Dodawanie skryptu po stronie serwera jako źródła danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft SharePoint Designer 2010 można dodać skryptu po stronie serwera, takie jak pozostałych lub RSS jako źródła danych, testowanie połączenia źródła danych, a następnie Wyświetl informacje zwracane przez skryptu po stronie serwera, tworząc widoku danych w witrynie. W tym temacie przedstawiono za pośrednictwem przykładem sposobu użycia skryptu po stronie serwera w połączeniu danych na tworzenie widoków danych sformatowany.

Ważne: Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem SharePoint Foundation 2010, ustawienia domyślne na serwerze wymagają, że administrator serwera najpierw edytować plik Web.config na serwerze przed połączeniem do skryptu po stronie serwera zgodnie z opisem w sekcji Test połączenia źródła danych. Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Microsoft SharePoint Server 2010, można nawiązać skryptu po stronie serwera, bez wprowadzania zmian na serwerze.

W tym temacie utworzysz połączenia przy użyciu źródła danych RSS z serwisu MSN Weather jako źródła danych. Zostaną również połączenie testowe i utworzyć widok danych z połączenia, aby wyświetlić raport zwięzłe pogody na stronie sieci Web.

W tym artykule

Co to jest skryptu po stronie serwera?

Krok 1: Dodawanie skryptu po stronie serwera do biblioteki źródeł danych

Krok 2: Tworzenie widoku danych skryptu po stronie serwera

Rozwiązywanie problemów z połączeniem źródła danych

Co to jest skryptu po stronie serwera?

Skrypt po stronie serwera to niewielki program, który znajduje się na serwerze i jest uruchamiany w odpowiedzi na pewne akcje w przeglądarce. Skrypty po stronie serwera mogą być pisane w różnych językach, takich jak Perl, PHP i Microsoft ASP.NET. W odróżnieniu od skryptów po stronie klienta, takich jak JavaScript, skrypty po stronie serwera są uruchamiane na serwerze przed wyświetleniem strony sieci Web w przeglądarce. Przykłady zastosowań skryptów po stronie serwera to koszyki w sklepach, menu dynamiczne i ankiety.

Aby utworzyć widok danych, który zawiera dane dostarczone przez skryptu po stronie serwera, skrypt musi pobierać dane w postaci XML. Można nawiązać skryptów po stronie serwera, które są zapisywane w różnych językach i za pomocą różnych metod, takich jak ASP.NET, PHP i AJAX. Jednak skrypt musisz wysłać danych w formularzu XML. Jeden typowych skryptu po stronie serwera, który zwraca XML jest źródła danych RSS.

Jeśli chcesz dodać połączenie do źródła danych RSS, który jest skryptu po stronie serwera, a nie pliku XML (na przykład źródła danych RSS z adresem URL kończące się .aspx lub .php), połączenie powinien zostać uwzględniony w kategorii skryptów po stronie serwera w bibliotece źródeł danych. Źródła danych RSS, który jest plikiem XML (na przykład kanał, który ma adres URL kończący się XML) można dodawać do kategorii skryptu po stronie serwera lub kategorii plików XML.

Aby dodać skryptu po stronie serwera jako źródła danych, trzeba znać adres URL skryptu i szczegółowe informacje o wymaganych parametrów adresu URL.

Początek strony

Krok 1: Dodawanie skryptu po stronie serwera do biblioteki źródeł danych

Podane poniżej są procedurę tworzenia skryptu po stronie serwera dla RSS pogody MSN kanału.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

 2. Na karcie Połączenia danych w grupie Nowy kliknij pozycję Połączenie usługi REST.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie źródło Sprawdź, czy Metoda HTTP jest HTTP Get.

  • Metoda HTTP Get powoduje dołączanie wszystkich nazw i wartości parametrów do adresu URL.

  • Metoda HTTP Post powoduje wysyłanie wszystkich nazw i wartości parametrów do adresu URL w treści żądania.

 4. Lista Wybierz polecenie danych do konfigurowania zawiera cztery opcje:

  • Wybierz polecenie informacje są pobierane za pomocą skryptu po stronie serwera. Następnie można wyświetlić informacje w witrynie, tworząc widok danych.

  • Wstawianie, Aktualizowanie i Usuwanie poleceń również pobrać informacji za pomocą skryptu po stronie serwera. Jednak nie można utworzyć widok danych, który wyświetla lub modyfikuje informacje, które są pobierane za pomocą tych poleceń. Widok danych służy tylko do wyświetlania informacje, które są pobierane za pomocą polecenia Wybierz.

   W tym przykładzie kliknij polecenie Wybierz, ponieważ chcemy pobrać określonych informacji z serwisu MSN Weather witryny.

 5. W obszarze Wybierz informacji o połączeniu w polu Wprowadź adres URL skryptu po stronie serwera wpisz adres URL skryptu lub źródła danych RSS, do którego chcesz się połączyć.

  W tym przykładzie za pomocą następujący adres URL:

  http://weather.MSN.com/RSS.aspx?wealocations=98052&weadegreetype=F

  Skrypt RSS na karcie Źródło

  Niektóre skrypty po stronie serwera wymagają dodatkowych informacji, co wartość przekazywana z poziomu przeglądarki na serwerze w formularzu Parametry. Adres URL, który został użyty powyżej przekazuje dwa parametry — lokalizacji w formie kod pocztowy i jednostki temperatura (F = Fahrenheita i C = stopnie Celsjusza). Jest to konieczne użyć prawidłowy kod pocztowy, aby w tym przykładzie użyliśmy 98052, Redmond, WA kod pocztowy. Adres URL wskazuje F na końcu ciągu Aby wyświetlić temperatury Fahrenheita.

  Adres URL w tym przykładzie korzysta z parametrów automatycznie, więc nie mamy dodać lub zmodyfikować nic. Jednak jeśli skryptu po stronie serwera wymaga parametrów, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać parametr, kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Parametr wpisz nazwę i wartość domyślną tego parametru.

   Uwaga: Jeśli parametr jest ustawiony w czasie wykonywania za pomocą połączenia składników Web Part, zaznacz pole wyboru wartość tego parametru można ustawić za pomocą połączenia składników Web Part.

  • Aby zmodyfikować istniejący parametr, kliknij go na liście, kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie w oknie dialogowym Parametr zmodyfikuj nazwę lub wartość domyślną tego parametru.

  • Aby usunąć istniejący parametr, kliknij parametr na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne, a następnie wprowadź nazwę opisową takich jak Serwisu MSN Weather połączenia.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Skryptu po stronie serwera pojawi się teraz na liście źródeł danych.

Początek strony

Krok 2: Tworzenie widoku danych skryptu po stronie serwera

Teraz, gdy skryptu po stronie serwera zostały dodane do listy źródeł danych, możesz utworzyć widok danych, który służy do wyświetlania wyników skryptu po stronie serwera.

Porady: 

 • Tworzenie widoku danych szybko, klikając ikonę pinezki obok Źródeł danych w okienku nawigacji — spowoduje to wyświetlenie listy źródeł danych, poniżej okienka nawigacji. Następnie przeciągnij źródła danych z listy i upuść je w stronie ASPX i wyświetla widok danych.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia widoków danych zobacz sekcję Zobacz też .

Podczas tworzenia widoku danych, wynik jest domyślny widok danych, w którym pięć pierwszych pól w źródle danych są wyświetlane w każdym wierszu w tabeli podstawowej. Jeśli pięć pierwszych pól są wyświetlane z odpowiednich danych, źródło danych jest skonfigurowane prawidłowo.

Widoki danych są oparte na technologii Microsoft ASP.NET. Aby utworzyć widok danych, musi się zaczynać strona programu ASP.NET (.aspx pliku).

 1. Kliknij kartę plik i kliknij przycisk Nowy element, kliknij pozycję Więcej stron, kliknij pozycję ASPX i na koniec kliknij przycisk Utwórz.

 2. W oknie dialogowym Nowy ASPX strony wpisz unikatową nazwę strony, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, aby otworzyć stronę w trybie zaawansowanym.

  Nową stronę z formularzem znakowanie zostanie otwarty.

  Tag form programu ASP.NET

 4. Kliknij kartę Wstawianie i w grupie widoki danych i formularzy, kliknij polecenie Widok danych, a następnie na liście rozwijanej, które zostanie wyświetlone, wybierz połączenie danych skrypt RSS, utworzony w poprzednim kroku.

  W widoku danych są wyświetlane na stronie.

  Uwaga: Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych są wyświetlane dane ze źródła danych, połączenie ze źródłem danych działa poprawnie. Jeśli nie jest wyświetlany widok danych, następnie przejdź do rozwiązywania problemów dane źródłowe połączenia.

  W tym przykładzie firma Microsoft będzie zachować pole opisu i Usuń wszystkie inne pola w widoku danych.

 5. Kliknij w dowolnym widoku danych.

  Pojawi się na Wstążce kontekstowa Narzędzia widoku danych.

 6. Na karcie Opcje w grupie pola kliknij przycisk Dodaj/Usuń kolumny.

 7. W oknie dialogowym Edytowanie kolumn na liście wyświetlane kolumny Usuń wszystkie pola z wyjątkiem Opis, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij dowolne miejsce w widoku danych, a następnie kliknij strzałkę w prawym górnym rogu Obraz przycisku , aby wyświetlić typowych xsl:value-zadań listy.

 9. Na liście rozwijanej Format jako kliknij pozycję Tekst sformatowany.

 10. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzanie, kliknij przycisk Tak.

  Widok danych wygląda na poniższej ilustracji:

  Widok danych z serwisu MSN Weather
  Rysunek 1 widok danych utworzony z serwisu MSN Weather połączenia danych

  Teraz można dostosować strony stosownie do potrzeb.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem źródła danych

Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych nie są wyświetlane dane ze źródła danych, ale zamiast tego okienka zadań albo jest pusta lub jest wyświetlany komunikat o błędzie, połączenia źródła danych nie działa poprawnie. Ten problem może wystąpić, jeśli serwer działa Windows SharePoint Services, serwer znajduje się za serwerem proxy lub zapory i ustawień serwera proxy nie zostaną określone w pliku Web.config dla serwera wirtualnego.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem serwera i go poprosić, aby wykonać poniższą procedurę. Administrator serwera musi edytować plik Web.config do uwzględnienia ustawienia serwera proxy dla serwera wirtualnego, miejsce, w którym znajdują się witryny. W środowisku farmy serwerów administrator serwera musi edytować plik Web.config dla każdego serwera wirtualnego w każdym serwerze frontonu sieci Web do farmy serwerów.

Uwaga: Zmienianie domyślnego ustawienia serwera proxy umożliwiają komunikacji do serwera, ale nie w żaden sposób wpływa na połączenia przychodzące lub uprawnienia do swojego serwera dostępu.

Konfigurowanie pliku Web.config na serwerze

Aby skonfigurować plik Web.config, wykonaj następujące kroki na serwerze z SharePoint Foundation 2010:

 1. Uruchom Edytor tekstów, takim jak Notatnik.

 2. Znajdź i Otwórz plik Web.config dla serwera wirtualnego, w którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń usługa XML sieci Web i źródeł danych skryptu po stronie serwera.

  Web.config folder znajduje się w obszarze zawartości serwera — na przykład domyślna ścieżka to \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Skopiuj i wklej następujące wiersze w pliku Web.config w dowolnym miejscu na poziomie bezpośrednio pod węzeł < Konfiguracja >.

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < Autowykrywanie serwera proxy = "true" / >

  <-defaultProxy >

  < /system.net >

 4. Zapisz plik Web.config, a następnie zamknij Edytor tekstu.

 5. Resetowanie Microsoft Internet Information Services (IIS) aby zastosować zmiany. Możesz także zresetować po następnym krokiem, aby zastosować zmiany do wielu serwerów wirtualnych w tym samym czasie. Aby zresetować usług IIS, Otwórz okno wiersza polecenia i wpisz polecenie iisreset w wierszu polecenia.

  Uwaga: Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdej wirtualnej serwer, którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń usługa XML sieci Web i skryptu po stronie serwera źródła danych.

 6. Utwórz ponownie widok danych. Więcej informacji można znaleźć w poprzedniej sekcji Krok 2: Tworzenie widoku danych skryptu po stronie serwera.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×