Dodawanie slajdu

Let's add a slide

Dodamy teraz nowy slajd do prezentacji. Na nowym slajdzie można zmieniać układ wyświetlanych pól tekstowych oraz przenosić te pola w dowolnie wybrane miejsca.

Ten artykuł przedstawia sposób dodawania slajdu do prezentacji. Artykuł składa się z dwóch następujących stron.

 1. Dodawanie slajdu (bieżąca strona)

 2. Dodawanie nowego slajdu między dwoma slajdami i przenoszenie slajdu

Ćwiczenie: Uruchamianie programu PowerPoint

Doctor

Sposób uruchamiania programu PowerPoint przedstawiono w artykule Uruchamianie i zamykanie programu PowerPoint.

Początek strony

Zawartość tej strony

Wprowadzanie tekstu

Dodawanie slajdu i zmienianie jego układu

Wprowadzanie tekstu

Po uruchomieniu programu PowerPoint jest wyświetlany slajd, który będzie stroną tytułową prezentacji.
Slajd, który będzie stroną tytułową, nosi nazwę „Slajd tytułowy”.
Wprowadzimy teraz tekst na slajdzie tytułowym.

Enter text in title slide

Początek strony

Dodawanie slajdu i zmienianie jego układu

Dodaj nowy slajd do prezentacji.
Następny slajd dodany po slajdzie tytułowym ma układ odpowiedni do wprowadzania zawartości prezentacji. W razie potrzeby można zmienić ten układ na inny.

 1. Kliknij przycisk Nowy slajd w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne.

  Click New Slide

 2. Po slajdzie tytułowym zostanie dodany nowy slajd. Zawiera on pole tekstowe, w którym można wpisać tytuł, oraz drugie pole tekstowe, w którym można wpisać zawartość.

  Slide is added

 3. Zmień układ dodanego slajdu. Zmień go na układ, który umożliwi umieszczenie obok siebie dwóch pól tekstowych i porównanie ich zawartości.

  Kliknij przycisk Układ w grupie Slajdy na karcie Narzędzia główne, a następnie kliknij opcję Porównanie.

  Change slide layout

 4. Układ slajdu zostanie zmieniony.

  The slide layout changes

 5. Na dodanym slajdzie wpisz tekst w pokazany poniżej sposób.

  Enter text in added slide

 6. Aby dodać nowy slajd po właśnie dodanym slajdzie, wykonaj te same czynności.

  Add new slide

 7. Zostanie dodany slajd.

  Slide is added

Porada: Układ slajdu jest inny niż wcześniej?

Doctor

Z wyjątkiem slajdu dodanego po slajdzie tytułowym kolejne dodawane slajdy mają taki sam układ jak slajdy je poprzedzające. Slajd z poprzedniej strony miał układ Porównanie, dlatego ten slajd ma ten sam układ — Porównanie.

 1. Zmień układ dodanego slajdu na Tytuł i zawartość i wpisz jakiś tekst.

  Change slide layout and enter text

Początek strony

Następny artykuł to Dodawanie nowego slajdu między dwoma slajdami i przenoszenie slajdu.

1 2 | Dalej >>Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język