Dodawanie strony do witryny sieci Web

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Witrynę sieci Web utworzoną za pomocą programu Microsoft Office Publisher 2007 można dostosować lub zaktualizować, dodając strony następujących typów:

 • strony określonego typu, takie jak strona z informacjami kontaktowymi czy strona z odpowiedziami na często zadawane pytania, zwiększające funkcjonalność witryny sieci Web;

 • strony produktów rozszerzające katalog produktów w sieci Web;

 • strony zawierające narzędzia, takie jak kalendarz czy harmonogram.

Liczba dodawanych stron nie ma znaczenia — proces przebiega tak samo w przypadku jednej strony i w przypadku 20 stron.

Jeśli witryna sieci Web została utworzona za pomocą innego narzędzia autorskiego niż program Publisher, można utworzyć nowe strony sieci Web w programie Publisher, a następnie użyć innego narzędzia autorskiego w celu połączenia istniejących stron sieci Web z nową stroną.

Ważne: Dodanie do witryny sieci Web strony Szczegóły produktu lub Szczegóły usługi będzie możliwe pod warunkiem, że przy tworzeniu witryny zostanie wybrany szablon projektu programu Publisher o nazwie Wyprzedaż produktu lub Usługi profesjonalne. Jeśli witryna sieci Web zostanie utworzona na podstawie szablonu Usługi profesjonalne, będą dostępne tylko strony dotyczące usług, takie jak Szczegóły usługi czy Lista usług.

W tym artykule omówiono sposoby dodawania stron utworzonych za pomocą programu Publisher do witryny sieci Web utworzonej w tym programie. Jeśli do witryny mają zostać dodane pliki innych typów, można skorzystać z łączy do informacji na temat dodawania plików programu Word, plików PDF lub XPS do witryny sieci Web w sekcji Zobacz też.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie strony określonego typu

Duplikowanie istniejącej strony

Dodawanie strony z kalendarzem

Dodawanie strony określonego typu

Dodanie strony określonego typu, na przykład strony z informacjami kontaktowymi, strony z odpowiedziami na często zadawane pytania lub strony Szczegóły produktu, pozwala na ulepszenie lub sprawniejsze utrzymywanie witryny sieci Web.

Uwaga: Można też dodać do witryny pustą stronę, a następnie dostosować ją do swoich potrzeb. Pustą stronę można na przykład zmienić w stronę dziennika sieci Web (blogu), służącą do komunikacji z klientami, albo w wirtualny przewodnik po firmie, będący uzupełnieniem strony Informacje o nas.

 1. W okienku zadań Format publikacji w obszarze Opcje witryny sieci Web kliknij łącze Wstaw stronę.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie strony sieci Web w obszarze Wybierz typ strony kliknij odpowiedni typ strony.

  Aby dodać wiele stron, kliknij przycisk Więcej w oknie dialogowym Wstawianie strony sieci Web, a następnie wpisz liczbę stron i kliknij pozostałe żądane opcje w oknie dialogowym Wstawianie strony.

Początek strony

Tworzenie duplikatu istniejącej strony

Duplikowanie stron jest łatwym sposobem tworzenia dodatkowych stron sieci Web przy zachowaniu projektu witryny sieci Web i motywów ze znakami firmowymi.

Uwaga: Jeśli szablon projektu witryny sieci Web zostanie zmieniony po zduplikowaniu strony, niektóre elementy projektu z nowego szablonu nie zostaną zastosowane do nowej zduplikowanej strony.

W przypadku zduplikowania określonej strony sieci Web elementy strony głównej będące częścią duplikowanej strony zostaną zastosowane do nowej strony.

 1. Na sortowanie strony Sortownik stron sieci Web kliknij stronę, którą chcesz skopiować.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Duplikuj stronę.

  Uwaga: Program wstawi utworzoną stronę do sortownika stron za klikniętą stroną.

Początek strony

Dodawanie strony z kalendarzem

Za pomocą dodanej strony kalendarza można śledzić daty realizacji zamówień lub łączyć daty ze stronami sieci Web zawierającymi informacje o nadchodzących wydarzeniach. Kalendarz może na przykład zawierać spotkanie oraz łącze do planu spotkania.

 1. Otwórz publikację w witrynie sieci Web, do której chcesz dodać kalendarz.

 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Strona.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie strony sieci Web kliknij pozycję Kalendarz, a następnie kliknij odpowiedni kalendarz.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×