Dodawanie stron kalendarza w programie Publisher

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli masz publikacja ze stron kalendarza, możesz dodać więcej stron, wykonując opisane niżej kroki.

Dodawanie strony z nowym miesiącem

 1. Otwórz publikację kalendarza, którą chcesz zaktualizować.

 2. Na karcie Projekt strony kliknij przycisk Zmień szablon.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie szablonu kliknij pozycję Ustaw daty kalendarza.

  Lokalizacja zmieniania i ustawiania dat kalendarza.

 4. W oknie dialogowym Ustawianie dat w kalendarzu wprowadź nowy miesiąc w polu Data początkowa i ten sam miesiąc w polu Data końcowa.

  Ustawianie jednego nowego miesiąca w oknie dialogowym Ustawianie dat w kalendarzu.

 5. Na koniec w oknie dialogowym Zmienianie szablonu wybierz, czy chcesz zmienić istniejący kalendarz, wybierając opcję Zastosuj szablon do bieżącej publikacji, czy może chcesz utworzyć nowy kalendarz, wybierając opcję Utwórz nową publikację, używając mojego tekstu i grafik.

  Zmień szablon przy użyciu tego okna dialogowego

  Ważne: Dotyczy to tylko kalendarze utworzony przy użyciu jednego z wbudowanych szablonów (szablony, które są zainstalowane na komputerze, podczas instalowania programu Publisher). Tylko innym sposobem zmienić miesiące w kalendarzu jest po prostu dodać je ręcznie.

Ręczne dodawanie nowej strony

 1. W okienku Nawigacja między stronami po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy stronę nad miejsce, w którym możesz nowej strony i kliknij przycisk Wstaw stronę lub Wstaw zduplikowaną stronę.

  Aby wstawić stronę, kliknij prawym przyciskiem myszy stronę w okienku Nawigacja między stronami.

 2. W przypadku wybrania Wstawianie zduplikowanej strony gotowe (zduplikowanej strony zostanie wstawiony poniżej oryginalnej strony). Jeśli wybrano Wstawianie strony, zaznacz żądane opcje.

  Okno dialogowe służące do wstawiania strony programu Publisher

 3. Teraz wyedytuj nową stronę za pomocą prawidłowych dat.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×