Dodawanie spisu treści do układu strony publikowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule pokazano, jak wstawić z Web Part spisu treści do układu strony. Dodanie składnika Web Part w układzie strony, powoduje, że spis treści na każdej stronie publikacji, utworzonego na podstawie tego układu strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat układów stron, zobacz artykuł Tworzenie układu strony do publikowania.

Ważne : Składnik Web Part Spis treści jest dostępny tylko w witrynach znajdujących się na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Administrator serwera musi najpierw udostępnić ten składnik Web Part w galerii składników Web Part witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienia autorskie w witrynie najwyższego poziomu, aby otwierać i edytować układy stron.

W tym artykule

Co to jest tabeli ze składnika Web Part treści?

Znajdź i otwórz odpowiedni układ strony

Wstaw spis treści składnika Web Part

Dostosowywanie spisu treści

Co to jest składnik Web Part Spis treści?

Użytkownicy mający doświadczenie w zarządzaniu witrynami sieci Web wiedzą, jak trudne może się okazać aktualizowanie mapy witryny czy spisu treści. Za każdym razem, gdy do witryny jest dodawana strona lub gdy jest ona usuwana, a także za każdym razem, gdy jest zmieniana nazwa strony lub gdy strona jest przenoszona, trzeba ręcznie zaktualizować mapę witryny. Jednak dzięki witrynie publikowania programu Office SharePoint Server 2007 nie ma konieczności pamiętania o aktualizowaniu mapy witryny za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. Aktualizacja jest wykonywana automatycznie.

Za pomocą funkcji publikowania programu Office SharePoint Server 2007 można utworzyć typ szablonu strony, który jest nazywany układem strony. Witryny publikowania ułatwiają współautorom zawartości używanie przeglądarki sieci Web w celu tworzenia stron i dodawania zawartości do znajdujących się na nich pól, które zostały zdefiniowane w szablonie. Po opublikowaniu dodanych informacji strona staje się w pełni funkcjonalną stroną sieci Web.

Wstawienie składnika Web Part Spis treści do układu strony spowoduje, że wszystkie strony utworzone na podstawie tego układu strony będą zawierały ten sam spis treści. Składnik Web Part Spis treści zawsze wyświetla bieżącą listę stron w witrynie, ponieważ jego aktualizacja jest wykonywana automatycznie. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowy wygląd spisu treści.

Składnik Web Part Spis treści

Początek strony

Znajdowanie i otwieranie układu strony

Składnik Web Part Spis treści można dodać do dowolnej strony składników Web Part, ale dodanie tego składnika Web Part do układu strony spowoduje wyświetlanie mapy witryny na każdej stronie publikowania utworzonej na podstawie tego układu strony. Najpierw należy zidentyfikować układ strony, który ma zostać użyty:

 1. W programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę zawierającą układ strony, w którym chcesz wyświetlić spis treści.

 2. Kliknij znak plus (+) obok folderu _catalogs, aby go rozwinąć, kliknij znak plus (+) obok folderu masterpages, aby go rozwinąć, a następnie kliknij dwukrotnie układ strony, do którego chcesz wstawić składnik Web Part Spis treści. Układ strony zostanie otwarty do edycji.

  Uwaga : Układy stron mają rozszerzenie pliku aspx. Jeśli na liście plików aspx brakuje szukanego układu strony, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy każdy z plików, a następnie kliknąć polecenie Właściwości w menu skrótów. Karta Ogólne zawiera tytuł układu strony, który może być lepiej znany niż nazwa pliku, ponieważ w interfejsie użytkownika przeglądarki są używane tytuły układów stron. Należy wyświetlić tytuły, aby ułatwić identyfikację żądanego układu strony.

Początek strony

Wstawianie składnika Web Part Spis treści

Do otwartego układu strony można wstawić składnik Web Part Spis treści.

Użytkownik może być przyzwyczajony do wstawiania składników Web Part do stref składników Web Part. Jednak w poniższej procedurze nie jest używana strefa składników Web Part. Jeśli do układu strony zostanie wstawiony składnik Web Part, a następnie na podstawie tego układu strony zostanie utworzona strona publikowania, to będą możliwe dwa scenariusze:

 • Jeśli składnik Web Part w układzie strony znajduje się w strefie składników Web Part, to składnik Web Part jest kopiowany do każdej nowej strony publikowania utworzonej na podstawie tego układu strony. Dalsze zmiany wprowadzane w składniku Web Part w układzie strony nie są uwzględniane na stronach publikowania.

 • Jeśli składnik Web Part w układzie strony nie znajduje się w strefie składników Web Part, to dalsze zmiany wprowadzane w składniku Web Part w układzie strony są uwzględniane na stronach publikowania. W składniku Web Part są wyświetlane te same informacje na każdej stronie publikowania utworzonej na podstawie tego układu strony.

Składnik Web Part Spis treści jest wstawiany do układu strony, aby na każdej stronie publikowania utworzonej na podstawie tego układu strony była wyświetlana ta sama wersja tego składnika Web Part. Dlatego w układzie strony ten składnik Web Part nie jest wstawiany w strefie składników Web Part.

 1. W układzie strony otwartym w programie Office SharePoint Designer 2007 kliknij symbol zastępczy, do którego chcesz dodać zawartość, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij polecenie Utwórz zawartość niestandardową, aby odblokować symbol zastępczy do edycji.

  Symbol zastępczy z uaktywnionym menu zawartości

 2. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Składniki Web Part.

 3. W okienku zadań Składniki Web Part przejrzyj galerię witryny sieci Web, na przykład galerię Fabrikam Publishing, aby wyszukać składnik Web Part Spis treści.

  Okienko zadań Składniki Web Part z zaznaczonym składnikiem Web Part Spis treści

  Porada : Jeśli składnik Web Part Spis treści nie jest widoczny, upewnij się, że są wyświetlane składniki Web Part z odpowiedniej galerii i że filtr jest ustawiony poprawnie. Kliknij przycisk Filtruj, a następnie kliknij opcję na liście Pokaż, aby zmienić składniki Web Part z bieżącej galerii wyświetlane na liście.

 4. Przeciągnij element Składnik Web Part Spis treści na symbol zastępczy zawartości.

  Składnik Web Part zostanie wstawiony do strony.

 5. Aby wyświetlić podgląd układu strony wraz ze składnikiem Web Part Spis treści, kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce na pasku narzędzi Typowe.

  Strona zostanie wyświetlona w przeglądarce.

  Składnik Web Part Spis treści wyświetlony w przeglądarce

Początek strony

Dostosowywanie spisu treści

Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w opcjach wyświetlania składnika Web Part Spis treści, tak aby odpowiadały potrzebom użytkownika. W składniku Web Part Spis treści dane są domyślnie wyświetlane w trzech kolumnach, ale można zmienić to ustawienie i wyświetlać więcej lub mniej kolumn. Można też dopasować liczbę poziomów widocznych w spisie treści albo zmienić style wyświetlania i orientację z poziomej na pionową lub z pionowej na poziomą. Dodatkowo można zmienić porządek sortowania elementów spisu treści.

Okno dialogowe Składnik Web Part Spis treści

Zmienianie liczby wyświetlanych kolumn

 1. W układzie strony otwartym w widoku projektu kliknij dwukrotnie składnik Web Part Spis treści.

 2. W oknie dialogowym Składnik Web Part Spis treści kliknij znak plus (+) obok sekcji Prezentacja, aby ją rozwinąć.

 3. Na liście Wyświetl kolumny kliknij liczbę kolumn, w których ma być wyświetlany spis treści.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono widoczny w przeglądarce spis treści, który ma dwie kolumny zamiast trzech.

  Składnik Web Part Spis treści zawierający 2 kolumny

Zmienianie liczby wyświetlanych poziomów

 1. W układzie strony otwartym w widoku projektu kliknij dwukrotnie składnik Web Part Spis treści.

 2. W oknie dialogowym Składnik Web Part Spis treści kliknij znak plus (+) obok sekcji Zawartość, aby ją rozwinąć.

 3. Na liście Poziomy do pokazania kliknij liczbę poziomów, które mają być wyświetlane w spisie treści.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono widoczny w przeglądarce spis treści z wyświetlonymi dwoma poziomami.

  Składnik Web Part Spis treści z wyświetlonymi dwoma poziomami

Zmienianie stylów oraz orientacji poziomej i pionowej

 1. W układzie strony otwartym w widoku projektu kliknij dwukrotnie składnik Web Part Spis treści.

 2. W oknie dialogowym Składnik Web Part Spis treści kliknij znak plus (+) obok sekcji Prezentacja, aby ją rozwinąć.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Na liście Styl poziomu 1 kliknij styl dla zawartości najwyższego poziomu w spisie treści.

  • Na liście Styl poziomu 2 kliknij styl dla zawartości poziomu niższego o jeden od najwyższego poziomu w spisie treści.

  • Na liście Styl poziomu 3 kliknij styl dla zawartości poziomu niższego o dwa od najwyższego poziomu w spisie treści.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono wyświetlony w przeglądarce spis treści, który ma jeden poziom — o stylu Poziomy.

  Składnik Web Part Spis treści z ustawioną orientacją poziomą

Zmienianie kolejności sortowania elementów spisu treści

 1. W układzie strony otwartym w widoku projektu kliknij dwukrotnie składnik Web Part Spis treści.

 2. W oknie dialogowym Składnik Web Part Spis treści kliknij znak plus (+) obok sekcji Organizacja, aby ją rozwinąć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Sortuj zawartość tak jak w nawigacji, aby sortować zawartość witryny w takim porządku, w jakim jest wyświetlana po kliknięciu polecenia Nawigacja w menu Witryna.

  • Kliknij pozycję Sortuj zawartość, stosując następujące ustawienia, a następnie wybierz opcje w tej sekcji, aby sortować witryny albo strony według tytułu czy daty lub aby zmienić kierunek sortowania.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono wyświetlony w przeglądarce spis treści sortowany według daty utworzenia.

  Składnik Web Part Spis treści po sortowaniu

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×