Dodawanie spisu treści ze znakami wiodącymi

W publikacji nie można automatycznie utworzyć spisu treści; opcja ta nie jest dostępna w programie Publisher. Taką funkcjonalność udostępnia program Microsoft Office Word.

TOC with dot leaders

Aby ręcznie utworzyć spis treści w publikacji, dodaj pole tekstowe i ustaw tabulatory ze znakami wiodącymi wyrównane do prawej. Znaki wiodące to kropki, kreski lub linie, które następują po tytułach rozdziałów lub sekcji w spisie treści i łączą te tytuły z numerami stron. Następnie możesz wpisać pozycję spisu treści, nacisnąć klawisz TAB, aby utworzyć znaki wiodące, oraz wprowadzić numer strony dla wpisanej pozycji.

Tabs dialog box with tab setting options

1. Kliknij dwukrotnie linijkę poziomą w miejscu, gdzie ma się znaleźć numer strony.

2. Użyj tabulatora z wyrównaniem do prawej, aby wyrównać numery w spisie treści.

3. Kliknij żądany znak wiodący. Kropki, kreski lub linie, które następują po tytułach rozdziałów lub sekcji w spisie treści, łączą te tytuły z numerami stron.

 1. Na pasku narzędzi Obiekty kliknij przycisk Pole tekstowe Obraz przycisku .

 2. Kliknij w publikacji miejsce, gdzie powinien się znajdować jeden z rogów obszaru tekstu i przeciągnij wskaźnik myszy po przekątnej aż do uzyskania pola o odpowiednim rozmiarze.

 3. Wpisz tytuł spisu treści, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Kliknij dwukrotnie linijkę poziomą w miejscu, w którym ma się pojawić numer strony.

 5. W oknie dialogowym Tabulatory, w obszarze Wyrównanie kliknij opcję Do prawej.

  Uwaga : Jeśli w ustawieniach języka pakietu Microsoft Office włączono obsługę języka pisanego od prawej do lewej i wpisywany jest tekst w języku pisanym od prawej do lewej, zamiast opcji Do prawej należy kliknąć opcję Odstęp kończący.

 6. W obszarze Znaki wiodące kliknij odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Wpisz nazwę pierwszej pozycji spisu treści, a następnie naciśnij klawisz TAB.

 8. Wpisz numer strony dla tej pozycji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 9. Powtarzaj kroki 7 i 8 aż do utworzenia całego spisu treści.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×