Dodawanie strony tytułowej

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Word oferuje galerię wstępnie zaprojektowanych stron tytułowych. Wybierz stronę tytułową, a następnie zamień tekst przykładowy na własny.

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij pozycję Strona tytułowa.

    Wstążka w pakiecie Office 14

  2. Kliknij układ strony tytułowej w galerii opcji.

    Po wstawieniu strony tytułowej możesz zamienić tekst przykładowy na własny, klikając w celu zaznaczenia obszaru strony tytułowej, na przykład tytułu, i rozpoczynając wpisywanie tekstu.

Uwaga   

  • W przypadku wstawienia do dokumentu innej strony tytułowej nowa strona tytułowa zastąpi wcześniej wstawioną stronę tytułową.

  • Aby zamienić stronę tytułową utworzoną w starszej wersji programu Word, możesz ręcznie usunąć stronę tytułową, a następnie dodaj stronę tytułową z projektem z galerii programu Word.

  • Aby usunąć stronę tytułową wstawione za pomocą programu Word, kliknij kartę Wstawianie, kliknij pozycję strony tytułowe w grupie strony, a następnie kliknij pozycję Usuń bieżącą stronę tytułową.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2010, Word Starter, Word Starter 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język