Dodawanie sterowanych danymi rysunków dla sieci Web do pulpitu nawigacyjnego za pomocą programu Visio Web Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Nie zaleca się już używania usług programu Visio ani składnika Web Part Visio Web Access w usłudze SharePoint Online. Od teraz używaj aplikacji Visio Online do wyświetlania diagramów programu Visio i tworzenia rozwiązań zestawów połączonych danych programu Visio w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po usługach programu Visio w usłudze SharePoint Online. W programie SharePoint Server te funkcje będą nadal obsługiwane zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Kształty na diagramach programu Visio mogą być połączone z danymi i wprowadzane w celu wizualnego zmieniania wyglądu danych źródłowych. Na przykład kształt może wyświetlać liczbę jednostek obecnie znajdujących się na określonym etapie procesu lub zmienić kolor, gdy liczba jest przenoszona do określonego progu lub poniżej. Ten rodzaj wizualnego wyświetlania danych może ułatwić szybkie sprawdzenie raportu o stanie na pulpicie nawigacyjnym.

Jeśli diagram został opublikowany jako rysunek dla sieci Web, możesz dodać składnik Web Part programu Visio Web Access, który wyświetla diagram na pulpicie nawigacyjnym. Aby uzyskać informacje na temat publikowania diagramu w programie SharePoint jako diagramu sieci Web, zobacz Publikowanie diagramów programu Visio w bibliotece programu SharePoint.

Tworzenie diagramu sieci Web połączonego z danymi

Aby utworzyć diagram i połączyć go z danymi, należy użyć programu Visio 2010 Professional lub Premium, a następnie zapisać go jako rysunek dla sieci Web. Aby uzyskać informacje o tym, jak połączyć diagram z danymi, zobacz Importowanie danych do kształtów na rysunku.

Większość procesu tworzenia diagramu i łączenia go z zewnętrznymi źródłami danych jest taka sama dla diagramów sieci Web, co w przypadku standardowych diagramów, ale istnieje kilka wyjątków obsługiwanych źródeł danych i typów diagramów.

Obsługiwane źródła danych

Następujące źródła danych mogą być używane domyślnie:

  • Skoroszyty programu Excel hostowane w witrynie programu SharePoint

  • Tabele i widoki programu SQL Server (program SQL Server 2000, 2005, 2008)

  • Listy programu SharePoint

  • Źródła danych z OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Połączenia ze źródłami danych programu Microsoft Access nie są zachowywane, gdy diagram jest publikowany jako diagram sieci Web.

Microsoft Excel

Skoroszyty programu Excel są obsługiwane jako źródła danych, ale skoroszyt należy umieścić w witrynie programu SharePoint, w której znajduje się diagram sieci Web.

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu można publikować w postaci rysunków dla sieci Web, ale są one odłączone od źródeł danych, więc nie można ich odświeżać.

Rozwiązywanie problemów

Należy upewnić się, że wszyscy, którzy będą korzystać ze diagramu, mają dostęp do źródła danych. Jeśli na przykład diagram używa listy programu SharePoint jako źródła danych, każdy Użytkownik przeglądający diagram musi również mieć uprawnienia do wyświetlania listy danych lub dane nie zostaną wyświetlone.

Jeśli diagram połączony z danymi nie działa zgodnie z oczekiwaniami, być może Administrator programu SharePoint będzie musiał zmienić konfigurację. Administrator może znaleźć informacje o tym, jak to zrobić w witrynie Microsoft TechNet.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×