzorca.

  Porada : W widoku normalnym użytkownicy szablonu mogą kliknąć wewnątrz symbolu zastępczego i zamienić tekst instrukcji na inną zawartość.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×