Dodawanie strony tytułowej

W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych. Należy wybrać stronę tytułową, a następnie zastąpić przykładowy tekst własnym.

Strony tytułowe są zawsze wstawiane na początku dokumentu, bez względu na położenie kursora.

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij przycisk Strona tytułowa.

    Wstążka w pakiecie Office 14

  2. Kliknij układ strony tytułowej w galerii opcji.

    Po wstawieniu strony tytułowej tekst przykładowy można zastąpić własnym, klikając w celu zaznaczenia odpowiedniego obszaru strony tytułowej, takiego jak tytuł, i wpisując ten tekst.

Uwaga   

  • Jeśli w dokumencie zostanie wstawiona inna strona tytułowa, zastąpi ona wcześniej wstawioną stronę tytułową.

  • Aby zastąpić stronę tytułową utworzoną we wcześniejszej wersji programu Word, należy ręcznie usunąć pierwszą stronę tytułową, a następnie dodać stronę tytułową, której projekt pochodzi z galerii programu Word.

  • Aby usunąć stronę tytułową wstawioną przy użyciu programu Word, należy kliknąć kartę Wstawianie, kliknąć przycisk Strony tytułowe w grupie Strony, a następnie kliknąć pozycję Usuń bieżącą stronę tytułową.

Początek strony

Dotyczy: Word Starter, Word 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język