Dodawanie strony do witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystanie ze stron to dobry sposób na udostępnianie pomysłów przy użyciu obrazów, dokumentów programów Excel, Word i PowerPoint, filmów wideo i nie tylko. Możesz szybko i łatwo tworzyć oraz publikować strony, które wyglądają świetnie na każdym urządzeniu.

Gdy utworzysz stronę, możesz dodać i Dostosowywanie składników web Part, a następnie opublikować strony za pomocą kliknięcia.

Uwagi: 

 • Niektóre funkcje jest wprowadzana stopniowo dla organizacji, które uczestniczą w program przeznaczona udostępniania. Oznacza to, że ta funkcja nie może być jeszcze Zobacz lub może wyglądać inaczej niż opisano w artykułach Pomocy.

 • Musi być właściciela witryny lub administratora programu SharePoint, aby dodać strony. Jeśli jesteś właścicielem witryny, ale nie można dodać strony, administrator może wyłączyć taką możliwość.

 • Ten artykuł dotyczy nowoczesny stron w usłudze SharePoint Online. Jeśli korzystasz z klasycznego stron lub używasz wcześniejszej wersji programu SharePoint, zobacz Tworzenie i edytowanie klasyczny stron programu SharePoint.

 • Jeśli korzystasz z witryny komunikacji, zobacz Dodawanie strony do witryny komunikacji.

Dodawanie strony

 1. Przejdź do witryny zespołu , miejsce, w którym chcesz dodać strony.

 2. Przejdź do strony głównej witryny zespołu.

 3. Kliknij pozycję + Nowy, a następnie wybierz pozycję Strona.

  Nowa strona

  Alternatywnie możesz przejść do istniejącej strony, kliknij pozycję + Nowy, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij od pustej strony. Lub możesz wybrać kopię strony, aby utworzyć nową stronę zawierającą samej składników web Part i zawartości jako istniejącej strony.

 4. Dodaj nazwę strony.

 5. Opcjonalnie dodaj obraz w obszarze tytułu strony. Aby to zrobić, kliknij przycisk Dodaj obraz Dodawanie przycisku obrazu na pasku narzędzi po lewej stronie.

  Uwaga: Obrazy wyglądają najlepiej, gdy są one orientacji poziomej lub 16:9 lub nowszego w współczynnik proporcji, gdy przekraczają one rozmiar co najmniej 1 MB.

  Ponadto można ustawić punkt odniesienia, aby uzyskać najbardziej istotne części obrazu w ramce. Kliknij pozycję Ustaw punktu zbiorczego Przycisk Ustaw punkt odniesienia na pasku narzędzi, po lewej stronie, a w obrazie, przeciągnij punkt centralny w odpowiednie miejsce.

  Punkt odniesienia

 6. Dodawanie składników web Part

  Umieść kursor myszy poniżej obszaru tytułu, a zobaczysz linii z kółku + w następujący sposób:

 7. Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

  Kliknij + Aby dodać zawartość, takich jak tekst, dokumenty, wideo i inne. Aby dowiedzieć się więcej na temat Znajdowanie i używanie składników web Part, zobacz Używanie składników web Part.

  Przycisk Dodaj do strony

  Sekcje i kolumn można również dodać do strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie kolumn na stronie.

 8. Po zakończeniu edycji, możesz kliknąć pozycję Zapisz i zamknij Aby zapisać zmiany i Zamknij tryb edycji. Odbiorcy nie zobacz stronę, aż publikację. Tylko osoby z uprawnieniami do edycji w witrynie będą mogły je zobaczyć. Jeśli możesz już uwagę słuchaczy wyświetlić stronę, kliknij przycisk Publikuj.

Ułatwienia innym osobom odnaleźć Twoją stronę

Publikowanie strony, po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit, aby inni mogli znaleźć stronę. Jeśli chcesz to zrobić później, możesz kliknąć pozycję Podwyższ poziom w górnej części strony po opublikowaniu strony.

Opcje w celu ułatwienia innym osobom odnaleźć Twoją stronę.

Można wykonać jedną lub więcej z następujących opcji:

 • Dodawanie strony do nawigacji: powoduje dodanie łącza do strony, za pomocą tytułu strony do nawigacji po lewej stronie.

 • Opublikuj jako wiadomości w tej witrynie: opublikuje wiadomość wiadomości do strony głównej witryny. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wiadomości zobacz zachować zespołu zaktualizowany przy użyciu grup dyskusyjnych w witrynie zespołu.

 • E-mail: pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail z Podgląd strony i ewentualną wiadomość do wybranych adresatów.

 • Kopiuj adres: adres strony są wyświetlane, aby skopiować go i wysłać do innych osób.

Komentarze, "Lubię to" i widoków

Osoby przeglądające stronę mogą tworzyć komentarze i lubię u dołu strony. Można też wyświetlić ile widoków strony jest. Umieść wskaźnik myszy na znaczników Lubię to wyświetlić osoby, które polubiły strony. Polecenie "Lubię to" i można wyświetlić listę wszystkich osób, które polubiły strony.

Edytowanie strony

Aby wprowadzić zmiany na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny, w której znajduje się strona.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję strony.

 3. Wybierz swoją stronę.

 4. Kliknij pozycję Edytuj u góry po prawej stronie.

 5. Wprowadź zmiany, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć tryb edycji. Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli wyświetlić zmiany, kliknij pozycję Opublikuj.

Uwagi: 

 • Aby edytować i Zmień nazwę strony są wymagane uprawnienia określone. Jeśli nie można zmienić nazwę strony, skontaktuj się z administratorem witryny, aby upewnić się, że masz uprawnienie Usuwanie elementów. Jeśli nie można edytować strony, upewnij się, że masz uprawnienie przeglądanie informacji o użytkownikach.

 • Jeśli masz doświadczenie w pracy z dostosowanymi stronami i definicjami witryn, zapewne wiesz, że ten typ strony nie jest skojarzony z definicją witryny, więc nie można go do niej zresetować.

Wysyłanie strony pocztą e-mail

Korzystając z tej funkcji, można wysyłać wiadomości e-mail, która zawiera łącze, podglądu miniatur, opis i ewentualną wiadomość do jednej lub więcej osób.

Wysłać pocztą e-mail, okno dialogowe

Uwaga: Osoby, którym udostępniasz łącze z musi mieć odpowiednie uprawnienia, aby można było wyświetlić strony.

 • W górnej części strony kliknij przycisk Wyślij pocztą e-mail.

 • Wpisz nazwiska osoby, której chcesz wysłać do w do: polu i Dodaj wiadomość, jeśli chcesz.

 • Kliknij przycisk Wyślij.

Usuwanie strony

 1. Przejdź do witryny, w której znajduje się strona.

 2. Po lewej stronie kliknij pozycję Zawartość witryny.

 3. W lewej części strony Zawartość witryny kliknij pozycję Strony.

 4. Wybierz stronę, a następnie kliknij wielokropek (... ) w jej prawym obszarze.

 5. Kliknij przycisk Usuń.

Używanie składników Web Part

Składniki Web Part stanowią bloki konstrukcyjne strony. Będą one wyświetlane po kliknięciu znaku + w celu dodania zawartości do strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów składników Web Part i korzystania z nich, zobacz Używanie składników Web Part na stronach.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×